Lukács
1 °C
14 °C

A szegedi egyetem tanárai is csatlakoztak a NAT-elleni tiltakozáshoz

2020.02.13. 15:17

Kedden az állami egyetemek irodalomtudományi intézetei, a Debreceni Egyetem intézetének dolgozói és a Magyar Tudományos Akadémia Irodalom- és Kultúratudományi Bizottsága közös tiltakozó nyilatkozatot adtak ki. Az aláírók az összes fontos szakmai szempontból kifogásolták az új Nemzeti Alaptantervet, és a visszavonását kérték a kormánytól.

Az irodalmárok bírálták, hogy

  • az új NAT nem segíti a diákok olvasóvá válását,
  • a kötelezően tanítandó irodalmi törzsanyag túl nagy, az összetétele pedig szakmailag nem kellően alátámasztott,
  • a 7-8. évfolyamtól kezdve kronologikus rendezőelv érvényesül,
  • az új NAT az irodalomoktatásra erkölcsi és világnézeti elvek terjesztésének eszközeként tekint.

Az aláírók közül első körben az egyházi egyetemek mellett a Szegedi Tudományegyetem maradt ki. Kiderült, hogy ez félreértés volt, mert bár a SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézete valóban nem csatlakozott a kezdeményezéshez, az ott dolgozók igen. A névsort cikkünk végén találják.

Az ügyhöz tartozik még, hogy a Debreceni Egyetem fontosnak tartotta külön elhatárolódni azoktól a tanáraitól, akik kedden aláírták a dokumentumot.

A DE közleménye szerint szerint

az intézményhez kötődő aláírók véleményét a Debreceni Egyetem az aláírók magánvéleményének tekinti, az nem az intézmény hivatalos álláspontja.

***

Íme a NAT elleni tiltakozáshoz csatlakozó szegedi egyetemi irodalomtanárok névsora:

Prof. Dr. Fried István professor emeritus, Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék

Dr. Fogarasi György egyetemi docens, Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék

Dr. Gere Zsolt egyetemi adjunktus, Magyar Irodalom Tanszék

Dr. habil. Hansági Ágnes egyetemi docens, Magyar Irodalmi Tanszék

Dr. Hász-Fehér Katalin egyetemi docens, Magyar Irodalmi Tanszék

Dr. Jászay Tamás egyetemi adjunktus, Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék

Dr. habil. Kelemen Zoltán egyetemi docens, Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék

Dr. Keserű Gizella tudományos munkatárs, Magyar Irodalmi Tanszék

Dr. Kérchy Vera egyetemi adjunktus, Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék

Dr. Latzkovits Miklós egyetemi docens, Magyar Irodalmi Tanszék

Dr. Nagyillés János intézetvezető egyetemi docens, Klasszika-Filológia és Neolatin Tanszék

Prof. Dr. Odorics Ferenc egyetemi tanár, Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék

Dr. habil. Szabó Gábor egyetemi docens, Magyar Irodalmi Tanszék

Prof. Dr. Szajbély Mihály egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Prof. Dr. Szilágyi Zsófia tanszékvezető egyetemi tanár, Magyar Irodalmi Tanszék

Dr. Török Ervin egyetemi adjunktus, Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék

Dr. habil. Virág Zoltán egyetemi docens, Magyar Irodalmi Tanszék