Marianna
5 °C
13 °C
Index - In English In English Eng

Kikelt az ombudsman a temetői sarcolás ellen

2012.05.18. 13:34

Csak a törvényben megnevezett jogcímeken szedhető díj a temetőkben, a temető üzemeltetője ezeken felül semmi másért nem kérhet pénzt, szögezte le átfogó vizsgálatának végén Szabó Máté ombudsman. Szabó állampolgári panaszokból értesült arról, hogy a temetőkben különböző jogállású szervek (tulajdonos, fenntartó, vagy üzemeltető) díjat kérnek a temetőbe látogatóktól a parkolásért, több önkormányzat pedig rendeletében az eltemettetőt hulladékszállítási díj megfizetésére is kötelezi. Az ombudsman korábban már visszásnak nevezte, hogy a Budapesti Temetkezési Intézet a temetői utak használatáért behajtási díjat kér.

A panaszok alapján az ombudsman országos vizsgálatra kérte a belügyminisztert. A vizsgálat kiterjedt az összes városi temetőre tulajdonostól függetlenül, és arra az eredményre jutott, hogy több településen meg nem engedett jogcímeken is szednek díjakat, ami sérti a jogbiztonságot és túlterjeszkedik a helyi önkormányzáshoz való jog keretein.

A települési önkormányzat feladata, hogy gondoskodjon a köztemető fenntartásáról, a temető tulajdonosa pedig köteles a temető üzemeltetéséről gondoskodni. Az üzemeltetői feladatokat saját maga, illetve szerződés alapján gazdálkodó szervezet útján is elláthatja. Köztemető esetén a temető használatának rendjéről önkormányzati rendeletben, egyéb temetők esetében temetőszabályzatban kell rendelkezni.

Az üzemeltetéssel összefüggésben megállapítható díjak körét a törvény rögzíti, három díjcsoportot különböztetve meg: a sírhelydíjat, a temető-fenntartási hozzájárulás díját, valamint a létesítmények igénybevételi díját. Nem szedhető pénz a temetőlátogatásért, a temetői utak használatáért és a temetési hely gondozásához igénybe vett vízért.

A törvény felhatalmazza az önkormányzatot, hogy rendeletben állapítsa meg a kegyeleti közszolgáltatások feltételeit, a temetési hely megváltási díját, a temető-fenntartási hozzájárulás díját, illetve a létesítmények vállalkozói igénybevételének díját. A képviselő-testület erről önkormányzati rendeletet alkothat, a felhatalmazás kereteinek túllépésére azonban már nincs joga.

Az alapvető jogok biztosa a közigazgatási és igazságügyi miniszterhez fordult és kérte, hogy a belügyminiszter bevonásával a kormányhivatalokon, valamint a temetkezési közszolgáltatások felügyeletét ellátó hatóságokon keresztül intézkedjen a jogszabályellenesen szedett temetői díjak gyakorlatának felszámolásáról.