Rövidítik az építési engedélyek kiadását

2012.06.15. 20:42
Elektronikus ügyintézést vezetnének be az építésügyi engedélyezési eljárásokban, rövidülnének a határidők és nagyobb hangsúlyt kapnának az ellenőrzések Pintér Sándor belügyminiszter törvénymódosító javaslata szerint, amelyet pénteken nyújtott be az Országgyűlésnek.

Az indítvány a jelenleg külön-külön lefolytatandó hatósági – így a környezetvédelmi, földvédelmi, erdővédelmi és régészeti – eljárásokat egy eljárásba foglalja. Ezzel lényegesen rövidül az engedélyek megszerzéséhez szükséges idő.

2013. január 1-jétől elektronikusan is lehetne ügyeket intézni. A tervezet alternatívaként jelöli meg egy elektronikus tárhely létrehozását, amelyben az építtető egy elektronikus kosárban gyűjtheti az engedélyezéshez szükséges dokumentumokat, így például az előzetes szakhatósági véleményt, a polgármesteri előzetes véleményt, a tervdokumentációt vagy a hatósági engedélyt.

Az építtető azt is kérhetné a hatóságtól, hogy előre nézze át, hogy a kosárban gyűjtött dokumentumok megfelelőek és elegendőek-e, továbbá mennyi illetéket vagy igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A szakhatósági ügyintézés határideje legfeljebb 30 nap lenne.

Bevezetnék a településképi véleményezést, amelyben a polgármesterek véleményt adhatnának az építésügyi hatósági eljárás lefolytatásához. Ez kiválthatná a jelenlegi helyi tervtanácsi eljárást is, s a sokszor hónapokig tartó folyamat helyett a polgármesternek 15 napja lenne véleményt adni. Amennyiben kicsúszik a határidőből, akkor megadottnak kellene tekinteni az engedélyt.

Rendszerbe foglalnák a szabálytalan építési tevékenységek körét, a kapcsolódó szankciókat, meghatároznák egyebek mellett a szabálytalan, jogszerűtlen tevékenységet, valamint a fennmaradási engedély feltételeit. Nagyobb hangsúlyt kapnának az ellenőrzések és a feltárt szabálytalanságokat követő intézkedések is.

A dokumentum javaslatot tesz az elektronikus Országos Építésügyi Nyilvántartás létrehozására, amellyel megszűnne a több száz helyen, különböző formában és tartalommal vezetett hatósági nyilvántartások vezetése.

A törvényjavaslat a tartozási lánc elkerülésére, illetve a kockázatok csökkentésére is tartalmaz intézkedéseket. Ilyen például a vállalkozásminősítés lehetőségének bevezetése, amely olyan információkat adna a megrendelőknek, amelyekkel kiszűrhetik a pénzügyileg és szakmailag alkalmatlan kivitelezőket.

Az indítvány felszámolná a jelenlegi kettős településrendezési gyakorlatot. Megszűnne egyebek mellett a fővárosi keretszabályzat és a szabályozási keretterv, helyette bevezetnék a fővárosi rendezési szabályzatot, amely egyszerűsíti és egyértelműsíti a főváros és a kerületek egymás közötti viszonyát, ugyanakkor lehetőséget teremtene a főváros egységes szabályozásához, a beépítési intenzitás és a magassági szabályok meghatározásával.

A módosítás bevezetné az úgynevezett integrált telepítési hatásvizsgálatot, amely a rendezési terv módosításával járó beruházások megvalósítását segítené elő. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy még a nagyobb időbeli és pénzbeli ráfordítás előtt tisztázzák, hogy az adott helyen megvalósítható-e a beruházás, s ha igen, milyen feltételekkel.