Mátyás
-6 °C
1 °C

A Rózsám Neve

2004.10.08. 10:29
Re: Kerényi szerint III/III-as volt Forró Tamás

Neve, ha van. Ámde nincs neve. Elvették tőle. Pontosabban szólva: neve fedőnév csupán. Áruvédjegy. A politikai áru védjegye. A Rózsa neve, ha tetszik. Vörös rózsáé, fehér rózsáé, mindegy. Az én Rózsámé mindenesetre.

Bizonyos értelemben minden név - fedő név. Minden név fed valakit, élőt vagy holtat. Fed, ápol és eltakar. De nem minden név fedőnév. A fedő névvel szemben a fedőnév nem valakit fed és nem valakivel azonos. A fedőnév valakinek a nevét fedi. A fedőnév alatt valakinek a neve lapul. Mint hallom és olvasom: a "Szilágyi Ákos" fedőnév alatt Forró Tamás neve.

Ha két név egymással érintkezésbe kerül, akármennyire véletlenszerű és külsődleges is ez az érintkezés, az inkriminált név árnyéka a makulátlan névre is rávetül. Nincs mese! A névnek másodszor is - s immár a nyilvánosság színe előtt - kell elszenvednie azt az erőszakot és gyalázatot, amit elsődlegesen akkor szenvedett el, amikor az állambiztonsági szolgálatok egy ügynök fedőnevévé tették. Ez az erőszak most már így is a név sorsának részévé válik, akárhogy ágál, tiltakozik is ellene.

Azért persze ágál, tiltakozik. Uti figura docet. Ámde épp ágálásával idézi magára sorsként azt, ami megesett vele. A név most már csak egyet tehet: tanúsítja az erőszakot, amit rajta elkövettek, és ezzel vall a letűnt rendszerre, amely hétköznapi normává emelte az alávalóságot. Nem a bestialitást, mint a rémuralom éveiben, hanem az alávalóságot, amelyet konszolidációnak nevezett.

Bármely ismert kortárs név, amely titkos ügynökök fedőneve lett - az erőszak, a zsarnokság allegóriájává válik. Márpedig - mint a Történeti Levéltár kutatóival napokban folytatott beszélgetéseimből kiderült -, korántsem a "Szilágyi Ákos" név volt az egyetlen ismert kortársi név, amelyből az önkény fedőnevet csinált. Több tucatra rúg azoknak a fedőneveknek a száma, amelyek közismert kortárs művészek - köztük nagy számban színészek - nevével azonosak.

A név, e sorsadta és sorsverte név viselője, egykori célszemély, akit a "Hatok"-nak nevezett "ellenséges csoportosulás" tagjaként megfigyeltek (erről neki papírja is van, csak nem lobogtatja), legfeljebb - és egészen halkan - egyet kérhet: ha a "Szilágyi Ákos" nevet Forró Tamás fedőneveként idézik és írják le valahol, akkor tegyék idézőjelbe, úgy, ahogy az ügynöki kartonokon rendesen és értelemszerűen minden egykori fedőnév szerepel.

Szilágyi Ákos