Lukács
9 °C
22 °C

Tendernyi pénz 2003-ban is!

2003.08.04. 11:34
Jelenleg közel 650 most is futó pályázati lehetőség érhető el Magyarországon, amely források legnagyobb része vissza nem térítendő támogatási lehetőséget nyújt a pályázók számára. Évente általában 3500 - 5000 új pályázati kiírás születik. Ezen kiírások 1/3-a kimondottan az önkormányzatok, intézmények és a civil szféra számára elérhetőek. A támogatások 2/3-a leginkább a kis és középvállalkozó szektort célozza meg.

Pályázni annyit jelent, mint a lehető "legköltséghatékonyabb" módon, támogatásokhoz, pénzforrásokhoz jutni.

#alt#A hazai kormányzat és intézményrendszer, valamint az Európai Unió különböző szervei által, Magyarországon megjelentetett és kiírt pályázatok legnagyobb része, már azon témakörökre épül, amelyek kimondottan az Európai Uniós csatlakozásunk, integrációnk mérföldköveit, stratégiai lépéseit, intézkedéseit határozza meg.
A pályázatok alapvető céljai a következő főbb témakörökben jeleníthetők meg:

  • Egészséges, képzett innovatív társadalmi környezet kialakítása
  • Gazdasági versenyképesség növelése
  • Új munkahelyek teremtése
  • Környezetminőség javítása, fenntartható erőforrás gazdálkodás
  • Kiegyensúlyozott területi fejlődés elősegítése
  • Tudásalapú társadalom és a szolgáltató közigazgatás feltételeinek megteremtése

Gondoljunk csak bele, hogy hány intézményi, kormányzati és Európai Uniós szervezet ír ki pályázatot hazánkra vonatkozóan. Hány ilyen intézmény, minisztérium, szervezet, alapítvány létezik? Számuk közel 480 - 500....

Természetes, hogy a legtöbb kiírás, intézkedés, nemcsak országos érvényességgel, hanem regionálisan, megyei és kistérségi szinten is megjelenhet, alkalmazkodva a helyi sajátosságokhoz, követelményekhez.

#alt# A vissza nem térítendő támogatások egyik legfőbb célja a kis és középvállalkozások versenyképességének növelése, valamint a közösségi piacra való bekerülési lehetőségeik képességeik javítása, növelése.
Ezen felhasználható források, melyek leginkább a gyártási technológiafejlesztést, versenyképes beruházásokat, regionális vállalati központok létrehozását, minőségirányítási rendszerek bevezetését, üzleti konzultációs segítséget, interneten való megjelenést, beszállítói hálózatok fejlesztését és sok egyéb célterületet kívánják támogatni, még pályázhatóak.

Pénzügyi vonatkozásban nézve, a vállalkozásoknak ezen esetekben általában a tervezett beruházások nettó értékének 25%-val, mint önerővel kell előre rendelkeznie.

Hogyan is juthatunk információhoz? Hiszen ennyi kiírót hetente, kéthetente figyelni, tallózni a pályázati kiírások között, azokat leválogatni, összetett és időt igénylő munka_.A megoldás, egy olyan monitoring rendszer, amely tevékenységi körök, egyéb igények alapján teszi szelektálhatóvá a napi szinten megjelenő számtalan kiírást. Így kedvünkre tallózhatunk és tekinthetjük végig a számunkra érdekes pályázatokat: www.arindex.hu
A pályázatok összeállításának, minden esetben szigorú formai és tartalmi keretek között kell zajlódik. Ezen követelmények teljesítéséhez, minden pályázat kiírójának rendelkezésre kell bocsátania a különböző adatlapokat, mellékleti listákat, formai követelményeket tartalmazó leírásokat, stb.... Mindezt, ha átolvastuk, még csak a legelején tartunk....

#alt# Ezután, az egyik legfontosabb pont, hogy a pályázati célunkat minden, a pályázatban kiírt ponthoz kell igazítanunk, és minden tekintetben meg kell felelnünk a pályázati kiírásnak. Javasljuk minden olyan törvény és rendelkezés részleges áttekintését, amelyekre a pályázat hivatkozik, hiszen a legtöbb esetben, ezen rendelkezések figyelmen kívül hagyása okozhatja azt, hogy a pályázati kiírásnak nem felelünk meg. Ezen első, kötelező lépések megtétele után pedig elindulhat a szükséges dokumentumok és igazolások, engedélyek, egyebek összeszedése, rendszerezése.

Egyszóval a pályázatírás egy nagyon izgalmas és kreatív dolog, leginkább akkor, ha minderre van időnk, türelmünk, és maximálisan oda tudunk figyelni a teljes folyamatra.... Amennyiben még sem szeretnénk a pályázatírással, csak a pályázat pozitív elbírálásából származó vissza nem térítendő támogatás elköltésével foglalkozni, mindenképpen érdemes profi cégeket, tanácsadókat, pályázatírókat alkalmazni.

Ők az első lépcsőtől segítenek...

www.arindex.hu
Semperger Kinga szakmai igazgató: sempergerk@arindex.hu www.index.hu/gazdasag/palyazat