Kizárólagos állami kezelésbe kerülnek a személyes és közérdekű adatok

2010.12.13. 19:47
A jövőben egyedül az állam tarthatja nyilván a kiemelt jelentőséggel bíró közérdekű és személyes adatokat, ennek akadályozása pedig akár öt évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető lesz.

A képviselők 313 igen és 52 nem szavazattal fogadták el a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit, míg a további paragrafusokat 316 igen és 50 nem szavazat mellett léptették hatályba.

Az elfogadott javaslat szerint a nemzeti adatvagyon fogalma azon adatfajtákra terjed ki, amelyek hozzáférhetőségének védelméhez kiemelt közérdek fűződik, vagy azt az "adatalanyok" alapjogainak védelme indokolja.

A törvény a nemzeti adatvagyon védelme érdekében előírja, hogy az adatfeldolgozással megbízott szerv vagy szervezet kizárólag Magyarország területén végezheti az adatok nyilvántartását és tárolását.

A jogszabály rögzíti, hogy a kormányrendelet által elrendelhető kötelező adatfeldolgozás esetén a közigazgatási informatikáért felelős miniszternek közszolgáltatási szerződést kell kötnie az elektronikus adatfeldolgozás ellenértékének biztosítására.

A törvény emellett új tényállással egészíti ki a büntető törvénykönyvet; a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartás elleni bűncselekmény alapján három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő az, aki akadályozza, vagy lehetetlenné teszi az adatokhoz való hozzáférést. A bűncselekmény minősített esetként határozza meg a jelentősé érdeksérelem okozását, ami öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Az Országgyűlés által elfogadott javaslat a kihirdetését követő napon lép hatályba, az előírásoknak nem megfelelő adatfeldolgozás biztonságos lezárása és átadására pedig 2011. december 31-ig ad lehetőséget.  • Hírek
  • Csok