Orsolya
7 °C
10 °C

Egyházi tanácsok a helyes szexuális élethez

2001.03.13. 11:28
Az udinei Segno kiadónál jelent meg az a Szent szex (Sesso santo) címet viselő kézikönyv, melyben pszichológusok, szexológusok és teológusok fejtik ki - hasznosnak tartott gyakorlati tanácsokat sem mellőzve - milyen az egyházzal összhangban álló szexuális élet. A HVG hetilap által ismertetettek szerint a könyv csakis házaspároknak szól, hiszen a házasságon kívüli vagy előtti nemi élet az egyház szemében súlyos vétek. A könyv szerzői szerint a házasság szentségében is helye van az örömszerzésnek, és bejelentésük szerint éppen ennek módszertanához kívántak segítséget nyújtani a kézikönyvvel. A katolikus egyház 1992-ben reformált, és 1997-ben megjelentetett új katekizmusa tartalmazza azokat a bűnöket, mely a tisztaság ellen hatnak.
Az udinei Segno kiadónál jelent meg az a Szent szex (Sesso santo) címet viselő kézikönyv, melyben pszichológusok, szexológusok és teológusok fejtik ki - hasznosnak tartott gyakorlati tanácsokat sem mellőzve - milyen az egyházzal összhangban álló szexuális élet. A könyv szerzői szerint a házasság szentségében is helye van az örömszerzésnek, és bejelentésük szerint éppen ennek módszertanához kívánnak segítséget nyújtani a kézikönyvvel. A HVG szerint a könyv például olyan tanácsokat tartalmaz, mely szerint a hideg víz - a közhiedelmekkel ellentétben - kedvező hatással lehet a férfipotenciára, éspedig úgy, hogy késlelteti a korai magömlést.

A könyv - igaz, nem hivatalos vatikáni álláspontként - az alhasi záróizmok tréningjének üdvözítő hatásáról is ad tanácsokat. A szerzők azonban a ,,nem etikus és nem is higiénikus" szexről való lemondást a következő paragrafussal támasztják alá: ,,Az orális közösülésnél nem egyesül sem a szív, sem a test, sem a lélek, csak az egyik partner élvez, már-már úgy, mintha önkielégítést végezne, nincs közös mennybemenetel a testnedvek felemelő egyesülése útján". A szakértők még a szájban tenyésző bizonyos baktériumok ismertetésével is segítik a helyes döntést.

Édeni testhelyzet ajánlott

A könyvecske írói nemcsak tiltólistát készítettek, hanem számos dolgot kifejezetten ajánlanak. Ilyen például a HVG-ben említett ,,édeni testhelyzet", amelyet a két egymást szerető ember közötti legmeghittebb összefonódásként említenek. A könyv szerint itt nincs behatolás: mind a férfi, mind a nő szorosan összezárja combját, a férfi nemi szerve a zárt combok közé rejtőzik, a két test összetapad, s ,,közben szárnyalhatnak az érzelmek, gondolatok, akár a közös imádság is".

A HVG korszakos váltásnak nevezi, hogy a szerzők szerint a nők is lehetnek kezdeményezők. ,,Nem elítélendő, ha egy feleség rövid szoknyában vagy bugyiban, kombinéban járkál otthon, természetesen csak a férje szeme láttára, hogy a vágyait felkeltse." Mindennek célja egyetlen dolog: ,,A hívők kötelessége a felelős apaság és anyaság vállalása, a szerelemben történő egyesülés tere és célja csakis a család."

Ne törj házasságot!

Visszautasították a könyvet
1999 októberében jelent meg Amerikában egy reformszellemű pap tollából a Holy sex (Szent szex) című könyv, a lelkipásztor célja a ,,szex szentségének felismerése" volt. A könyv árusítását a sixtusi kápolna egyes mezítelen jeleneteit ábrázoló borítója miatt több keresztény könyvesbolt visszautasította, mondván, sérti a vásárlókat. A könyv mintegy 10 dollárért megvásárolható a neten.

A kézikönyv nem tér el túl sok mindenben a Vatikánban, II. János Pál pápa által 1992-ben kiadott egyetemes katekizmustól. A hittankönyv a hatodik cikkelynél a ,,Ne törj házasságot" címszó alatt próbál gyakorlati útmutatót adni a szolgáló lelkészeknek.

A katolikus egyház szerint a szexualitás az emberi személyt minden szempontból érinti testének és lelkének egységében. Az egyház hagyománya a hatodik parancsolatot úgy tekintette, mint ami magában foglalja az emberi szexualitás egészét. Az emberi szexualitás, természete szerint, a házastársak javára, valamint gyermekek nemzésére és nevelésére rendeltetett.

