Béla
12 °C
27 °C

Gyorsítanak a bírók kinevezésén

2011.10.10. 21:49

Megszavazta a Parlament, hogy az új alaptörvény korhatárra vonatkozó rendelkezése miatt jövőre nyugdíjba vonuló bírók pótlásához gyorsabb pályáztatást tesz lehetővé a bírói előmenetelben. Az új alaptörvény életbelépésével egyidőben csökken a bírók nyugdíjkorhatára, jövőre 274 bíró vonul nyugállományba, közülük június 30-ával 228, míg december 31-ével 46 bírónak szűnik meg a szolgálati viszonya.

A kilenc fideszes politikus által benyújtott jogszabály - amelyet a parlament 291 igen szavazattal, 43 ellenében, 14 tartózkodással fogadott el - átmenetileg változtat a pályázati szabályokon, hogy az összesen mintegy 40 ezer ügyben eljáró bírókat időben pótolni lehessen.

A törvénymódosítás szerint az ítélőtáblák, a Fővárosi Bíróság, valamint a megyei bíróságok elnökeinek október 31-ig kell meghatározniuk, hogy az álláshelyek betöltésére az ítélőtáblán mely ügyszakban, a Fővárosi Bíróság és a megyei bíróságok illetékességi területéhez tartozó kerületi, illetve városi bíróságokon milyen ügyszakban kell pályázatot kiírni. A pályázat kiírásának határideje november 15., pályázni december 15-ig lehet.

A pályázókat a bírói tanács 2012. január 31-ig hallgatja meg, az elnök a pályázati rangsort, a pályázatokat és javaslatát február 10-ig küldi meg a pályázat elbírálójának. A törvény nem határozza meg, hogy mely bíróságokon és milyen álláshelyeket írjanak ki, hanem létszámkeretet biztosít, annak célszerű felhasználására pedig a bírósági elnökök tehetnek javaslatot. A keretszámokat az ügyforgalmi statisztikák figyelembe vételével határozták meg.

Indoklásukban a kormánypárti képviselők felhívták a figyelmet arra, hogy mivel a felsőbb bíróságokra kiírt helyekre főként a már ítélkező bírák pályáznak eredményesen, ez további álláshelyek megüresedésével jár. Ezt úgy orvosolják, hogy a megyei bíróságok esetében az álláshelyeket nem megyei, hanem helyi bírósági szinten kell kiírni, a megyei bíróságokon szükséges bírói létszámot ugyanis az elnök például kirendeléssel biztosíthatja. Mivel azonban az ítélőtáblák elnökeinek nincs lehetőségük arra, hogy a területükhöz tartozó megyék bírói karából bírákat rendeljenek ki az ítélőtáblán jelentkező szakemberhiány akár ideiglenes pótlására, a jogszabály egyes ítélőtáblai álláshelyek betöltéséről is rendelkezik. A törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.