Orsolya
7 °C
17 °C

Bővül a KKV-k támogatási kerete

2004.04.14. 09:40
Bővülnek a mikro-, kis- és középvállalkozások támogatására létrehozott Kis- és Középvállalkozói Célelőirányzatból finanszírozható célok. A jövőben támogatás igényelhető majd a vállalkozások minősítésére, fejlesztéséhez kapcsolódó konferenciák, rendezvények szervezésére, lebonyolítására, kutatások, elemzések, tanulmányok készítésére, tanácsadásra, valamint a környezetvédelmi hatású fejlesztések elősegítésére is. Új támogatási formaként megjelenik a lízingdíj-támogatás, a faktoringdíj-támogatás, a bankgarancia-díj kedvezmény és a tulajdoni részesedés szerzése vállalkozásokban.

Új pályázati lehetőségek

- 2004. Áprilsi 7-én újabb 37,5 milliárd forintos alap nyílik meg a régiók és kistelepülések felzárkóztatását segítve. Az Európa Terv Helyi Közösségekért részprogramjának legújabb pályázatai a következők:

Intézkedés Keretösszeg
(millió forint)
Hátrányos helyzetű régiók és kistérségek elérhetőségének javítása 2 993,8
Városi területek rehabilitációja 21 266,9
Helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatása 969,4
Felsőoktatási intézmények és a helyi szereplők együttműködésének erősítése 12 247,8
Összesen: 37 477,9

A pályázatokat folyamatosan lehet benyújtani 2006 végéig, kivételt képez a korábban kiírt Turisztikai fogadóképesség javítása elnevezésű pályázat, amire csak 2004. június 15-ig várják a kitöltött űrlapokat.

- Májustól mintegy 4,5 milliárd forint összértékben jelennek meg új pályázatok a közművelődés infrastruktúrájának javítására.

-2004. március 25-től újabb egészségügyi támogatások érhetőek el, Az egészségügy területén meghirdetett pályázatok a három legelmaradottabb régió - Észak-Magyarország, Észak-Alföld és Dél-Dunántúl - fejlesztését szolgálja. Az infrastruktúra-fejlesztési program keretében térségi diagnosztikai és szűrőközpontok, ápolási és rehabilitációs központok, valamint a szív- és érrendszeri, illetve a daganatos megbetegedések kezelésére regionális modellintézmények létesítésére, korszerűsítésére nyújt támogatást.

Kis és középvállalkozások az Európai Unióban

A mikro-, kis- és középvállalkozásokat, és ezen szektorhoz köthető támogatásokat öt éve szabályozza külön törvény. Ez alatt az idő alatt azonban megváltozott a hazai jogszabályi és szervezeti háttér, és az uniós csatlakozás is új szabályozást indokol.

A szektor szabályzási módosításai uniós csatlakozásunkkal egy időben lépnek majd hatályba, ugyanis ezek már az uniós normákhoz igazodó kis- és középvállalkozói kategóriák meghatározására irányulnak. A jelenleg érvényes és az új definíció közötti lényeges különbség, hogy a mikrovállalkozásokat a korábbinál sokkal pontosabban határozza meg a törvény, a kis-és középvállalkozások mérleg-főösszeg és árbevételi határa emelkedik. Az egyes vállalkozói kategóriák pénzügyi mutatóit illetően nem csak a magyarországi, hanem az uniós kategóriák is emelkedni fognak 2005. január 1-jétől.

Az új törvényi meghatározás szerint a mikro-, a kis- és a középvállalkozói kategóriákra vonatkozó pénzügyi mutatókat az Európai Unióban mindenkor hatályos ajánlásban - euróban - megadott értékekhez igazítják, amely jelentős emelést jelent, továbbá 2005. január 1-jétől lehetővé teszik a mikrovállalkozások pénzügyi szempontú megkülönböztetését is a kisvállalkozásoktól, ugyanis jelenleg csak a létszámban van eltérés. Az új jogszabály szerint a mikro-, kis- és középvállalkozásokat egységesen KKV-nak hívhatjuk majd. Egy vállalkozás akkor minősül KKV-nak, ha abban az állam, az önkormányzat vagy a kisvállakozói körön kívül eső vállalkozások tulajdoni részesedése - jegyzett tőke vagy szavazati jog alapján - külön-külön vagy együttesen sem haladja meg a 25 százalékot. Emellett foglalkoztatotti és árbevételi határt is előír a törvény: 2004. december 31-éig KKV-nak minősül majd az a vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele legfeljebb 40 millió eurónak megfelelő forint, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 27 millió eurónak megfelelő forint. A kategórián belül:

- Kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele legfeljebb 7 millió eurónak megfelelő forint, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 5 millió eurónak megfelelő forint összeg.

- Mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, az árbevétele és mérlegfőösszege pedig nem haladja meg a kisvállalkozásokra meghatározott értéket. Ezen kívül a jogszabály pontosan meghatározza az önálló vállalkozás, a partnervállalkozás és a kapcsolódó vállalkozás fogalmát.

2005. január 1-jétől a foglalkoztatotti létszámkorlátok változatlanul hagyásával emelkedni fog az árbevételi határ: a KKV-hoz tartozás árbevételi határa évi 50 millió euróra nő, a mérlegfőösszeg pedig 43 millió euróra. A kisvállalkozói kategória árbevételi határa és a mérlegfőösszeg maximuma 10 millió euró lesz, a mikro vállalkozásé pedig évi 2 millió euró. Ezek a változások ezért elsősorban azokat a vállalkozásokat fogják érinteni, akik viszonylag kevés alkalmazottal magas árbevételt érnek el.

A foglalkoztatotti és az árbevételi mutatókat az utolsó éves beszámoló vagy egyszerűsített éves beszámoló szerinti foglalkoztatotti létszám és nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg alapján kell meghatározni. Az egyéni vállalkozás minősítése az adóbevallása szerint, a foglalkoztatotti létszám alapján történik. Az egyszerűsített vállalkozói adó (eva) hatálya alá tartozó vállalkozás minősítése a saját nyilvántartása szerint, a foglalkoztatotti létszám alapján történik. Éves beszámolóval, egyszerűsített éves beszámolóval, a személyi jövedelemadóról szóló törvényben előírt bevallással nem rendelkező újonnan alapított vállalkozásoknál a tárgyévre vonatkozó üzleti tervet kell figyelembe venni. (forrás: www.magyarorszag.hu)

Jó pályázást kíván Önnek:

Semperger Kinga
Szakmai igazgató

Pályázatfigyelő és pályázati tanácsadó partnerünk:
Árindex Forrásközvetítő és Beruházási Tanácsadó Kft.
1071. Budapest, Peterdy u. 15
Pest Center Irodaház
Ügyfélkapcsolat:
Tel: 06 1 344 55 66
iliae@arindex.hu
www.arindex.hu