Sára, Márió
-2 °C
1 °C
Index - In English In English Eng

Elkészült a teljes égbolt gammatérképe

2009.03.23. 16:44
A Fermi űrteleszkóp három hónapnyi mérési adataiból összeállították az égbolt részletes nagyenergiájú térképét, melyen a legközelebbi forrás a Nap, a legtávolabbiak pedig sok milliárd fényévre lévő galaxisok - jelentette a hírek.csillagászat.hu portál.

A NASA Fermi űrteleszkópjának LAT (Large Area Telescope) műszere három óránként tapogatja le az egész égboltot. Ez a működési mód lehetővé teszi a gyorsan változó intenzitású források nyomon követését, és a Fermi észlelési idejének a legnagyobb részét foglalja le a működés első évében. A 2008. augusztus 4. és október 30. között rögzített adatok alapján előállított térkép az égboltot úgy mutatja, ahogyan az emberi szem által érzékelhetőnél 150 milliószor nagyobb energiájú fotonok rajzolják ki. A fényes egyedi forrásokat kiemelésére a térképen a Tejútrendszer fősíkjában található gáztól származó emisszió hatását a minimálisra csökkentették. David Thompson, a Fermi egyik vezető munkatársa szerint a 205 fényes forrás leírása a projekt első fontos tudományos eredménye, és nagy lépés az első katalógus létrehozása felé, melynek várható megjelenési ideje ez év vége.

A korábbi, gammatartományban végzett égboltfelméréseknél sokkal jobb felbontással detektált forrásokból a kutatók összeállítottak két top5 listát, az első csoport tagjai a Tejútrendszerben vannak, míg a másodiké azon kívül. A nagy felbontású térkép itt található.

A Fermi mérései alapján előállított gammatartománybeli térkép. Az ábrán megjelölték a két Top5 lista objektumait.
A Fermi mérései alapján előállított gammatartománybeli térkép. Az ábrán megjelölték a két Top5 lista objektumait.

Tejútrendszerbeli objektumok

A legfontosabb forrás a Nap. Az aktivitási ciklusának minimuma felé járó központi csillagunk most azért érdekes, mert az egyedüli, az égbolton - a Föld keringésének tükörképeként - körbe mozgó gammaforrás. A következő években, a naptevékenység fokozódásával gammasugárzásának erősödése is várható.

Az LSI +61 303 nagytömegű röntgenkettős, 6500 fényévre található tőlünk a Cassiopeia csillagképben. A kettős egyik komponense egy B színképtípusú forró csillag, a másik pedig egy neutroncsillag, ami 26,5 naponként erős rádiókitöréseket produkál. A kutatók a kitörési folyamatok során felszabaduló energia forrását még nem ismerik.

A PSR J1836+5925 objektum a Sárkány csillagképben található, és egyike a Fermi által felfedezett azon pulzároknak, melyek a gammatartományban is sugároznak. A 47 Tucanae, illetve NGC 104 katalógusjellel is ellátott gömbhalmaz 15 ezer fényévre található tőlünk, a déli Tucana csillagképben figyelhető meg.

A képen jelzett ötödik forrás azonosítatlan. A Fermi által detektált fényes gammaforrások közül több, mint harmincnak nem ismert más hullámhossztartománybeli megfelelője. Ezek közül az 0FGL J1813.5-1248 katalógusjelűt, melyet előző felmérésekben nem detektáltak, a Fermi adatai változónak mutatják. A forrás közel van a Tejútrendszer fősíkjához, emiatt valószínűleg a galaxishoz tartozik, de ennél többet nem tudnak róla.

Galaxison kívüli objektumok

NGC 1275. A Perseus A galaxis a Perseus galaxishalmaz középpontjában található, és főként intenzív rádiósugárzásáról ismert. Távolsága 233 millió fényév.

3C 454.3. Az aktív galaxisoknak ezen objektum által képviselt típusát blazárnak nevezzük. A blazárok, hasonlóan a legtöbb aktív magú galaxishoz, két ellentétes, közel fénysebességű részecskenyalábot bocsátanak ki a centrumukban helyet foglaló szupermasszív fekete lyukba történő anyagbehullás következményeként. A blazárok esetében a gazdagalaxis orientációja olyan, hogy az egyik nyaláb éppen felénk mutat. A térkép által átfogott időtartam alatt a 3C 454.3 volt az égbolt gammatartományban legfényesebb blazárja. Felfényléseit elhalványodások követték, de a Fermi sosem vesztette szem elől. A galaxis 7,2 milliárd fényévre van tőlünk a Perseus csillagképben.

A Bootes csillagképben megfigyelhető PKS 1502+106 blazár távolsága 10,1 milliárd fényév körüli. Hirtelen bukkant fel, gammafényessége rövid időre meghaladta a 3C 454.3 blazárét, majd elhalványodott.

A PKS 0727-115 objektum a Tejútrendszer fősíkjának közelében helyezkedik el, ezért azt gondolhatnánk róla, hogy galaxisunkhoz tartozik. A kutatók szerint azonban nem ez a helyzet, a Puppis csillagképben megfigyelhető objektum valójában egy kvazár, melynek távolsága 9,6 milliárd fényév.

A déli Columba csillagképbeli, 0FGL J0614.3-3330 katalógusjelű forrás valószínűleg a galaxison kívül található. Már az 1990-es években működő Compton Gamma Ray Observatory EGRET nevű műszere is detektálta, természete azonban még nem tisztázott.