Nyilvános a vatikáni szerződés módosítása

2013.11.08. 19:44

Az Országgyűlés honlapján megjelent a Vatikánnal még a Horn-kormány által kötött 1997-es szerződés idén október 21-én aláírt módosítása. A módosítás akkor lép életbe, ha azt az Országgyűlés elfogadja.

Az eredeti szerződés sok ponton változik, de ezek közül gyorsértékelésünk szerint az eddigi gyakorlathoz képest csak az számít újdonságnak, hogy az adófizetők által a bevett egyházaknak és a külön állami célra felajánlott személyi jövedelemadó egy százalékát az állam az összes szja-bevétel egy százalékára egészíti ki: a kiegészítés eddig 0,9 százalékos volt.

A további növelésre azért lehet szükség, mert az egyházak többször is kifejezték elégedetlenségüket: a felajánlásokból a korábbinál 20-25 százalékkal kevesebb pénzhez jutottak az egykulcsos szja, valamint a rendelkező adózók számának csökkenése miatt.

 • A Katolikus Egyház által szervezett (a fakultatív és az állami iskolákban tevékenykedő) hittan-oktatók díjazását az állam a pedagógusbér átlagával azonos mértékben támogatja.
 • Az egyházi hit- és erkölcstan tankönyveket ugyanolyan mértékben és módon támogatja az állam, mint az erkölcstan tankönyveket.
 • A Katolikus Egyház felsőoktatási intézményeit az államiakhoz hasonlóan támogatják, és ugyanúgy pályázhatnak egyéb forrásokra. Ugyanez vonatkozik a kollégiumokra, diákotthonokra.
 • Az egyházi felsőoktatásban az állami ösztöndíjas, nem hitéleti képzésen részt vevő hallgatók aránya el kell hogy érje az állami felsőoktatás ösztöndíjas helyeinek 5 százalékát. A támogatott szakokról a kormány és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közösen dönt, négyévenként.
 • Az ösztöndíjtámogatás éves mértéke legalább 7,5 milliárd forint.
 • A katolikus intézményekben az állami ösztöndíjas hallgatók ugyanolyan és ugyanannyi juttatást kapnak, mint az állami felsőoktatásban tanulók.
 • A Pázmány Péter Katolikus Egyetem kiemelt egyetem lesz.
 • Az állam pénzügyileg támogatja a hitéleti képzés hallgatóit is, évi maximum 2,5 ezret. Ők ugyanannyi pénzt kaphatnak, mint pedagógus-hallgatók.
 • Az állam ugyanúgy támogatja a Katolikus Egyház műemlékeinek és műalkotásainak megőrzését és felújítását, mint az állami tulajdonban lévőket. Támogatást kapnak az egyházi múzeumok, gyűjtemények, levéltárak, könyvtárak is.
 • A papképzés céljaira a Pápai Magyar Egyházi Intézetnek ingyenesen a tulajdonába adják a Római Magyar Akadémia székházául szolgáló Falconieri-palotának azokat a helyiségeit, amiket eddig is a Pápai Magyar Egyházi Intézet használt.
 • Mostantól az is bekerül az új Vatikáni Szerződésbe, hogy az adófizetők az szja 1 százalékáról az általuk megjelölt egyház vagy egy külön állami cél javára rendelkezzenek. Az állam garantálja az egyházaknak és a külön állami célnak az szja 1 százalékát akkor is, ha az állampolgárok ennél kevesebbet ajánlanak fel közvetlenül.
 • A járadékalapot és a kiegészítő járadék összegét évente a költségvetésben tervezett éves átlagos fogyasztói árindex-változásához igazítják.
 • Az éves járadék összegét a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi átlagos fogyasztói árindex alapján korrigálják. Az állam a nem természetben igényelt ingatlanok alapján járó járadék összegét kiegészíti. A járadék kiegészítésének induló összege 2011-ben 5 363 millió forint.

A törvényjavaslat indoklása szerint az 1997-ben megkötött megállapodás módosítására a magyar jogrendszer jelentős megváltozása, az új alkotmány, az új egyházi törvény, a közfeladatellátás megváltozott struktúrája miatt volt szükség. A bevett egyházak részére az adófizetők által felajánlott szja 1 százalékát a teljes szja-bevétel összegének eddigi 0,9 százalékáról 1 százalékra emelik. • Hírek
 • Csok