Lukács
7 °C
22 °C

Amit tudni kell az energia auditálási kötelezettségről

2015.12.10. 15:34 Módosítva: 2015-12-11 14:59:31
Kire és miért vonatkozik az energetikai auditálás kötelezettsége? Erre milyen megoldásokat kínálunk? Ki végezheti el?

A célok elérése érdekében a kormányzati szektor számára kötelezővé vált a kormányzati épületek évi 3%-ának energetikai szempontú felújítása. Ezen kívül a nagyvállalatok számára is új kötelezettségeket tartalmaz: 2015. december 5-éig energetikai auditot kellett végeztetniük, amit négyévente meg kell ismételni.

Nagyvállalatnak azok a cégek minősülnek, amelyeknél a foglalkoztatott összlétszáma eléri a 250 főt, az árbevétele meghaladja az 50 millió eurót, mérlegfőösszege pedig a 43 millió eurót, az állam vagy az önkormányzat – közvetlen vagy közvetett – tulajdoni részesedése eléri a 25%-ot, és nem felel meg a KKV törvény 19. § 1. pontjában szereplő egyik feltételnek sem.

Az energetikai audit nem jelent mást, minthogy egy meghatározott módszerrel felmérik az adott épület vagy létesítmény energia veszteségpontjait, és meghatározzák, illetve számszerűsítik az energia-megtakarítási lehetőségeket. Az audit során a veszteségfeltárás mellett korszerű módszerek alkalmazásának lehetőségeit is vizsgálják, amelyek lehetnek a megújuló technológiákat, valamint a hulladékhő hasznosítást alkalmazó lehetőségek vagy energiatudatos felhasználást célzó javaslatok, intézkedések is.

Ki végezhet auditálási tevékenységet Magyarországon? Energetikai auditor, illetve energetikai auditáló szervezet a regisztráló szervezet útján történő bejelentés alapján kerülhet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által vezetett névjegyzékbe, amennyiben megfelel az energiahatékonyságról szóló törvényben, valamint annak végrehajtási rendeletében foglalt követelményeknek.

Az energetikai audit elkerülhető, ha az adott nagyvállalat erre akkreditált szervezet által tanúsított ISO 50001 szabvány szerinti energiairányítási rendszert működtet.

Miért célszerű az ISO 50001 szabványon alapuló energiairányítási rendszert bevezetni?

Az energiairányítási rendszer folyamatos megtakarítási és fejlődési lehetőséget biztosít, az energiairányítási rendszer megléte akár presztízs értékkel is bírhat a versenytársakkal szemben, és az energiahatékonysági célkitűzések teljesítése hozzájárul egy vállalat versenyképességének fenntartásához. Ezen felül az ISO 50001 követelmény akár beszállítói alapkövetelménnyé is válhat az elkövetkező években.

Az MVM Partner Zrt. – felismerve ügyfelei igényét – új szolgáltatási csomagjának keretében akár teljes körűen képes lebonyolítani a kötelező energetikai auditálást, vagy igény szerint kiépíteni az ISO 50001 szabvány alapú energiairányítási rendszert. További részleteket az www.energiatudatossag.mvmp.hu oldalon olvashatnak.

A Magyar Szabványügyi Testület 2012-ben magyar nyelven is megjelentette az „MSZ EN ISO 50001 Energiairányítási rendszerek. Követelmények és alkalmazási útmutató” című szabványt, amely segítséget nyújt a vállalkozásoknak az energiateljesítmény, benne az energiahatékonyság, az energiafelhasználás és az energiafogyasztás javításához szükséges rendszerek és folyamatok létrehozásához. Ennek célja az energiaköltségek, az üvegházhatású gázok kibocsátása és az egyéb kapcsolódó környezeti hatások csökkentése. A megtakarítások már a rendszerépítés kezdetétől jelentkezhetnek.

Amennyiben a nagyvállalat nem rendelkezik sem energetikai audittal, sem ISO 50001 energiagazdálkodási rendszerrel, úgy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal az energiahatékonysági törvény alapján felszólítja a nagyvállalatot az energetikai auditálás 90 napon belül történő elvégeztetésére. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a teljesítés elmaradása miatt 2016. december 31-ig nem szab ki bírságot.