Erzsébet
1 °C
4 °C

Fénymásolt és fordítási hibát is vétett Schmitt

2012.03.28. 23:15 Módosítva: 2012-03-29 00:37:46
Schmitt Pál lényegében a bizottság szájába adta a vizsgálat legfontosabb megállapításait - egyebek között ez is kiderül Fluck Ákos különvéleményéből, melyet a köztársasági elnök 1992-es doktorijának körülményeit feltáró jelentéshez fűzött. A jogász szerint a húsz évvel ezelőtti tartalmi kritériumoknak sem felelt meg a dolgozat, amelyben fénymásolt diagram és fordítási hibák is találhatók.

"Az elvégzett tényfeltáró munka alapján javasolt megvizsgálni az egykori pályázó egyetemi doktori címe visszavonásának lehetőségét és módját" - írja különvéleményében (pdf) Fluck Ákos, aki tagja volt a Schmitt Pál kisdoktori értekezésének kivizsgálására alakult öt tagú tényfeltáró bizottságnak. A jogász szerint "a tényfeltáró munka során viszont megállapíthatóvá vált, hogy a 215 oldalas értekezés legalább 200 oldalon keresztül hol szó szerint, hol áÍfogalmazva (rövidítve, egyszerűsítve stb.), de lényegét tekintve szöveg-azonos fordítása a felhasznált irodalomként megjelölt forrásoknak, elsősorban és kiemelten a Georgiev tanulmánynak, valamint a Heinemann tanulmánynak." A teljes egészében másolt részek közé tartozik a doktori munka következtetések fejezete is.

Váratlan esti posta

Az eddig titkolt különvéleményt váratlanul szerdán késő este hozták nyilvánosságra – az időzítésnek különös fényt ad, hogy csütörtökre az Index információi szerint összehívták a SOTE doktori tanácsának rendkívüli ülését. Úgy tudjuk, a testület döntést hozhat a doktori fokozat visszavonásának kérdésében. (Az egyetem a vizsgálat lezárta után úgy vélte, a nemzeti erőforrás miniszternek kell lépnie az ügyben, de Réthelyi miniszter illetékessége hiányában visszaküldte a pakkot.)

A különvélemény számos apró finomságot tartalmaz Schmitt kisdoktorijáról. Kiderült például, hogy Schmitt 1. számú diagramja megegyezik a Georgiev tanulmány 10. oldalán található diagrammal. "A két diagram részletes összehasonlítása alapján megállapíthatóvá vált, hogy az értekezés ezen diagramja a Georgiev tanulmány hivatkozott diagramjának fénymásolata", írja Fluck.

Az is egy jellemző elem, hogy Schmitt a 10-es táblázatra hivatkozik a szövegben, miközben nála csak hét táblázat van. A hivatkozott 10-es Georgiev tanulmányában található, ahogy Fluck írja, ez egyértelműen a fordítás tényét alátámasztó fordítási hiba.

A vizsgálat ugyancsak igazolta, hogy a bolgár szerző mellett jelentős részben támaszkodott a német Klaus Heinemann munkájára is a doktori. "Az értekezés 35. oldalától 50. oldaláig tartó részében a gazdaság szerepe című fejezetben a sport és a gazdaság összefüggéseivel kapcsolatos álláspontját fejti ki az egykori pályázó. Az értekezés ezen fejezetének szövege a Heinemann tanulmány teljes, szó szerinti fordításban való átvétele". Fluck azt is megjegyzi, hogy a disszertáció ezen részének "nyelvezete jól érzékelhetően szabatosabb és kiérleltebb, mint az értekezés bármely más része". (A Georgiev-tanulmány forrásnyelve francia, a Heinemann-tanulmányé német: adódik egy nyilvánvaló következtetés, de ezt, ahogy dr. Fluck, mi is az olvasóra bízzuk.)

Fluck különvéleménye szerint a disszertáció "hiányosságokkal ugyan, de formális, eljárási szempontból többségében eleget tett a Testnevelési Egyetem Szabályzatában foglaltaknak", de soha nem került feltárásra, hogy az értekezés "milyen terjedelmű fordítások felhasználásával készült.

További probléma, hogy a dolgozat alapján nem lehet megállapítani azt, hogy honnan származnak és milyen terjedelemben az egyes részek, hiányzik egyébként még a köszönetnyilvánítás is.

Fluck szerint a dolgozat "a tudományos munka módszereinek alkalmazásával készített, önálló kutatáson alapuló, új tudományos eredményt tartalmazó értekezés, vagy a társadalom számára hasznos, új és a gyakorlatban hasznosított alkotás" kritériumának nem felelt meg, ez pedig az akkori szabályok szerint is előírás volt.

Fluck különvéleményének következtetése azzal zárul, hogy a doktori cím visszavonását a most hatályos felsőoktatási törvény alapján a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság indítványára a nemzeti erőforrás miniszter kezdeményezheti a bíróságnál.

Honnan jött a többségi vélemény?

A bizottsági többségi vélemény meglehetősen eltérő következtetésre jutott, noha a fordítás tényét ha nem is hasonló részletességgel, összefoglalójukban megerősítették. A bizottság szerint "a dolgozat szokatlanul nagy terjedelmű szövegazonos fordításon alapul, ami nem derült ki időben, holott annak feltárása a korabeli védési eljárás részét kellett volna, hogy képezze. A Testnevelési Egyetem szakmai hibát vétett, amikor ezt a szövegazonosságot nem tárta fel időben, s így a dolgozat szerzője azt hihette, hogy értekezése megfelel az elvárásoknak".

Fluck különvéleményében kitér rá, hogy Schmitt Pál fogadta az elnöki hivatalban a bizottság elnökét, Tóth Miklós dékánt. A különvélemény így foglalja össze a látogatásról szóló beszámolót: "az egykori pályázó előadta, hogy álláspontja szerint a doktori esemény szabályszerúen zajlott. Előadta továbbá, hogy az értekezés személyes álláspontja és akkori információi szerint a korabeli szabályoknak megfelelően készült. Rögzítette, miszerint amennyiben az értekezés bármilyen formai hiányosságban szenvedett, úgy álláspontja szerint ennek tényére a témavezetőnek, valamint a bírálóknak nyomatékosan fel kellett volna hívniuk a figyelmét. Mivel ilyen jelzést nem kapott, jóhiszeműsége álláspontja szerint nem kérdőjelezhető meg".

Köszönjük, hogy minket olvasol minden nap!

Ha szeretnél még sokáig sok ilyen, vagy még jobb cikket olvasni az Indexen, ha szeretnéd, ha még lenne független, nagy elérésű sajtó Magyarországon, amit vidéken és a határon túl is olvasnak, akkor támogasd az Indexet!

Tudj meg többet az Index támogatói kampányáról!

Milyen rendszerességgel szeretnél támogatni minket?

Mekkora összeget tudsz erre szánni?

Mekkora összeget tudsz erre szánni?