Timót, Xénia
-8 °C
-3 °C

Jogsértések és megalázó bánásmód a női börtönben

2001.01.08. 18:14
Mind a testi és lelki egészséghez való jogot, mind az alkotmányban meghatározott embertelen, megalázó bánásmód tilalmát sértik a mélykúti női börtönben tapasztalt állapotok - tartalmazza a büntetés végrehajtási intézetről készült ombudsmani jelentés. A leromlott állapotú, 170 százalékosan túltelített intézményben hiányoznak az alapvető higiénés feltételek, és embertelen körülmények között, ellenőrizhetetlen rendszerben tartják fogva a csaknem háromszáz elítéltet.
Súlyos alkotmányos visszásságokat tapasztalt Gönczöl Katalin, az állampolgári jogok országgyűlési biztosa, amikor tavaly októberben helyszíni vizsgálatot tartott a Pálhalmi Büntetés-végrehajtási Intézet mélykúti női börtönében. A 281 női rabot, közöttük tíz fiatalkorút őrző intézményben az ombudsman elsősorban a fogvatartás körülményeit vizsgálta, és arra a megállapításra jutott, hogy azok mind az elítélteket is megillető testi és lelki egészéghez való jogot, mind az embertelen, megalázó bánásmód tilalmát sértik.

Mosásra, tisztálkodásra nincs lehetőség

A túlzsúfolt, 170 százalékos ,,kihazsnáltságú" mélykúti börtönben a felnőtt elítéltek a leromlott állapotú épületekben, 13-14 fős zárkákban töltik idejük nagy részét; ugyanis a mindennapos szabadtéri sétára nincs lehetőségük.

Az egészségügyi szakellátás akadozik, nincs nyilvános telefon, nincs pénz az épület állagmegóvására és az elromlott berendezések javítására.

A börtön fürdőhelyiségeinek és az illemhelyeinek állapota minősíthetelenül rossz: az alapvető női higiénés szükségleteknek megfelelő tisztálkodásra, a fehérnemű kimosására, szárítására a raboknak nincsen lehetőségük.

Büntetésből sötétzárka

Még rosszabb a helyzet a biztonsági elkülönítésre használt helyiségekben, ezekben az ablaktalan zárkákban ugyanis nincs ülőhely, WC, világítás, fűtés és szellőzés, a házirendből pedig nem derül ki, hogy milyen magatartás esetén és mennyi időre lehet ide bezárni valakit. A börtön vezetője szerint csak ritkán és rövid ideig - amíg az ön és közveszélyes állapotban lévő elitélt lecsillapodik- használják ezt a helyiséget, ám a fogvatartottak másról számoltak be az országgyűlési biztosnak.

Bár egyik állításra sincs bizonyíték, mivel az elkülönítő zárka használatáról nem vezetnek naplót Gönczöl szerint a helyiség adottságaiból következően már maga a zárka alkalmazása is a kegyetlen, megalázó bánásmód tilalmába ütközik.

Rabok őrzik a rabokat

A büntetés-végrehajtási személyzet létszámhiánya is megdöbbentő visszásságokat eredményezett Mélykúton: az őrtornyokban ugyanis nappal fogvatartottak ülnek, de van olyan körlet is, amely éjszakára teljes mértékben felügyelet nélkül marad.

Ez a gyakorlat egyébként Gönczöl szerint nem csupán törvénysértő, hanem közvetlenül veszélyezteti az őrként foglalkoztatott elítéltek emberi méltóságát is. Bár a napi nyolc órás őrszolgálatért az elitéltek havi 4000 forintot kapnak, az országgyűlési biztos felhívja a figyelmet arra, hogy ezt a szakfeladatot a hivatásos állomány tagjai is csak megfelelő kiképzés után láthatják el.

Profitorientált vállalkozás a rabok állami gazdaságából

Súlyos nehézségek mutatkoznak az elítéltek foglalkoztatása terén is, mivel a 281 fogva tartottból 200 nem dolgozik, csupán az intézet takarításában köteles részt venni, ám ezért semmiféle díjazást nem kap. A kimondottan az elítéltek munkalehetőségét megteremteni hivatott állami gazdaság időközben átalakult nyereségorientált gazdasági társasággá, amely a rabok többségét kitevő szakképzetlen munkaerőt nem kíván foglalkoztatni.

Gönczöl Katalin szerint helytelen az a gyakorlat, hogy az elítéltek számára nincs munkalehetőség, amellett pedig rendszeres foglalkoztatás. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa, az a megállapított alkotmányos visszásságok jövőbeni elkerülése érdekében ajánlásokat tett az igazságügyi miniszternek, és a büntetés-végrehajtás országos parancsnokának, hogy mihamarabb intézkedjenek a mélykúti fogvartartás körülményeinek javításáról illetve az elítéltek foglalkoztatásáról, valamint képzési lehetőségeiről.

A Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnokságán az Indexet úgy tájékoztatták, amíg a jelentés nem ismerik, nem is kívánják kommentálni annak tartalmát.

Kreuzenstein mesevára

Nézd meg Te is Laczko legújabb fotóit!

Ha már erre járok beugrom

..tényleg ez történt, Palau és Mikronézia szigeteit járva úgy döntöttem, hogy Saipanra is átugrom.