A szenvedélybetegek zavarják leginkább a magyarokat

2010.03.17. 15:29
Meglehetősen szigorú és kevésbé elfogadó a lakosság többségének hozzáállása a társadalmi előítéleteket kiváltható különböző csoportokkal szemben, derül ki az Ipsos országos, reprezentatív felméréséből.

Ezerötszáz embert kérdeztek meg arról, hogy bizonyos társadalmi csoportok jelenléte milyen mértékben zavarja őket, ezt egy ötfokú skálán kellett megjelölniük. A vizsgálatban szereplő csoportok a következők voltak: alkoholisták, rendszeres és alkalmi kábítószer-használók, hajléktalanok, munkanélküliek, dohányosok, cigányok, valamint bevándorlók.

A társadalom részéről a legkisebb tolerancia a rendszeres kábítószer-fogyasztók iránt mutatkozott: a 18 éven felüli lakosság kétharmada szerint jelentősebb problémát okoz a jelenlétük, a lakosság majdnem fele pedig a legszigorúbb értékelést választotta.

A rendszeres kábítószer-használók után az alkoholisták elutasítása volt a legnagyobb, utána következett a hajléktalanoké, majd az alkalmi droghasználóké.

Valamivel elfogadóbbak a romákkal, munkanélküliekkel, a bevándorlókkal és a dohányosokkal, de a velük kapcsolatos értékítéletek a közepesnél még mindig kedvezőtlenebbek.

Az életkori eltéréseket tekintve azt tapasztalhatjuk, hogy a legfiatalabb korcsoportba tartozók (18-29 évesek) minden a vizsgálatba bevont csoporttal szemben toleránsabbak, elfogadóbbak a többi korosztályhoz képest és a hatvan év felettiek a leginkább intoleránsak.

Ha a nemek szerinti különbségeket tekintjük, akkor azt láthatjuk, hogy a nők, ugyan kis mértékben, de kevésbé elfogadóak a férfiakhoz képest, mivel minden vizsgált csoport jelenlétét zavaróbbnak észlelték. Iskolai végzettség alapján vegyes képet kapunk a hazai lakosságról: nincsen egyértelmű trend, az iskolázottsági szint "két szélén" tapasztalható a nagyobb fokú intolerancia, derül ki az Ipsos felméréséből.  • Hírek
  • Hitelkártya