Jenő
3 °C
8 °C

BÉB közhasznúsági jelentés a 2005. évről

2006.07.06. 16:34

 
 

 

 


Közhasznúsági jelentés a 2005. évről

 

 

I. Szakmai beszámoló

 

 

A Budapesti Élelmiszerbank Egyesület non-profit szervezet, melynek célja, hogy az információgyűjtés, szervezés és bonyolítás, valamint publicitás eszközeivel kapcsolatot teremtsen az országunkban felhalmozódó élelmiszerfeleslegek és az arra rászorulók között, ezzel elősegítse a szegénység és az éhezés csökkenését. A Budapesti Élelmiszerbank Egyesület, az első magyar élelmiszerbank 2005 szeptember 13-én alakult meg. Az Egyesületet magánszemélyek alapították. Az Egyesület az alapítást követően kérte közhasznú szervezetként történő besorolását. A Fővárosi Bíróság 2005. november 8. dátummal, 2005. november 30-i hatállyal egyesületünket közhasznú szervezetként nyilvántartásba vette.

 

Az egyesület működése – összhangban az Európai Élelmiszerbankok Szövetségének Kartájában lefektetett alapelvekkel – a gyűjtési és elosztási tevékenységen alapul. Ez a következő négy pilléren nyugszik:

 

1. A fölösleges élelmiszerek gyűjtése:

Az egyesület céljainak egyike a pazarlás elleni küzdelem. Az egyesület tevékenysége ezért arra irányul, hogy a mindenkori élelmiszerbiztonsági előírások legteljesebb betartása mellett összegyűjtse

a)      a mezőgazdasági fölösleget;

b)      az élelmezésügyi szektor többlettermelését;

c)      a technikai vagy kereskedelmi okból nem forgalmazható élelmiszereket;

d)      a vendéglátó helyek, étterem- és áruházláncok fölösleges élelmiszereit; továbbá

e)      a szélesebb nyilvánosság, mint pl. iskolák és hasonló intézmények által összegyűjtött élelmiszer-típusú hozzájárulásokat és adományokat.

Mindezen hozzájárulások és adományok INGYENESEK, azokat az egyesület ellenszolgáltatás és térítés nélkül fogadja el és gyűjti össze.

 

2. Elosztás:

Az egyesület célja, hogy olyan intézményeknek legyen szolgálatára, amelyek az éhség ellen küzdenek. Az egyesület ezért nem maga osztja ki közvetlenül az általa gyűjtött javakat a rászorulóknak, hanem olyan országos vagy helyi szociális ill. karitatív szervezeteken, csoportokon és közösségeken keresztül teszi ezt, amelyek kapcsolatban állnak a rászorulókkal. A kedvezményezett szervezetek számára történő átadás ellenszolgáltatás és térítés nélkül, ingyenesen történik. A kedvezményezett szervezetekkel az egyesület megállapodást köt az élelmiszerek átadásáról, fenntartva, hogy az egyesület nem rendelkezik minden kívánatos és szükséges termékkel. Az élelmiszereket e kedvezményezett szervezetek szociális étkezdékben történő étkeztetés, egyéb fogadóhelyeken történő átadás vagy élelmiszercsomagok útján juttatják el a rászorulóknak.

Az egyesület tevékenysége során aktívan közreműködik az élelmiszersegélyek forgalomba-hozatali és minőségellenőrzési folyamatainak kidolgozásában, valamint részt vesz agrárintervenciós élelmiszerprogramok megvalósításában is.

 

3. Működés:

Az egyesület non-profit alapon, felelős és aktív szolidaritás által vezéreltetve végzi tevékenységét. Működésének költségeit ezért elsősorban harmadik személyek által nyújtott adományokból és támogatásokból finanszírozza, tevékenységében pedig elsőbbséget élvez a közreműködők önkéntes, ellenszolgáltatás nélkül végzett munkája.

 

4. Motiváció:

Az egyesületet jóakarók, önkéntesek, valamint különböző lelki és humánus szempontok által vezérelt szervezetek éltetik és motiválják. Tevékenységével ezért tanúságot tesz arról is, hogy sokféle és eltérő felfogású személyek és szervezetek is képesek összefogni mások szolgálata érdekében.

