Hajnalka
-1 °C
15 °C

Már egy névjegykártyán lebukhat a színlelő?

2005.12.02. 08:12
Még decemberben megjelenik a foglalkoztatási jogviszonyok minősítésének szempontrendszere. Ebben kiemelik azokat a jellemzőket, amelyek önmagukban is a megbízási szerződés átminősítésére adnak lehetőséget. A cégbe tagozódásról már a névjegykártya is árulkodhat, írta a Napi Gazdaság.
Még decemberben megjelenik a Magyar Közlöny vagy a Munkaügyi Közlöny hasábjain a foglalkoztatási jogviszonyok minősítéséhez használandó irányelv, mondta Csizmár Gábor munkaügyi miniszter a Magyar Lapkiadók Egyesületének (MLE) csütörtöki konferenciáján. A miniszter a konferencián elhangzó javaslatokról még egyszer konzultál a szakmával, majd ezt követően írja alá az adóhatóság és a munkaügyi felügyelet munkáját január 1-jétől segítő irányelvet.

A kritériumrendszer alapvetően azon szempontokat részletezi, amelyek a munkaviszonyt valószínűsítik, emellett - a szakmai szervezetek ajánlására - meghatároz elsődleges és nem elsődleges kritériumokat. A négy elsődleges tényező bármelyikének fennállása esetén erősen vélelmezhető, hogy a vizsgált foglalkoztatási viszony munkaviszony, akkor is, ha a felek megbízási szerződést kötöttek - mondta a Napi Gazdaságnak Borik Márta, az Országos Munkaügyi és Munkabiztonsági Felügyelet (OMMF) főosztályvezetője.

Ezek között tartja számon a hatóság a tevékenység típusát (egy titkárnő például csak munkaviszonyban dolgozhat, míg a könyvelői vagy előadó-művészi tevékenység esetén megválasztható a szerződéstípus), a munkavállaló rendelkezésre állási, a munkaadó foglalkoztatási kötelezettségét, valamint a foglalkoztató szervezetbe való betagozódást, vagyis az alá-fölé rendeltségi viszony meglétét. Borik szerint így egy egyszerű céges névjegykártya is bizonyító erejű lehet a szerződés színlelt volta mellett, mivel a megbízó cég szervezetébe való betagozódást mutatja.

A nem elsődleges szempontok önmagukban véve még nem valószínűsítik munkaviszony fennállását, mivel azok mind munka-, mind megbízási jogviszonyt jellemezhetnek. Ilyen az utasítási, irányítási jog (a munkaviszonynál az egész munkafolyamatra vonatkozik, megbízás esetén annak csak részeire), a munkaidő bizonyos fokú meghatározása (megbízásnál határidő megadható, a "munkaidő" vagy a "szabadság" szavak azonban már nem szerepelhetnek a szerződésben). Szintén ide tartozik a munkavégzés helyének meghatározása vagy a munkaeszközök rendelkezésre bocsátása - akár ellenérték fejében -, valamint a díjazás rendszeressége és mikéntje.

Papp István, az OMMF elnöke szerint ma már jellemzően elszakad a megbízási szerződésben meghatározott feladat teljesítésének időpontjától a bizonylat kiállításának dátuma, amely sokszor havi rendszerességű, ám önmagában véve ez még nem bizonyít színlelést. A foglalkoztatott kockázati felelősségét is vizsgálják az ellenőrök; míg munkaviszonyban a törvényileg korlátozott, a vállalkozóknál a személyes felelősség jellemző. Az irányelv kitér továbbá az írásbeliség kérdésére, mondván, attól, hogy nincs írásba foglalt munkaszerződés vagy egyéb kontraktus, még megállapítható a munkaviszony, a foglalkoztatás ez esetben feketének minősül.

Nemes Péter, az MLE humánpolitikai bizottságának elnöke a gazdasági lapnak elmondta, hogy bár a kért súlyozási szempontokat érvényesítette a szaktárca a tervezetben, az irányelv jelenlegi formájában még nem elég egzakt és szakmaspecifikus, ami például a névjegykártyák használatának megítélésében is megmutatkozik. Nemes szerint még van mód a szakanyag finomítására a következő egyeztetés során. A szakértő korábbi elmondása szerint a szakmai szervezetek úgy egészítették volna ki a kritériumrendszert, hogy amennyiben egy vállalkozó jellemzően több partnerrel áll szerződéses kapcsolatban, az a megbízási jogviszonyt valószínűsítse.

E kitétel ugyan nem került be a szövegbe, Borik viszont megjegyezte, hogy önmagában véve az még nem utal munkaviszonyra, ha csak egy céggel szerződik a megbízott. A konferencián emellett elhangzott, hogy a többes foglalkoztatást, vagyis egyazon személy munkaviszonyban és megbízási jogviszonyban való párhuzamos foglalkoztatását csak abban az esetben engedik a jogszabályok, ha a két szerződés egymástól élesen elkülönülő tevékenységről szól.

Belföldi ajánlatok

Rengeteg gyönyörű helyet talál belföldi ajánlataink között.

Tavaszi hosszú hétvégék

Töltse az ünnepeket külföldön, London, Párizs, Róma városnézés, olasz hajóút, síelés Ausztriában.