Mihály
10 °C
17 °C
Index - In English In English Eng

Ady, Csokonai, Sánta Ferenc volt az érettségi feladat

2007.05.07. 11:25
Hétvégén elballagtak a végzős középiskolások, hétfőn - a magyar nyelv és irodalom tantárggyal - megkezdődött az érettségik szezonja. A feladatsort csak kedden reggel - a javítókulccsal együtt - hozzák nyilvánosságra.

Hétfőn a magyarnyelv- és -irodalom-írásbelikkel folytatódnak az idei érettségik. Magyarból középszinten 92 826-an, emelt szinten 4302-en vizsgáztak.

Mi is az a heuriger?

Középszinten az írásbeli része egy kötelező szövegértési feladat volt. Az érettségizőknek egy Bécs környéki fogadókról, borkóstolókról szóló írást kellett értelmezniük. A szövegben – diákok elmondása szerint - német szavak is szerepeltek. Bár az érettségizők többsége - egy kivételével - azt mondta az Indexnek, hogy könnyű volt a feladat, egyetlen egy sem tudta felidézni pontosan, hogy a heurigerekről van szó, vagyis azokról a borkimérésekről, ahol újbort lehet kapni.

Az egyik választható feladat középszinten a modern és a régi adathordozók előnyeinek és hátrányainak az összehasonlítása volt, az egyik vizsgázó szerint érvelni kellett amellett, hogy megmaradnak-e a könyvek vagy a digitális tartalmak. A vizsgáról távozók szerint ez volt a legkönnyebb feladat, sokan választották ezt. Volt, aki szerint egyébként a könyvek azért maradnak majd fenn, mert ez olyan hagyományos, szép és stílusos dolog, amihez érdemes ragaszkodni, másrészt a metrón nehezebb laptopokon olvasni.

Könnyű volt Ady és Csokonai összehasonlítása is

A másik lehetőség Sánta Ferenc egy rövid novellájának (Kicsik és nagyok) elemzése, a harmadik pedig Ady Endre és Csokonai Vitéz Mihály egy-egy szerelmes versének az értelmezése volt. Adytól a Meg akarlak tartani című vers szerepelt, és a CD-k és könyvek közötti érvelés után ezt választották a legtöbben, mert ez tűnt nekik a legkönnyebbnek.

Az általunk megkérdezettek a legjobban a magyar érettségitől tartottak eredetileg, utána viszont azt mondták, hogy ha ez tényleg ilyen könnyű volt, akkor már matematikából sem lehet olyan nehéz a vizsga.

Emelt szinten Kosztolányi és Krúdy volt a kérdés

Az MTI diákoktól származó értesülései szerint emelt szinten Kosztolányi Dezső és Krúdy Gyula volt többek között a hétfői írásbeli érettségi feladat. Kosztolányi két művének összehasonlítása szerepelt, amelyhez nyelvi-műveltségi teszt kapcsolódott. A diákoknak például metaforákat, szinonimákat kellett keresniük a művekben. Az érettségizőknek fel kellett ismerniük még négy versrészlet szerzőjét is.

Feladatul kapták emellett Krúdy Gyula egyik novellájának elemzését, amelyhez kapcsolódva az volt a kérdés, hogy az elégikus-nosztalgikus hangulatot milyen jelzők és írói vonások biztosítják. Reflektálás egy korjelenségre feladatban arról kellett írniuk, hogy a történészek által írt szövegek egyenértékűek-e az irodalmi szövegekkel.

Volt egy olyan feladat is, hogy a magyar nyelv megőrzését támogató honlapra írjanak levelet arról, hogy a boltok neveiben idegen kifejezések is szerepelnek. Hivatalos tájékoztatást a tételekről és a hozzájuk kapcsolódó feladatokról az oktatási tárca biztonsági okokra hivatkozva kora délutánra ígért.

Nincs lényeges változás a tavalyi vizsgákhoz képest: a írásbeli magyarérettségiken használható a helyesírási szótár, a szövegértési feladatsorra 60 perc, a szövegalkotási feladatokra 180 perc áll rendelkezésre.

A szövegértési feladat szövege általában 800-1 100 szó terjedelmű esszé, ismeretterjesztő céllal íródott tanulmány, publicisztikai mű egésze vagy részlete. A feladatok megoldása általában a kérdésre adott válasz szöveges kifejtése, esetenként a megadott válaszvariációk közötti döntés.

Az Index az oktatási és kulturális tárcától kapott információja szerint a tételeket a javítókulccsal együtt hivatalosan kedden reggel hozzák nyilvánosságra. Hétfőn a magyarérettségi után a minisztérium egy "zanzásított" ismertetőt publikál, amely a legfontosabb esszékérdéseket tartalmazza.

A tavaszi érettségik kedden a matematikaírásbelikkel folytatódnak. Az idén összesen 125,5 ezren jelentkeztek a tavaszi érettségi vizsgákra.

Emelt és középszintű érettségi vizsgák Időpont
nemzetiségi nyelv és irodalom, nemzetiségi nyelv május 4., 8.00
magyar nyelv és irodalom, magyar mint idegen nyelv május 7., 8.00
matematika május 8., 8.00
történelem május 9., 8.00
angol nyelv május 10., 8.00
német nyelv május 11., 8.00
fizika május 14., 8.00
rajz és vizuális kultúra május 14., 14.00
kémia május 15., 8.00
földrajz, ének-zene május 15., 14.00
informatika* május 16., 8.00
latin nyelv, héber nyelv május 16., 14.00
biológia május 17., 8.00
emberismeret és etika, ember és társadalomismeret-etika, társadalomismeret* május 17., 14.00
Informatika** május 18., 8.00
művészeti tárgyak május 18., 14.00
francia nyelv május 21., 8.00
filozófia, nemzetiségi népismeret, célnyelvi civilizáció május 21., 14.00
olasz nyelv május 22., 8.00
mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma május 22., 14.00
spanyol nyelv május 23., 8.00
hittan* május 23., 14.00
orosz nyelv, egyéb nyelvek május 24., 8.00
egyéb központi követelményekre épülő vagy egyedileg akkreditált vizsgatárgyak május 24., 14.00
szakmai előkészítő tantárgyak május 25., 8.00
* - csak emelt szint; ** - csak középszint (Forrás: OKM)

Az idei vizsgák megszervezésére 1,3 milliárd forintot különítettek el, ez 100 millióval kevesebb tavalyinál. A különbség az emelt szintű érettségik számának csökkenésével magyarázható.