Rudolf
1 °C
13 °C

Hibás a magyarérettségi javítókulcsa

2015.05.05. 12:26 Módosítva: 2015.05.05. 15:36
Hibás a középszintű magyarérettségi hivatalos megoldókulcsa az egyik feladatnál, állítja Arató László, a Magyartanárok Egyesületének vezetője. Arató a feladatsorban idézett Grendel Lajost is megkérdezte, aki megerősítette: a megoldókulccsal ellentétben 1908-at korszakhatárnak tartja a könyvében.

A szövegértési feladatsorban a szlovákiai magyar író A modern magyar irodalom története című könyvének Bevezetőjét kellett elolvasni, és a diákok ehhez kaptak kérdéseket.

A 8. feladatban azt kellett eldönteni, hogy az egyes állítások igazak vagy hamisak-e a szöveg alapján. Az egyik kijelentés így szól: „A szerző 1908-at, a Nyugat indulását tekinti korszakhatárnak." A hivatalos megoldókulcs szerint ez hamis, erre adnak a diáknak 1 pontot. 

Arató László szerint azonban ez a megállapítás igaz. A Magyartanárok Egyesületének vezetője ezért megkérdezte Grendel Lajost, aki kérdésére megerősítette: a könyvében 1908-at tekinti korszakhatárnak. Grendel válaszát Arató László  a saját Facebook-oldalán közzé is tette:

Tényleg annak tekintem, korszakhatárnak. Csak jóval differenciáltabbnak. Elsősorban Kiss József folyóiratára gondolok, a Hétre. Mert modern volt az is. Tehát Szerb Antalra gondolok. Ő 1890-re tette a modern magyar irodalom születését. Megfontolandónak tartom, noha én is 1908-ra teszem, tehát a Nyugat elinditására. Bizonyos, hogy a Nyugat elindítása döntő ilyen szempontból.

Grendel tehát a könyvben ugyan korábbi, a modernség áttöréséhez vezető jelenségeket (a Hét) és műveket is számba vesz, de a korszakküszöb áthelyezése nélkül. Az érettségizőknek megadott szöveg 5. bekezdésének mondatkezdete, amely azt mondja, hogy „a 19. század végétől” tekint át száz évet, nem jelenti azt, hogy a konszenzusos korszakhatárt (1908) áttenné, magyarázta Arató.

Arató szerint szövegen belüli bizonyíték az 1908-as határ elfogadására, hogy "irodalomtörténetírásunk közmegegyzéséről" beszél, s ezzel Grendel nem helyezkedik szembe. Szerb Anatal más kezdetmegjelölését azzal köti össze, hogy Szerb "nyolcvan évvel ezelőtt" tette korábbra a korszakhatárt. 

Az egyesület vezetője szerint tehát a hivatalos útmutató téved. Ennél a kérdésnél az I, azaz az „igaz” a helyes válasz. Az adott körülmények között az Oktatási Hivatalnak javítania kell az Útmutatót, és a tanároknak mindkét megoldást el kell fogadniuk, mondta Arató László.