 

A kitűzött célok elérésének érdekében egyesületünk 2005 év során az alábbi eredményeket érte el:

 

  • Az Egyesületet a Fővárosi Bíróság „közhasznú” besorolással bejegyezte (nyilvántartási szám: 11.718), és szervezetünket tagjává fogadta az Élelmiszerbankok Európai Szövetsége is.
  • Kialakítottuk a működéshez szükséges irodai infrastruktúrát és adminisztrációs folyamatokat;
  • Megszerveztük a tevékenységhez szükséges logisztikai (raktározási és szállítmányozási) hátteret, elvégeztük raktárunk élelmiszer tárolására vonatkozó engedélyeztetését és kialakítottuk a szállítmányozáshoz szükséges támogatói-alvállalkozói hátteret;
  • Kapcsolatba léptünk a Fővárosi Önkormányzat Civil Kapcsolati, Kereskedelmi és Szociális Főosztályaival, a főosztályok közvetítésével további kapcsolatokat építettünk ki Önkormányzati Intézményekkel (pl. BMSZKI) és egyéb szervezetekkel (élelmiszeripari vállalatok, munkaügyi központok, kerületi önkormányzatok, stb.)
  • Megfelelő kapcsolatokat építettünk ki a működésünket érintő államigazgatási szervezetekkel (FVM, ÁNTSZ, Élelmiszerellenőrző Állomás), ezen keresztül felkészültünk az élelmiszerek logisztikájához kapcsolódó jogi és élelmiszer-hygiéniai folyamatok megfelelő kezelésére (átcimkézés, bevizsgáltatás, csomagolás, forgalombahozatal, stb.)
  • Sikeresen lezajlott az első karácsonyi áruházi gyűjtésünk, ahol 2 nap alatt, 6 helyszínen, mintegy 150 önkéntes bevonásával közel 10 tonna élelmiszert gyűjtöttünk, összesen több, mint 5 millió forint értékben;
  • Vállalati forrásokból további több, mint 20 tonna élelmiszert kaptunk és osztottunk szét, összességében több, mint 8 millió forint értékben;
  • Részt vettünk az Európai Unió „a Közösség legrászorulóbb személyeinek intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel történő ellátása” programjának magyarországi előkészítésében.
  • Az összegyűjtött élelmiszerek szétosztására az év végéig közel 40 szervezettel kötöttünk együttműködési megállapodást, és a szervezetek mindegyikének adtunk is át élelmiszert a karácsonyi időszakban.
  • Több hullámban sikeres PR tevékenységet folytattunk, több ízben is szerepeltünk rangos médiacsatornákban, mindez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az élelmiszerbank ma már Budapesten is sok ember számára ismert fogalom.

 

 


II. Pénzügyi beszámoló


Kiegészítő megjegyzések:

 

Az egyéb bevételek és egyéb ráfordítások sorokon az adományként kapott illetve továbbadott élelmiszerek értéke szerepel.

A 2005 éves működési költségek finanszírozása a bírósági bejegyzési folyamat, majd az azt követő adminisztrációs lépések (adószám, KSH szám igénylés, bankszámlanyitás) elhúzódása miatt magánszemélyek és cégek általi költségátvállalással valósult meg (ingyenesen dolgoztak nekünk, illetve a költségeinket közvetlenül fizették ki).


 

 

 

 

 

Kiegészítő megjegyzés:

 

Az Egyesület tárgyi eszközökkel 2005 évben nem rendelkezett, a működéséhez szükséges eszközöket magánszemélyek és vállalatok költségtérítés nélkül biztosították.


 

Támogatások részletezése forrásonként

 


Tagdíjak

 

Tagdíjfizetési kötelezettsége 13 főnek volt, személyenként 5 000 Ft, azaz összesen 65 000 Ft-os mértékben

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások

 

Az egyesület vezető tisztségviselői tevékenységükért juttatásban nem részesültek.

 

 

 

 

 

Cseh Balázs

elnök

Budapesti Élelmiszerbank Egyesület

Budapest, 2006. május 17.