Májusban folytatódik a Tocsik-per

2011.02.02. 14:52
A vélhetően utolsó Tocsik-sikerdíjpert tárgyalja a Fővárosi Bíróság; a per - amely a szerdai tárgyalási nap után májusban folytatódik - az egykori Állami Privatizációs és Vagyonkezelő (ÁPV) Rt. és a Tocsik Márta ügyvéd közötti elszámolást zárja le.

A Fővárosi Bíróságon folytatódott az 1997-ben kezdődött polgári per, amelyet az akkori vagyonkezelő, az ÁPV Rt. indított Tocsik Márta ellen, kérve, hogy az ügyvédnő fizesse vissza a társágnak a mintegy 804 millió forintos sikerdíjat.

A Tocsik-ügy 1996-ban került nyilvánosságra, amikor az egyik hetilap megírta, hogy az ÁPV Rt. százmilliós nagyságrendű megbízási díjért alkalmazott külső szakértőt a volt a belterületi földekért az önkormányzatoknak járó részesedés nagyságának lealkudására. Rövidesen kiderült, hogy Tocsik Mártáról van szó, aki tíz százalékos részesedést kapott abból az összegből, amelyet a helyhatóságok elengedtek, így összesen 804 millió forint sikerdíjat vett fel a vagyonkezelőtől.

Hidasi Gábor, Tocsik Márta ügyvédje a tárgyalás után elmondta, hogy a mostani ügy azért volt felfüggesztve az elmúlt években, mert folyamatban volt az a per, amelyet a Legfőbb Ügyészség indított az ÁPV Rt. és az ügyvédnő ellen, kezdeményezve a köztük lévő szerződés megsemmisítését és a sikerdíj visszafizetését.

Lezárja az elszámolást

D  HB20070613023

A Legfelsőbb Bíróság 2008 végén jogerősen úgy döntött, Tocsik Mártának a 804 millió forintos sikerdíjból bruttó 80,7 millió forint jár, míg 578 millió forintot és annak kamatait vissza kell fizetnie a vagyonkezelőnek.

Hidasi Gábor kitért arra: a mostani per - amely kedden és szerdán folytatódott a Fővárosi Bíróságon - lezárja az elszámolást az ÁPV Rt. jogutódja és Tocsik Márta között. Az ügyben a jogásznő azért terjesztett elő viszontkeresetet a vagyonkezelővel szemben, mert álláspontja szerint a társaság annak idején nem fizette ki a neki járó teljes összeget.

Az ügyvéd kitért arra: a mostani perből kiderülhet, hogy a vagyonkezelő tartozik-e Tocsik Mártának, és ha igen, akkor mennyivel, illetve ezt figyelembe véve a jogásznőnek mekkora összeget kell visszafizetnie. Tocsik Márta nem jelent meg a bíróságon, mert egészségi állapota azt nem tette lehetővé.

Annak idején a Tocsik-ügyben Horn Gyula (MSZP) akkori miniszterelnök vizsgálatot kért, leváltotta Suchman Tamás privatizációs minisztert; a kormány az ügy kapcsán történt jogsértések miatt visszavonta az ÁPV Rt. teljes igazgatóságának megbízatását, és parlamenti vizsgálóbizottság is alakult.

Egytizede járt

A Fővárosi Bíróságon 1997-ben kezdődött Tocsik Márta és nyolc vádlott társának büntetőpere. A többszöri megismételt büntetőperben a Legfelsőbb Bíróság a jogásznőt felmentette a csalás vádja alól, magánokirat-hamisítás miatt viszont 400 ezer forint pénzbüntetésre ítélte.

Közben zajlott a polgári per is, amelyben a Legfőbb Ügyészség az alperesek között a privatizációval kapcsolatban létrejött két megbízási szerződés semmisségének kimondását és a sikerdíj visszafizetését kérte. A Legfelsőbb Bíróság 2002-ben jogerős rész- és közbenső ítéletében úgy döntött: jogszabályba nem, de jó erkölcsbe ütköznek a szerződések, ezért semmisek.

A per 2008-ban zárult le: a Legfelsőbb Bíróság jogerős döntése szerint Tocsik Mártának a 804 millió forintos sikerdíjból bruttó 80,7 millió forint jár, 578 millió forintot és annak kamatait vissza kell fizetnie az ÁPV Rt.-nek.  • Tippek
  • Bankszámla