Nándor
8 °C
19 °C

Néha úgy érzed, mintha két valóság létezne?

Több infó

Támogasd a független újságírást, támogasd az Indexet!

Nincs másik olyan, nagy elérésű online közéleti médiatermék, mint az Index, amely független, kiegyensúlyozott hírszolgáltatásra és a valóság minél sokoldalúbb bemutatására törekszik. Ha azt szeretnéd, hogy még sokáig veled legyünk, akkor támogass minket!

Milyen rendszerességgel szeretnél támogatni minket?

Mekkora összeget tudsz erre szánni?

Mekkora összeget tudsz erre szánni?

Iránytű és zsinórmérték

2005.06.19. 23:22

Tekintsük tetszőleges (mondjuk: politikai) térben A és B kvázidiszjunkt halmazokat. Legyen adott f(t) függvényrendszer (nevezzük a tréfa kedvéért, mondjuk, gyanúkampányterv-nek), amely A (A elemeinek) B-hez (B elemeihez) viszonyított mozgását írja le (becsli), korlátos időintervallumban, ismeretlen (elhanyagolható konfidenciájú) jósággal.

1.
Állítható továbbá, hogy f(t) meghatározott (pl. csinálta) relációban van
[I.] vagy a-val (a eleme A-nak),
[II.] vagy b-vel (b eleme B-nek),
[III.] vagy c-vel (c eleme C-nek, C = A és B uniójának komplementere).

2.
Az f(t) létrejöhetett
[A.] ún. spekulatív úton (nevezhetjük tervezés-nek is), vagy
[B.] empirikusan (f(t) érvényességi intervallumában végzett, A és B halmazok mozgásaira vonatkozó megfigyelések-mérések eredményeire illesztett becslőfüggvénnyel), vagy
[C.] [A.] és [B.] tetszőleges kombinációjával.

3.
Ha megfigyeljük A-nak B-hez viszonyított valódi mozgását (olyan mintavételezési eljárást és becslést alkalmazunk, hogy eredményeink elérjék, a 95–99% konfidenciaszintet – ez adott, politikainak nevezett rendszerünkben persze csak elméletileg lehetséges), a kapott „valódi” mozgásfüggvény és f(t) korrelációs együtthatója
[a.] közelíthet +1-hez (f(t) erősen korrelál a valósággal),
[b.] vagy –1-hez (épp az ellenkezője),
[c.] vagy zérushoz (vagyis köze sincs semmihez, szép kövér marhaság).

csuklóból írhatnánk egy hatszáz oldalas akadémiai doktori disszertációt

A fent vázolt – ismerjük el, rendkívül nagyvonalú közelítéseket és igen durva egyszerűsítéseket tartalmazó – rendszerrel sikerült 3x3x3 = 27 eshetőségre szűkítenünk f(t) és a valóság lehetséges viszonyait. Már most felemelően szép és hallatlanul izgalmas tudományos feladat annak meghatározása, hogy a vázolt rendszer egyes kombinációi miképpen képeződnek le A, B és C halmazokon.

Nagy biztonsággal jósolhatjuk, hogy ezen leképeződések egészen sajátos paradox jelenségeket mutatnának. [I.A.a.] esetben, például, megállapíthatnánk, hogy [I.] állítás az A halmazban hamisnak látszik, noha igaz; míg [II.X.a.] vagy [III.X.a.] esetekben a B halmazban az [I.] állítás igazságának valószínűsége simán vinné a 99,9%-ot. (Tételeink bizonyítását terjedelmi korlátok miatt mellőzzük.)

Megfogalmazhatjuk azt a sejtést is, hogy a C halmazon – bár ezt a halmazt a kutya sem szokta vizsgálni – 27 kombinációnkból legalább 20–25 ún. „Csinn-bumm cirkusz”-tenzorba rendeződne. (– Épített Szamóca Ábris 800 km autópályát? – Neeem! – Bukfenc mindent tud? – Igeeen!) Sejtésünk egzakt bizonyítása feltehetően követhetetlenül kifinomult apparátust igényelne, de ha megelégszünk a műszaki szintű empirikus igazolással, elég, ha megfigyeljük a C halmaz elemeit időről időre elöntő röhögőgörcsök frekvenciájának sűrűsödését.

Nem győzzük hangsúlyozni, csak futó pillantást vetettük egy – durva egyszerűsítések árán is – rendkívül bonyolult tudományos kérdéskörre, mégis, ha sikerülne végigvennünk csak ennek a 27 állapotnak a leképeződéseit A és B, valamint C halmazokon, csuklóból írhatnánk egy hatszáz oldalas akadémiai doktori disszertációt, és akkor habilitálhatnánk, és beléphetnénk a Professzorok Batthyányi Körébe. És olyan elnökünk lehetne, mint Náray-Szabó professzor.

