Közzétették az iskolai mérés eredményeit

2013.03.01. 12:30 Módosítva: 2013.03.01. 12:37

Megjelentek és az Oktatási Hivatal honlapján elérhetőek a 2012-es országos kompetenciamérés iskolákra vonatkozó és tanulói adatai - közölte a hivatal. Az országos kompetenciamérésen minden évben három teljes évfolyam (6., 8., 10.) tanulóit vizsgálják. Nem a tantárgyi tudást, hanem a munkaerőpiac és így az állampolgár számára is alapvetően fontos szövegértési és matematikai készségeket, képességeket mérik fel.

A felmérés telephelyi jelentéséből megismerhető az adott iskola, és az egyes osztályok teljesítményadatai, az iskolai munka fejlesztő hatása. Megtudható, hogy az iskolába járó diákok szociokulturális hátterük szempontjából milyenek, és látható az is, hogy az ebből adódó hátrányokat az iskola mennyiben tudja kompenzálni.

A tanulói jelentésből megtudható, hogy a tanuló pontosan milyen feladatokat kapott, és azokat milyen eredményesen oldotta meg, mindezt ahhoz is viszonyítva, hogy a többi gyerek az adott feladatot milyen sikerrel teljesítette. Ugyanitt látható, hogy a gyermek teljesítménye az ország összes tanulója, az iskola tanulói, illetve az osztály tanulói teljesítményéhez viszonyítva milyen.

A jelentés bemutatja, hogy az előző (két évvel az előtti) méréshez képest a tanuló teljesítménye hogyan változott. Az információkat a szülő a tanulói mérési azonosító szám felhasználásával ismerheti meg, ezt a tanulók a méréskor kézhez kapták, de az iskola bármikor képes újra megadni.

A mérés megírása előtt vagy azután a tanulók kézhez kapnak egy-egy tanulói kérdőívet. A kérdőívben - amely a mérési rendszer egyik fontos eleme - a tanulók szociokulturális hátteréről szerepelnek kérdések. A válaszokat a tanulók szüleikkel együtt adják meg. A tanulói kérdőív kérdéseire adott válaszokat az érintettek (szülők, tanulók) hozzájárulása nélkül az iskola nem ismerheti meg, azokat nem kezelheti.

Az országos kompetenciamérés eredményeinek feldolgozása folytatódik. Az eredmények általános összefüggéseit elemző országos jelentés megjelenésének jogszabályi határideje május 31. - olvasható a közleményben.