Lajos, Patrícia
18 °C
32 °C
Index - In English In English Eng

Százéves fákat vágtak ki Nagymaroson

2012.05.18. 06:46

A nagymarosi Sólyom-sziget mellett óriási fákat vágtak ki nagy mennyiségben a Duna árterében, ráadásul költési időszakban. A csúnya látványra olvasónk hívta fel figyelmünket, aki a bicikliútról vette észre megdöbbenve a lepusztított erdősávot. A terület, mint ahogy az egész dunai ártéri rész Natura 2000 területnek minősül. A Natura 2000 hálózat célja az eltűnéssel fenyegetett, kis kiterjedésű természetes élőhelyek és a veszélyeztetett, sérülékeny, vagy bennszülött fajok hosszú távú fennmaradásának biztosítása, a biológiai sokféleség megőrzése.

Az önkormányzatnál érdeklődtünk, de ott nem tudtak a kivágás okáról, engedélyt pedig nem adtak az irtásra. Nagymaros jegyzője, Horváth Béla elmondta, hogy az önkormányzatot senki nem értesítette a fakivágásról, ők is hallomásból szereztek tudomást erről. A Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság (KDVVIZIG), aki a kivágásra engedélyt adott, nem szólt nekik. Ez azért érdekes, mert a jegyző szerint Nagymaroson a helyi építési szabályzat előírja, hogy minden fakivágásnál az engedélyükre van szükség,  erről a szabályról pedig az említett hatóságoknak is tudomásuk volt.

A másik probléma, hogy a favágók szörnyű állapotban hagyták maguk mögött a területet. A fotókon jól látható, hogy mennyire gány munkát végeztek. Az érintett területtel szomszédos Sólyom-szigeti yacht-kikitő és kempingben megtudtuk, hogy múlt héten vágták ki a fákat, és hat kamionnyit vittek el. “Az nem baj, ha esetleg nem dől ránk egy nagy fa, mert 4-5 fával valóban lehetett gond, korhadt volt a belsejük, de itt jóval több fát vágtak ki, és a nagy részük egészséges volt” - mondták a kikötőben.

A jegyzőtől tudjuk, hogy a vágást annyira rosszul végezték, hogy egy fa rádőlt egy elektromos vezetékre, emiatt a környéken még az áram is elment egy időre. A kikötőben lévő emberek szerint 100-120 éves fákat is kivágtak, és fel voltak háborodva, hogy most úgy néz ki a korábban burjánzó erdő, mintha háború lett volna. A lekopasztott területen embermagasságú, kétméteres átmérőjű facsonkat látni, óriási fák lehettek itt, körülbelül negyven nagyobb levágott rönk jelzi helyüket. Az igénytelen munkát jelzi, hogy sok levágott fát el sem vittek, egy jelzőtáblát kidöntöttek, és úgy hagytak, nagyobb levágott ágakat, és gallyakat hanyagul otthagytak, néhány megmaradt fának pedig lehántolták a törzséről a kérget.

A fák kiirtása nemcsak az önkormányzat kihagyása miatt aggályos, hanem mert ez a rész egy régi vízárok, a Duna egykori öntésterülete, ami a 0474 helyrajzi számon szerepel a "Duna és ártere" HUDI 20034 számú különleges élőhelyvédelmi terület részeként (NATURA 2000), és Visegrádi-hegység (HUDI10002) különleges madárvédelmi területnek is része.

Ha Nagymaros felől tekerünk, a bringaút jobb, Duna felőli oldalán található a focipálya és a Sólyom-szigeti üdülőövezet bekötő útja előtt. A vágás egy nagyjából negyven méter hosszú sávban történt, a csonkok után őserdőszerű, buja növényzet látható még mindig, a környéken hallható intenzív madárcsicsergésből ítélve sok madár és más állat lakhelye tűnt el ezzel az erdőirtással.

Az érintett hatóság, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (Felügyelőség) pár nappal megkeresésünk után reagált kérdéseinkre. Kiderült, a fák kivágására az ingatlan vagyonkezelője, a KDVVIZIG kért tőlük engedélyt, 2012. január 31-én. “A benyújtott kérelem részét képezte az ingatlan területén található fehér fűz (Salix alba) állomány balesetveszélyes egyedeinek eltávolítására” - írják. Március 29-én, a KDVVIZIG telefonált a Felügyelőségre, hogy egy fakidőlés károkat okozott, ezért kérte, a döntést mielőbb hozzák meg. A természetvédelmi felügyelőség közleménye szerint a döntést az őshonos fafajok tekintetében szigorú természetvédelmi előírások mellett, az idegenhonos fajok tekintetében kevésbé szigorú feltételek mellett, több történő fakitermelésre engedélyt adott. Főleg fehér fűz és zöld juhar fákat vágtak ki.

A fákat azért nem a szokásos módon, kora ősztől kora tavaszig tartó időszakban vágták ki, mert balesetveszélyesek voltak, de a munkákat még a védett madarak tömeges fészkelésének beindulása előtt kellett elvégezni, az engedélyt a madárvédelmi előírások betartása mellett adták ki. A Felügyelőség szerint a munkák megfeleltek a kiadott engedélyben foglaltaknak.