Történelmi jelentőségű jezsuita iratra bukkantak az ELTE könyvtárában

2022.05.09. 11:48
Katona István (1732–1811) neves magyar történetíró volt, Pray György kortársa. Nevéhez fűződik a 42 kötetes latin nyelvű sorozat, amely Magyarország történelmét dolgozza fel.

Az ELTE BTK Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtárához ajándékként került könyvben egy kézzel írt papírlapot találtak. A papír fajtája és a vízjel alapján felmerült, hogy a kézirat eredeti lehet. A szövegből és a végén lévő saját kezű aláírásból kiderült, hogy Stephanus Katona 1768. február 2-án vetette papírra ezt a fogadalmi iratot.

A jezsuiták szerzetesi fogadalma egészen különleges:

  • a hagyományos hármas fogadalom mellett (szegénység, tisztaság, engedelmesség)
  • egy negyedik fogadalmat is tesznek, amely a pápának való különleges engedelmességre vonatkozik a missziók vonatkozásában.
  • A negyedik fogadalmat nem minden rendtag teszi le, csak egy szűkebb csoportjuk, hosszan tartó tanulmányok és gyakorlat után – őket tekinthetjük a legteljesebb értelemben vett jezsuitáknak.

Katona István (1732–1811) neves magyar történetíró volt, Pray György kortársa. Nevéhez fűződik a 42 kötetes latin nyelvű sorozat, amely Magyarország történelmét dolgozza fel a királyok szerint, három történelmi időszakra (az Árpád-háziak, a vegyesháziak, a Habsburgok kora) bontva.

Fazekas István tanszékvezető (ELTE BTK Történeti Intézet Kora Újkori Történeti Tanszék) és Mihalik Béla oktatónak (ELTE BTK Történelem Segédtudományai Tanszék) szakértői vizsgálata megerősítette, hogy a kézirat eredeti.

A Szekfű Gyula Könyvtár ezért visszajuttatja azt jogos tulajdonosához, a Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtárba. A dokumentumot hamarosan digitalizálják és kutathatóvá teszik a levéltár E-Archívumában, amely a közelmúltban a „matricula.hu – e-kutatas a magyarországi egyházi levéltárakban” oldalra költözött.   • Hírek
  • Hírek