Kelemen, Klementina
3 °C
7 °C

Kis és középvállalkozások az Európai Unióban

2003.11.06. 10:24
Az Európai Unió már korán felismerte, hogy a kis és középvállalkozások működésén, versenyhelyzetük javításán, beszállítói és hálózati rendszerbe való integrálódásukon nagy hangsúly van. Fejlődésüket támogatni kell, mind oktatási programokkal, mind pedig pályázati úton elnyerhető források segítségével. Minden szempont szerint fontos, hogy ezek a vállalkozások ismerjék szerepüket, és lássák lehetséges jövőjüket a csatlakozás tükrében.

Egy 1996-ban készült Kkv-jelentés összefoglaló megállapítása az, hogy a vizsgált körben, a 19 európai országban (a 15 EU-tagország mellett az Európai Gazdasági Térséget és Svájcot is ideszámítva) a 19 millió vállalat 115 millió embert foglalkoztatott. A 19 millió vállalat túlnyomó része - 99,8 százaléka - a kis- és középvállalatok körébe sorolható. A nagy többség, 18 millió vállalat kevesebb mint 10 főt foglalkoztat, a vállalatok felének egyáltalán nincs alkalmazottja. (Ezek 1996. évi adatok, de az arányszámok ma is ugyanezek, s az abszolút számok is kevéssé változtak.)

Az idézett adatok szerint az egy foglalkoztatottra jutó hozzáadott érték, azaz a munkatermelékenységi mutató a legmagasabb a nagyvállalatokban, ezt követik a középvállalatok, majd a kis- és a legkisebb (mikro) vállalatok. Ebből azonban e vállalatcsoportok működésének hatékonyságára nem következtethetünk. Jelentős szerepet játszik ugyanis, hogy a kis-, közép- és különösen a mikro-vállalatok csoportjában éppen azoknak a szektoroknak van nagy súlya, amelyek különlegesen munkaigényesek, és ahol az egy főre/órára számított termelékenység hatékony munka esetén is csak korlátozottan emelhető.

Mivel a kis és középvállalkozásokon óriási hangsúly van, nemcsak a termelékenységi mutatók növelése kapcsán, de a foglalkoztatottsági szintek szerint is, ezért is fontos, hogy tisztában legyünk vállalkozásunk erősségeivel és gyengeségeivel. Ezen mutatók ismérvei mellett tudunk tervezni, pályázni és pénzügyeinket tervezni, valamit előkészülni innovációs tevékenységeinkre.

Mivel az erősség és gyengeség vizsgálata számos tekintetben fontos, mindenképpen a következő elemzési pontokon érdemes végigmenni, amelyek közül egy párat szeretnék - segítségnyújtásként - kiemelni:

Termékek, Szolgáltatások, Versenyhelyzet, Vevők, Ügyfelek,
Marketing, Piacismeret
Alkalmazkodás, Pénzügyek
Gazdálkodás, Üzletpolitika
Menedzsment, Logisztika, Raktározás, Alkalmazottak
Információk

Amennyiben ezekkel a mutatókkal tisztában vagyunk, pályázni is könnyebb lesz, hiszen a legtöbb pályázat kér, cégünk helyzetéről SWOT elemzést. Valamint az elemzés segítségével a közösségi piacra való indulásunk első lépéseit is megtehetjük és láthatunk egy jövőképet lehetőségeinkről, korlátokról, veszélyekről, pozitív jövőről. A lépések megtételénél szívesen segítünk Önöknek ...

Tendernyi pénz 2004-ben is ... Együtt írunk, együtt nevetünk
www.arindex.hu
www.index.hu/palyazat