Előd
7 °C
16 °C

Egyetlen napra Budapesten a CSR világ nemzetközi legnagyobbjai

2006.10.16. 14:01
Október 26-án (csütörtökön) a budapesti Corinthia Grand Hotel Royal szállodában CSR HungaryŽ 2006 címmel rendez szakmai konferenciát a Kommunikáció Menedzsment kiadójaként, valamint a Wall Street kommunikációs esték házigazdájaként ismert Business Class, a Menedzserek Országos Szövetségének támogatásával és aktív közreműködésével.

A témában vezető szakértőként jegyzett nemzetközi és hazai előadók elsősorban az uniós és a tengerentúli gyakorlatot ismertetve mutatják be a vállalatok társadalmi felelősségvállalásának napjainkban is zajló fejlődését, s a jövőbe mutató trendeket. A konferencia kifejezett célja, hogy találkozóhelyet és szakmai műhelyt kínáljon a vállalatok és civil szervezetek képviselőinek, s minden olyan szakembernek, aki a CSR (corporate social responsibility) iránt gazdasági, társadalmi, vagy média oldalról aktívan érdeklődik.


Takács Júlia

A konferencia nem titkolt célja, hogy Magyarországot újra bekapcsolja abba a nemzetközi szakmafejlesztési folyamatba, amelynek legfontosabb célja a társadalmi felelősség definíciójának, alapelveinek és helyes gyakorlatának meghatározása. Sokan beszélik, mégis kevesen értik ezt a nyelvet. Sokat emlegetjük ma a fenntartható fejlődést, a felelős gondolkodást - a társadalmi, gazdasági történések azonban mégsem ezek mentén zajlanak. Ma még inkább divat a vállalatok öncélú, csupán a profitmaximalizálást szem előtt tartó működtetése. Ezzel a stratégiával azonban nemcsak a magunk, hanem utódaink jövőjét is lehetetlenné tesszük.

A gazdaság-társadalom-környezet hármas egyensúlyának fenntartása mára az egész világon napirendre került. Egyre nagyobb kihívást jelent a természeti értékek védelme, a környezetszennyezés megfékezése, a társadalmi folyamatok iránt érzékeny vállalat működési feltételeinek megteremtése. A társadalom bizalmának megőrzésére azonban sokan még manapság is csak a szponzorációt, az adományozást és a jótékonykodást alkalmazzák. Persze adott helyzetekben ezekre is szükség van, azonban egy felelősen gondolkodó vállalat számára mindez csak egy szűk mezsgyét jelent. A CSR, vagyis a vállalatok társadalmi felelősségvállalása ennél sokkal több, hisz ide tartozik többek között a munkahelyi környezet, az alkalmazottakkal való bánásmód, az emberi jogok tiszteletben tartása, a civil kapcsolatok rendszere, a felelős marketing és a környezetvédelem kérdése is.

A CSR fogalmának letisztítása érdekében úgy alakítottuk ki a programot, hogy a jelent nemcsak mint elszigetelt valóságot, hanem mint a világban zajló gazdasági-társadalmi-környezeti folyamatok eredőjét mutatjuk be. Az előadások során világossá válik, milyen konkrét társadalmi, gazdasági kihívásoknak kell ma eleget tenni a modern vállalatoknak, ill. hogyan alakíthatják ki saját CSR- stratégiájukat. Fontos kérdéskör lesz a CSR gazdasági, értékteremtő funkciójának, valamint az innovációval való kapcsolatának bemutatása is. Reméljük, hogy még világosabbá válik, miért éri meg a felelős vállalatoknak a civil szervezetekkel, önkormányzatokkal való együttműködés, s arra is választ kapunk, vajon a nagyvállalatok kiváltsága mindez, vagy az egész nemzetgazdaságot érintő kérdéskörről van szó.

"Új gazdaságra" ébredünk


Dénes Gábor

Meggyőződésem, hogy ma, amikor a világgazdasági fejlődéséről beszélünk, igazi paradigmaváltásról van szó. A világ vállalatai mérföldkőhöz érkeztek, aminek elsődleges oka a globalizált, ún.- új gazdaság létrejötte. A globalizációs folyamatok a világon mindenütt felerősítették a teljesítményfokozásra irányuló trendeket. Ma a világ gazdasága napi 24 órában és hetente hét napon át zakatol. Nincsenek stabil munkahelyek és az állandó foglalkoztatottság is eltűnőben van. A társadalmi olló az elmúlt évtizedekben drasztikusan kinyílt, a jövedelemkülönbségek mértéke a tengerentúlon, de Európa számos országában is hihetetlenül megnőtt.

A vállalatok működését leíró, modellező elméletek egymásnak ellentmondóan hol a profitmaximalizálásra, hol pedig a nem gazdasági értékként emlegetett ökológiai értékek, a természeti környezetet tiszteletben tartására helyezik a hangsúlyt. Az ezredforduló eredménye, hogy az értékalapú vállalatelméletek az utóbbihoz csatlakozva új elemet jelenítenek meg, ez pedig nem más, mint az ember.

A vállalatok társadalmon belüli útkeresése mára a stakeholderek - a vállalati célok megvalósításában részt vevők, ill. az abban érintettek - körének jelentős bővülését eredményezte, ezáltal a vállalatok döntési mechanizmusa is összetettebbé vált. Ma még keressük, hogyan is kell viszonyulniuk valójában a gazdaság szereplőinek a társadalomhoz és a környezethez, hogyan alakítható ki egy olyan kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolat, mely hosszútávon egyértelműen a fenntarthatóság és az értékteremtés felé mutat.

Óriási kihívást jelent, hogy a társadalmi felelősségvállalás értelmezése, tudományos igényű megfogalmazása mielőbb megszülessen, hiszen az iránymutatást jelenthetne valamennyi vállalat számára. Örvendetes, hogy a CSR HungaryŽ 2006 konferencia éppen e nemzetközi szakmafejlesztési folyamat részeként, annak sikeréhez hozzájárulva valósul meg, s hogy az ott elhangzottak vélhetően több száz vállalatot segítenek majd közelebb jutni a felelős működés gyakorlatának mindennapi megvalósításához.