Márk
13 °C
28 °C

Megszűnt egy budapesti természetvédelmi terület

2011.10.28. 12:52
A csepeli polgármester azzal indokolta a Tamariska-domb védettségének megszüntetését, hogy védeni akarja a területet a nem őshonos fajoktól. A zöldek tiltakoznak.

Azonnali határozatban oldotta fel a Fővárosi Közgyűlés október 21-én a csepeli Tamariska dombi természeti terület védettségét. Az indítványt Német Szilárd csepeli polgármester terjesztette elő, az indoklás szerint a terület természetvédelmi védettsége a domb állapotát nem javította, sőt az határozottan romlott, a honos növényzet csökkent. A 5,2 hektáros terület Csepel Királyerdő részében helyezkedik el és tulajdonosa a csepeli önkormányzat.

A településrendezési szempontból beépítésére nem szánt zöldfelületet 1999-ben Budapest Főváros Önkormányzata "Tamariska-domb természetvédelmi terület” néven nyilvánította védetté. Az akkori rendelet szerint a védetté nyilvánítás célja az eredeti homokpusztai növényfajok élőhelyének megőrzése volt. Eddig minden évbe a Fővárosi Önkormányzat gondoskodott a terület értékeinek megőrzéséről a saját költségeire.

A Németh Szilárd által fővárosi közgyűlésnek benyújtott indítványában a területtel kapcsolatos főbb tevékenységek között említi a tájidegen növényzet arányának csökkentését, a talajerózió megakadályozását, a védett növények védelmének biztosítását, tanösvények kialakítását, de szerepelt a tervek között a terület az éjjel nappali őrzése és használati szabályzat bevezetése tűzgyújtási tilalommal és a motorhasználat korlátozásával.

Az impozáns tervek ellenére a megszületett határozat ellen már is levélben tiltakozott a Duna-Ipoly Nemzeti Park igazgatója Füri András és közleményben tiltakozott a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) és az LMP.

Füri András a Németh Szilárdnak írt levelében rámutat arra, hogy bár az igazgatóság egyetért a polgármester terveivel, de azok megvalósíthatóak a védettség feloldása nélkül. Csak a védettség adhat jogi garanciát a területnek, áll a levélben. Ennek feloldásával fennáll a veszély, hogy a területet intenzív fenntartású parkká alakítják és a meglévő homok pusztagyep foltokat átalakítják.

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) értetlenül álla terület védettségének megszüntetése előtt. Az elmúlt évtizedekben ugyan terjedésnek indultak bizonyos tájidegen fásszárú fajok, de az eredeti gyepvegetáció még a mai napig igen sok természeti értéket rejt, áll a szervezet közleményében.

Az MME tavaly decemberben önkéntes alapon megkezdte a terület nem őshonos növényfajainak visszaszorítását, elősegítve a gyepek terjedését. A munkát az idén is folytatni szeretnék. Az MME szerint nem ez az első eset, hogy helyi védettségű területek státuszát hasonló módon szüntetik meg Budapesten, de a Tamariska esete azért kirívó, mert fővárosi védettségű terület oltalmát eddig még soha nem vonták vissza, zár a közlemény.

Az LMP szerint a döntés ellentétes a természetvédelmi törvénnyel, hiszen a védettség csak akkor oldható fel, hogy ha annak fenntartását természetvédelmi szempontok a továbbiakban nem indokolják és lefolytatták az ehhez szükséges eljárást. A párt cinikus politikai magatartásnak véli az ilyen döntéseket és a csepeli ügyben jogorvoslatot kezdeményez.