Az egyház a tisztaság fogalmát vezeti be, mely a szexualitás személybe integráltságát jelenti, azaz az ember belső egységét a maga testi és lelki valóságában. A tisztaság megköveteli az önuralmat: az ember vagy parancsol a szenvedélyeinek, és békére jut, vagy hagyja, hogy azok leigázzák őt, és boldogtalanná válik. A tisztaság megszerzésére minden megkeresztelt ember keresztelésekor meghívást kapott.

A mesterséges gyermeknemzés bűn

A nemiség a házastársi szeretet kiegészítője, a ,,szexualitás öröm és gyönyörűség forrása". A házastársak egyesülésével a házasság kettős célja valósul meg: a házastársak java és az élet továbbadása. A gyermekszületés egyfajta szabályozásának a katekizmus az ,,önmegtartóztatást", ,,az önmegfigyelést és a terméketlen periódusok kihasználásán alapuló módszert" erkölcsösnek tartja. Minden egyéb cselekedet - ,,a házassági aktust megelőzően, akár annak végrehajtása közben, akár természetes következményeinek kibontakozása közben" - rossz. A kézikönyv a mestersége megtermékenyítést, illetve egy harmadik személy bevonását a gyermeknemzésbe - sperma vagy petesejt adományozásával, méh bérbeadásával - bűnnek tartja.

A luxuria bűnei

VI. Ne paráználkodj !
Az új élet nemzése éppúgy tiszteletet és védelmet kíván, mint az ember teste, s a szerelemben a másik felé megnyíló legbensőbb rejtett valósága. Forrás: a Katolikus Egyház Katekizmusa
A katekizmus tételesen sorolja fel azokat a kategóriákat, amely tisztátalanságnak (lat. Luxuria), bűnnek számítanak. Az első tisztaság elleni bűnnek számít a nemi gyönyör rendetlen vágya vagy féktelen élvezete. A szexuális gyönyör erkölcsileg akkor rendetlen a katolikus egyház szerint, amikor önmagáért, az élet továbbadására és a szeretetre rendeltségén kívül keresik.

Ugyancsak bűnnek számít az önfertőzés (lat. masturbatio): a nemi szervek szándékos izgatása nemi öröm szerzése céljából. Ezt az egyház önmagában és súlyosan rendetlen cselekedetnek tartja, ,,hisz a szexuális képesség házasságon kívüli használata ellent mond rendeltetésének".

Fornicatio

A paráználkodás (lat. fornicatio), mely ,,egy szabad állapotú férfi és nő házasságon kívüli testi egyesülése", ,,ellenkezik a személyek méltóságával, de súlyos botrány, mikor fiatalokat ront meg". Az egyház a pornográfiát egyszerűen ,,súlyos bűnnek" nyilvánítja, mely ,,sérti a tisztaságot". A pornográfia megalkotóit, terjesztőit és fogyasztóit méltóságában sérti, ,,mert egymás számára primitív élvezeti cikké és a meg nem engedett profit forrásává válnak". A katekizmus megjegyzi, hogy a polgári hatóságoknak harcolni kell a pornográf anyagok előállítása és terjesztése ellen.

A prostitúció a prostituált, de az őt megfizető egyén számára is bűn. Az örömlányt a prostitúció, a társadalom fekélye, a tőle nyert nemi gyönyörre" redukálja, a bűnt némiképp enyhíti a nyomor, zsarolás és a társadalmi kényszer. A szolgáltatásokat igénybe vevő pedig ,,beszennyezi testét, a Szentlélek templomát".

A nemi erőszak ,,mindig önmagában rossz cselekedet", mely súlyos kárt okoz és életre szóló nyomot hagy áldozatában. A katekizmus még súlyosabbnak tartja, ha ,,rokonok vagy nevelők követik el a rájuk bízott gyermekeken".

A homoszexualitás ,,ellentétes a természetes törvénnyel"

A homoszexualitás ,,ellentétes a természetes törvénnyel", mert a nemi aktusból kizárják az élet továbbadását. ,,Nincs olyan eset, amikor jóváhagyhatók lennének" - fogalmaz a katekizmus. Az útmutató azonban megjegyzi, hogy kerülni kell a diszkriminatív megkülönböztetést, mivel sokak számára a mélyen gyökerező, ,,objektíve rendetlen" hajlam próbatétet jelent.

Paphos képekben

Ciprusi fotók, fantasztikus élmények. Nézd meg most!

Ha már erre járok beugrom

..tényleg ez történt, Palau és Mikronézia szigeteit járva úgy döntöttem, hogy Saipanra is átugrom.