Koronavírus adatok

2022. jan. 25.
Oltottak Kórházban Elhunytak Fertőzöttek
Pál
-9 °C
2 °C

Fénymásolt és fordítási hibát is vétett Schmitt

2012.03.28. 23:15 Módosítva: 2012.03.29. 00:37
Schmitt Pál lényegében a bizottság szájába adta a vizsgálat legfontosabb megállapításait - egyebek között ez is kiderül Fluck Ákos különvéleményéből, melyet a köztársasági elnök 1992-es doktorijának körülményeit feltáró jelentéshez fűzött. A jogász szerint a húsz évvel ezelőtti tartalmi kritériumoknak sem felelt meg a dolgozat, amelyben fénymásolt diagram és fordítási hibák is találhatók.

"Az elvégzett tényfeltáró munka alapján javasolt megvizsgálni az egykori pályázó egyetemi doktori címe visszavonásának lehetőségét és módját" - írja különvéleményében (pdf) Fluck Ákos, aki tagja volt a Schmitt Pál kisdoktori értekezésének kivizsgálására alakult öt tagú tényfeltáró bizottságnak. A jogász szerint "a tényfeltáró munka során viszont megállapíthatóvá vált, hogy a 215 oldalas értekezés legalább 200 oldalon keresztül hol szó szerint, hol áÍfogalmazva (rövidítve, egyszerűsítve stb.), de lényegét tekintve szöveg-azonos fordítása a felhasznált irodalomként megjelölt forrásoknak, elsősorban és kiemelten a Georgiev tanulmánynak, valamint a Heinemann tanulmánynak." A teljes egészében másolt részek közé tartozik a doktori munka következtetések fejezete is.

Váratlan esti posta

Az eddig titkolt különvéleményt váratlanul szerdán késő este hozták nyilvánosságra – az időzítésnek különös fényt ad, hogy csütörtökre az Index információi szerint összehívták a SOTE doktori tanácsának rendkívüli ülését. Úgy tudjuk, a testület döntést hozhat a doktori fokozat visszavonásának kérdésében. (Az egyetem a vizsgálat lezárta után úgy vélte, a nemzeti erőforrás miniszternek kell lépnie az ügyben, de Réthelyi miniszter illetékessége hiányában visszaküldte a pakkot.)

A különvélemény számos apró finomságot tartalmaz Schmitt kisdoktorijáról. Kiderült például, hogy Schmitt 1. számú diagramja megegyezik a Georgiev tanulmány 10. oldalán található diagrammal. "A két diagram részletes összehasonlítása alapján megállapíthatóvá vált, hogy az értekezés ezen diagramja a Georgiev tanulmány hivatkozott diagramjának fénymásolata", írja Fluck.

Az is egy jellemző elem, hogy Schmitt a 10-es táblázatra hivatkozik a szövegben, miközben nála csak hét táblázat van. A hivatkozott 10-es Georgiev tanulmányában található, ahogy Fluck írja, ez egyértelműen a fordítás tényét alátámasztó fordítási hiba.

A vizsgálat ugyancsak igazolta, hogy a bolgár szerző mellett jelentős részben támaszkodott a német Klaus Heinemann munkájára is a doktori. "Az értekezés 35. oldalától 50. oldaláig tartó részében a gazdaság szerepe című fejezetben a sport és a gazdaság összefüggéseivel kapcsolatos álláspontját fejti ki az egykori pályázó. Az értekezés ezen fejezetének szövege a Heinemann tanulmány teljes, szó szerinti fordításban való átvétele". Fluck azt is megjegyzi, hogy a disszertáció ezen részének "nyelvezete jól érzékelhetően szabatosabb és kiérleltebb, mint az értekezés bármely más része". (A Georgiev-tanulmány forrásnyelve francia, a Heinemann-tanulmányé német: adódik egy nyilvánvaló következtetés, de ezt, ahogy dr. Fluck, mi is az olvasóra bízzuk.)

Fluck különvéleménye szerint a disszertáció "hiányosságokkal ugyan, de formális, eljárási szempontból többségében eleget tett a Testnevelési Egyetem Szabályzatában foglaltaknak", de soha nem került feltárásra, hogy az értekezés "milyen terjedelmű fordítások felhasználásával készült.

További probléma, hogy a dolgozat alapján nem lehet megállapítani azt, hogy honnan származnak és milyen terjedelemben az egyes részek, hiányzik egyébként még a köszönetnyilvánítás is.

Fluck szerint a dolgozat "a tudományos munka módszereinek alkalmazásával készített, önálló kutatáson alapuló, új tudományos eredményt tartalmazó értekezés, vagy a társadalom számára hasznos, új és a gyakorlatban hasznosított alkotás" kritériumának nem felelt meg, ez pedig az akkori szabályok szerint is előírás volt.

Fluck különvéleményének következtetése azzal zárul, hogy a doktori cím visszavonását a most hatályos felsőoktatási törvény alapján a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság indítványára a nemzeti erőforrás miniszter kezdeményezheti a bíróságnál.

Honnan jött a többségi vélemény?

A bizottsági többségi vélemény meglehetősen eltérő következtetésre jutott, noha a fordítás tényét ha nem is hasonló részletességgel, összefoglalójukban megerősítették. A bizottság szerint "a dolgozat szokatlanul nagy terjedelmű szövegazonos fordításon alapul, ami nem derült ki időben, holott annak feltárása a korabeli védési eljárás részét kellett volna, hogy képezze. A Testnevelési Egyetem szakmai hibát vétett, amikor ezt a szövegazonosságot nem tárta fel időben, s így a dolgozat szerzője azt hihette, hogy értekezése megfelel az elvárásoknak".

Fluck különvéleményében kitér rá, hogy Schmitt Pál fogadta az elnöki hivatalban a bizottság elnökét, Tóth Miklós dékánt. A különvélemény így foglalja össze a látogatásról szóló beszámolót: "az egykori pályázó előadta, hogy álláspontja szerint a doktori esemény szabályszerúen zajlott. Előadta továbbá, hogy az értekezés személyes álláspontja és akkori információi szerint a korabeli szabályoknak megfelelően készült. Rögzítette, miszerint amennyiben az értekezés bármilyen formai hiányosságban szenvedett, úgy álláspontja szerint ennek tényére a témavezetőnek, valamint a bírálóknak nyomatékosan fel kellett volna hívniuk a figyelmét. Mivel ilyen jelzést nem kapott, jóhiszeműsége álláspontja szerint nem kérdőjelezhető meg".  • Vennék
  • Hírek