Isten mostanság határozottan aktuális

2014.12.11. 18:28

Lássuk be: hiú remény volt rövid háborúban bízni, a tél sem állítja meg a hadakat • Sokan fordulnak most a valláshoz, az ellenséges tábornokok ugyanahhoz az Istenhez imádkoznak győzelemért • Alig van közvilágítás Párisban, eljött a rablók ideje • Betanult szónoklatokkal csábítgatják a seregbe a londoni fiatalokat. 100 éves hírek.

A téli háború

Azok a remények, amelyeket eleinte a há­ború gyors befejezéséhez fűztek, nem teljesül­tek. Ez a háború megdöntötte azt a föl­tevést is, hogy a gyors csapatmozdulatok és a hamarosan beálló pénzügyi kimerültség miatt a hadiállapot nem tarthat soká. A napóleoni hadjáratra való történelmi visszaemlékezés szülte valószínűen azt a hitet, hogy ez a háború nem nyúlhat bele a télbe.

Most azonban a hideg idő beálltának elle­nére is javában benne vagyunk a háborúban és egyelővé nincsen semmi jel, amely azt mu­tatná, hogy a katonai műveletek a hivatalos tél megkezdése előtt véget érnének; sőt ellenkezően: Németország és a monarkia, valamint az entente óriási pénzügyi készülődése hosszú há­ború mellett szól. Tovább... (Pesti Napló)

Isten mostanság határozottan aktuális

Az összes fejedelmek, egy csomó tábornok és polgármester állandóan szerelmi nyilatkozatokat küldenek az ég urához. A templomok pedig teltebbek, mint a béke boldog napjaiban. A háború, ez a tömegszenvedés, ez a rettenetes haláljárvány, természetszerűleg sok millió lélekre reáborítja a vallásos áhítat borongósan altató ködét.

Az a többször megmosolygott jelenség, hogy az ellenséges fejedelmek és hadvezérek egyaránt istenhez fordulnak és tőle remélik egyaránt igazságosnak vallott ügyük győzelmét, egyenesen világraszóló tapasztalati oktatás arról, hogy az istenség ama alantas felfogása, mely benne egy emberi formájú, emberi fogalmakban megnyilatkozó, de emellett a világtól egészen különálló lényt lát, mily dőre ellentmondásos felfogás. Tovább... (Pesti Hírlap)

A sötét Páris

Néhány héttel ezelőtt Párisban beszüntették az elektromos világítást. Most a gázvilágitást is erősen korlátozták és még a főutcák is félhomályban vannak esténként. A külvárosokban és a városon kívüli nyaralókban csaknem teljes sötétség uralkodik. A közbiztonság ily körülmények között nagyon szenved és a rablások és gyilkosságok száma egyre növekszik. A kisszámú rendőrség csaknem tehetetlen a gyanús elemekkel szemben. Tovább... (Népszava)

„Csapj fel öcsém katonának”

London utcáin angol katonaágensek megállítják a fiatalembereket s ígérgetéssel, a katonaélet csábító leirásával, betanult szónoklatokkal igyekeznek rábírni, hogy álljanak be az angol hadseregbe. Igy verbuválják a „dicső” angol katonaságot. Meg is látszik rajtuk. Tovább a Tolnai Világlapjára.

Mi ez?

Az Index és az Arcanum Digitális Tudománytár együttműködésében ön minden nap hozzáférhet a száz évvel korábbi napi- és hetilapokhoz. Ha szeretne többet tudni az együttműködésről és érdekli, hol találhat további első világháborús dokumentumokat, olvassa el korábbi cikkünket. Az Arcanum első világháborús oldalát itt találja.