Alkotmányellenes a vényekre írni a beteg adatait

2009.03.19. 14:58 Módosítva: 2009.03.19. 18:11
Az Alkotmánybíróság szerint alkotmányellenes feltüntetni a vényen a beteg nevét, lakcímét és TAJ-számát, ezért megsemmisítette az erről szóló rendeleteket. A jogalkotók év végig kaptak időt a szabályozás átalakítására.

Az Alkotmánybíróság (Ab) határozatában megsemmisítette két egészségügyi miniszteri rendelet egy-egy, a betegek adatainak kezelését szabályozó rendelkezését 2009. december 31-i hatállyal, tájékoztatott Sereg András, a testület sajtófőnöke csütörtökön.

Az Ab az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló rendelet arról a részéről állapította meg az alkotmányellenességet, amelyik azt mondja ki, hogy a vényen az orvosnak fel kell tüntetnie - egyebek között - a beteg nevét, lakcímét, születési idejét és TAJ-számát, közgyógyellátásban részesülő beteg esetén a közgyógyellátási igazolvány számát.

A testület szerint ugyancsak alkotmányellenes a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló egészségügyi miniszteri rendelet egyik pontja, ezért 2009. december 31-i hatállyal azt is megsemmisítette. Ez a rendelkezés előírja, hogy a gyógyászati segédeszköz rendelésére szolgáló vényen fel kell tüntetni a beteg kórisméjének BNO (Betegségek Nemzetközi Osztályozása) kódját.

Az alkotmánybírák szerint mindkét rendelkezés formai és tartalmi szempontból is alkotmányellenes. Formai szempontból azért alkotmánysértők, mert a személyes adatok védelméhez való joggal összefüggésben sértik az alkotmány 8. szakaszának (2) bekezdését, mivel rendeleti szinten írnak elő kötelező adatkezelést. Tartalmi szempontból pedig azért ellentétesek az alaptörvénnyel, mert a rendelkezésekben érintett adatok nem elengedhetetlenül szükségesek a kiadáshoz, közölte Sereg András.

Az alkotmány 59. szakaszának (1) bekezdésében megfogalmazott személyes adatok védelméhez való jog tartalma az, hogy mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról. Személyes adatot felvenni és felhasználni általában csak az érintett beleegyezésével szabad, de kivételesen törvény is elrendelheti személyes adat kötelező kiszolgáltatását, és előírhatja felhasználásának módját is.

Az Alkotmánybíróság azért december 31-i hatállyal semmisítette meg a két rendelkezést, hogy a jogalkotónak megfelelő időt biztosítson a hatályát vesztő rendelkezések alkotmányos újraszabályozására.

Az Ab-döntést az Egészségügyi Minisztérium tudomásul vette, jogszabály-módosítást kezdeményeznek a határozatban foglaltaknak megfelelően a megjelölt határidőig, közölte a tárca sajtóosztálya.

A Magyar Gyógyszerészi Kamara (MGYK) elnöke, Horváth Tamás azt mondta, a határozat helytálló, de szükség van a vényeken feltüntetett személyes adatokra a későbbi elszámolhatóság, adatkezelési okok miatt.

Azzal egyetértenek, hogy egy magasabb szintű jogszabálynak kell kimondania ezeknek az adatoknak a szükségszerűségét a gyógyszerkiadásban. "Ha minden funkcióját nézem a vénynek, nincs rajta felesleges adat" - fogalmazott Horváth Tamás.  • Hírek
  • Hírek