Véres karácsony

2014.12.25. 16:47

Kihalt a falu, szomorú az ünnep ott, ahová az oroszok jöttek kántálni • Most nem az angyalok énekét hallja a hivő lélek, hanem ágyúdörgést, csataorditást, halál hörgést •  Kiszabadult oroszlánok Newyork utcáin. 100 éves hírek.

Nem gyúltak ki a karácsonyi gyertyák

Feldúlt falvakon a kárpáti hágók felé

Más esztendőben, amikor béke lakozott a szivekben és a kósza szél a csonttá dermedt országutakon köszöntötte a hajnali misére menő hivőket, amikor minden kis falusi házban kigyúltak a karácsonyfa gyertyái és ünnepelt az egész világ, ezekben az áhitatos időkben népes és eleven volt a házak tájéka és engesztelő beszédre nyiltak még a haragos ajkak is. Most is karácsony van, a naptáron piros betűs számhoz érkeztünk, de az északi határon levő községekben halálos csönd uralkodik, a vityillók éppen ugy üresen tátonganak, mint a cserépfedeles gazdaságok épületei, a pajták hangtalanok, a tágas udvarok némák és a gémeskutak vödör nélkül, láncavesztetten bámulnak bele a szomorú semmibe. Még a kutyák se vakkantanak, az ószerest nem ugatja meg a komor komondor, a tiszta utcákon senki sem mondja, hogy dicsértessék az Ur Jézus Krisztus, nem felelik rá, hogy mindörökké ámen, a tarka bájos betlehemesek csörgő botja, mulatságos lármája nem hallatszik, mivel a nyugodalmas vidékekre az oroszok jöttek kántálni és elkántálták a polgárok kis vagyonkáját. Tovább... (Pesti Napló)

kepek

Véres karácsony

Honnan vegyük az idei Karácsony estén a hitet, a vigasztalást, az enyhülést és reménykedést? A kis Jézus születése évfor­dulóján ezer és ezer ártatlan kisded sir az apja után. Bölcsők ezrei fölé hajolnak zo­kogó özvegyek. Krisztus születése napján a fölfeszittetés kínjait élik át az anyák.

Nagypénteket csináltak Karácsonyból.

Nem az angyalok örvendező énekét hallja a hivő lélek, hanem ágyüdörgést, csataorditást, halál hörgést. Ez a szent este, mely meleg otthonba szokta terelni a családot, most szétverve találja az egész emberiséget. Tovább... (Pesti Hírlap)

Kiszabadult oroszlánok Newyork utcáin

Newyork 86. utcájában levő állatseregletből egy délutáni előadás közben kiszabadult öt oroszlán. Egy sereg rendőr üldözőbe vette az oroszlánokat és lövöldözni kezdett rájuk. Közben négy embert, köztük egy rendőrt, megsebesítettek. Az oroszlánok két rendőrt megsebesítettek. Végül sikerült az oroszlánokat ártalmatlanná tenni és visszakísérni a ketrecekbe. Tovább... (Népszava)

Mi ez?

Az Index és az Arcanum Digitális Tudománytár együttműködésében ön minden nap hozzáférhet a száz évvel korábbi napi- és hetilapokhoz. Ha szeretne többet tudni az együttműködésről és érdekli, hol találhat további első világháborús dokumentumokat, olvassa el korábbi cikkünket. Az Arcanum első világháborús oldalát itt találja.