Öngyilkos lett a színésznő, mert nem kapott szerződést

2014.12.18. 20:39

Teahamisítás, szivarozó katonák a villamoson, félhomály a pesti utcán — mit hozhat még nekünk a háború? • Reszket a Buckingham-palota és az uri házak: német bombák esnek Angliára • Öngyilkos lett a tehetséges színésznő, mert nem kapott szerződést. 100 éves hírek.

Amikor sok minden szabad

ph21

Az augusztusi hadüzenet megtörténte után alaposan kezdett fölfordulni a rend, amelyhez hosszabb időn át hozzászoktunk. Mindenki természetesnek és indokoltnak tartotta, hogy az utcákat csak felében világítsák és hogy a külvárosokban az éjszakai sötétség jusson uralomhoz. Talán még az egykori kupaktanács ama határozatát is helyeslik, hogy éjjel nem kell világítani, mert ebben az időtájban minden becsületes ember az ágyában pihen.

A háború kitörésével nagyobb arányban megindult az élelmiszerek hamisítása is és ezekben az úgynevezett döbbenetes időkben a hatóság nem túlságosan töri magát, hogy a hamisítók után kutasson és azokat nyakon csípje. Hogy csak egy példát említsünk, tea elnevezés alatt gyalázatos szagu és izü füveket hoznak forgalomba s ezeket is drága pénzen adják.

Néhány hét óta a villamoskocsikban ismét kezdetét vette a szivarozás, alapján a katonák föllépésének, akik a kalauzok tilalmát nem respektálják. És miután őket eme élvezetükben nem igen háborgatják, hát az éppen nem sebesült civilek is rágyújtanak, fittyet vetve minden megállapodott és helyesnek talált rendre.

A lakosság százféle kellemetlenségnek és bajnak van kitéve, amit sok tekintetben a hatóságok számlájára lehet írni. Az autók oly gyorsan repdesnek, mint az aeroplánok, sőt még a társzekerek is vágtatnak, aminek eredményéről a főváros közigazgatási bizottsága legutóbb azzal számolt be, hogy november folyama alatt ötvenkét embert gázoltak részint nyomorékká, részint pedig halálra. Mindeme bajok között csakis az a szerencse, hogy a tolvajok, a betörök és az útonállók nagyrészét a csataterekre vitték, mert máskülönben a százféle kihágásokkal együtt a büntettek egész rajvonala is fölvonulna. Tovább... (Pesi Hírlap)

December 17.

pn21

1914 december 17 — ez mindenkoron: megkülönböztetett dátuma lesz a német történelemnek. A fiatal német hajóraj néhány hajója ma két angol várost bombázott, Scarborought és Hartlepoolt. Végérvényesen megszűnt az angol területek és az angol vizek érintetlensége e napon. A német bombáktól való félelmükben este a sötétség és a köd ólomköpenyébe burkolóznak az angol városok és lámpát, gyergyát gyujtani bennük halálos bün. A vacogó félelem reszkette meg Buckinghamot, a király palotáját és a többi nagy uri házakat és á finom klubokat és mindent, ahol az élet eddig oly biztonságos, oly uri, oly angol volt. Tovább... (Pesti Napló)

Szerződés nélkül nem kell az élet

npsz21

A bécsi országos kórházban kiszenvedett Boic Gemma, a fiatal kiváló színésznő, aki Kölnből került Bécsbe a „Deutsches Volkstheater”-hoz két évvel ezelőtt. Kölnben nagy sikerei voltak és a bécsi színpadon a „Salomé”-ban tünt föl. Boic Gemma veronállal megmérgezte magát, mert májusban fölbontották a szerződését. Még akkor öngyilkos akart lenni. Lakásán levelet találtak, amelyben megírta egy zágrábi barátnőjének, hogy ékszereit neki hagyja és véget vet életének, mert nincs szerződése. Tovább... (Népszava)

Mi ez?

Az Index és az Arcanum Digitális Tudománytár együttműködésében ön minden nap hozzáférhet a száz évvel korábbi napi- és hetilapokhoz. Ha szeretne többet tudni az együttműködésről és érdekli, hol találhat további első világháborús dokumentumokat, olvassa el korábbi cikkünket. Az Arcanum első világháborús oldalát itt találja.

Ebben a cikkben a téma érzékenysége miatt nem tartjuk etikusnak reklámok elhelyezését.
Részletes tájékoztatást az Indamedia Csoport márkabiztonsági nyilatkozatában talál.

Indamedia Csoport