Kiborultak az ELTE BTK oktatói, béremelést követelnek

2015.11.19. 15:21

Az ELTE Bölcsészettudományi Karának 274 oktatója írta alá azt a nyílt levelet, amiben sürgős béremelést követelnek. Mint azt a többek között Balog Zoltán emberi erőforrás miniszternek és Palkovics László államtitkárnak címzett levelükben írják,

a napi híreket követve örömmel értesültünk, hogy a doktori képzésre járó hallgatók ösztöndíja az első két évben havonta 140.000 forintra, a második két évben havonta 180.000 forintra emelkedne. Támogatjuk a javaslatot. Ugyanakkor végtelenül méltánytalannak tartjuk, hogy a hallgatói ösztöndíjak és az oktatói bérek között így kiáltó aránytalanság jön létre. Az egyetemen oktató tanársegédek és adjunktusok 10 éve várnak a béremelésre. Számunkra teljességgel elfogadhatatlan, hogy mindössze 30-40.000 forintos béremelést ígérnek, azt is három éven át elnyújtott emeléssel megoldva: az adjunktusok nettó 147.000 forintjához, a tanársegédek nettó 122.000-es fizetéséhez. Így az a megalázó helyzet jönne létre, hogy a doktorandusz és számos oktatója bére 2018-ban körülbelül azonos lenne, pedig egy adjunktus akár már 20 éve oktat az egyetemen, és már 10 éve megszerezte a PhD-fokozatot. A tanársegédeknek 30.000 Ft-tal lenne kevesebb a bérük, mint a hallgatók ösztöndíja, úgy, hogy karunkon a tanársegédeknek is doktori fokozatuk van.

Az oktatók kifogásolják azt is, hogy

az ELTE Bölcsészettudományi Karán egy adjunktus jelenleg nettó 125.000 Ft-tal, egy tanársegéd pedig nettó 150.000 Ft-tal keres kevesebbet, mint a közoktatásban dolgozó, doktori fokozattal rendelkező pedagógusok. Egy pályakezdő bölcsész is több bért kap, mint mi, akik oktattuk őket. Ugyanez a tarthatatlan bérhelyzet jellemzi karunkon a nem oktató beosztású tanárokat: a lektorokat és a nyelvtanárokat is.

Az ELTE oktatói kérik, hogy 2016 januárjától kapják meg legalább azt a bért, ami a bértábla szerint jár a doktori fokozattal rendelkező, közoktatásban dolgozó pedagógusoknak, és azt is, hogy a béremelés fedezetét a költségvetés biztosítsa, ne pedig az intézményeknek kelljen kigazdálkodniuk, mivel az csak elbocsátások árán, és oktatási színvonalesés révén lenne lehetséges.  • Hírek
  • Bankszámla