A végállapotbeli elektroneloszlás aszimmetriája ion-atom ütközési folyamatokban

Náray-Szabó Gábor nemzetközi tekintélyű elméleti kémikus (elektrosztatikus katalízis, számítógépes molekulatervezés, fehérjekrisztallográfia), az akadémia rendes tagja, több száz tudományos publikáció szerzője (total impact: 243.5 – ha valakinek nincs kedve utánabogarászni a SCI-ben). Náray professzor azonban nem csak a kémia tudósa. Könyvet publikált például Fenntartható fejlődés? címmel, vagy januárban, a Heti Válaszban a cunami és a tömegturizmus viszonyáról futtatott eszmét. (Gyanítjuk azonban – bár nem néztünk utána –, hogy hiába nyomoznánk az SSCI-ben a professzor úr azon munkásságának tudományos idézettsége után, amelyet a Heti Válaszban, a Protestáns Szemlében, a Kanadai Magyarságban, a Napi Magyarországban vagy a Magyar Nemzetben publikált.)

Gondoljuk meg, bele kéne vágni abba a dolgozatba: kétszázadmagunkkal lehetnénk hasonló társaságban. Ott van, például, Pálinkás professzor – szintén akadémikus, szintén méretes total impact –, aki nemcsak fizikusnak kiváló (akadémiai doktori értekezés: A végállapotbeli elektroneloszlás aszimmetriája ion-atom ütközési folyamatokban), de oktatási miniszternek is egészen nagyszerű tudott lenni. Ami mind semmi, mert olyanokat is tud mondani, hogy „iránytű és zsinórmérték”.

Az iránytű és zsinórmérték most éppen a Szent István-terv nevet viseli. Egy „nemzetstratégiai” „tanulmánykötetről” van szó, amit a Professzorok Batthyányi Köre készített Orbán Viktor felkérésére, és amit a kör tizedik születésnapján meghitt ünnepség keretében jól át is adtak neki. Gondolom, ennyi professzor között több is van, aki világos definíciót tud adni a nemzetstratégia fogalomra, és ebben a körben a kötet alcímét – Gondolatok a nemzet felemelkedéséről – is gond nélkül össze tudják hangolni egyrészt Náray elnök úrnak a fenntartható fejlődést illető szkepticizmusával, másrészt a gondolatok meghatározás lazasága és a terv fogalom konkrétsága között felcsillanó leheletnyi ellentmondással.

radikális adócsökkentéssel megvalósított teljes foglalkoztatottság

Ha terv, hát terv. Bár gyanítom, Gantt-ütemterv, PERT-diagram, SWOT-analízis nem készült hozzá, ha Orbán Viktor beszédében „a stratégia akciótervvé való alakítása mellett érvelt”. Hogy van ez? Átadjuk a tervet, aztán tervezünk? „Olyan helyzetbe jutottunk, amikor minden értelmiséginek, a szellem minden emberének szinte éreznie kell a saját bőrén, le kell tudnia venni a levegőből azt a késztetést, hogy most az ország bajban van, segíteniük kell, hogy megtaláljuk a kiutat.” De hát az előbb nyomták a markába azt a kiutat, vagy nem?

Egy biztos – bár nem tudhatjuk, hogy ezt már a Szent István-tervből tudja Orbán, vagy tensaját kútfejéből, ez már az ő titka –: „Nem szűk pártkormányra, hanem tágas nemzeti kormányra van szükség, amely a legfelkészültebb embereket próbálja megnyerni a jövő ügyének.”

Milyen kár, hogy Orbán Viktor total impactját még nem méri se az SCI, se az SSCI, így aztán habilitálni se tudott még, vagyis nem lehet tagja a Professzorok Batthyányi Körének. Pedig aki egy egész nemzettel tud konzultálni, és ebből fölismeri a radikális adócsökkentéssel megvalósított teljes foglalkoztatottság kategorikus imperatívuszát, annak legalább két tanszék járna.

Rakjuk csak össze azt a tágas nemzeti kormányt – „a tudás, a műveltség, a fegyelem, a munkára való készség, a rendezettség, az átláthatóság és a kiszámíthatóság” alapján! Beleötvözhetnénk a hivatásrendek, korporációk és a szovjetek történelmi tapasztalatait is. Hát még ha Hiller pártelnök is összeforrasztja valahogy az A halmazt, betáplálhatjuk az egészet egy szuperszámítógépbe; tutira kijön a negyvenkettő.