Aki teheti, intézze el az ügyeit minél előbb, számos kormányablak bezár

B  ZA20180412002
2022.12.10. 20:35
Mit jelent az, hogy a kormányhivatalok december 22-e és január 6-a, míg a bíróságok december 24-e és január 1-je között szünetet tartanak? Teljesen leáll a közigazgatás és az igazságszolgáltatás? Nem egészen. Megmutatjuk, hogy mi lesz.

December 22. (csütörtök) és január 6. (péntek) között zárva tartanak a minisztériumok és a különböző szintű kormányhivatalok, a tisztviselőket pedig lényegében kényszerszabadságra küldik – jelent meg még a szeptember 29-i Magyar Közlönyben. Az igazgatási szünet pedig nem számít bele a különböző intézményeknél zajló eljárások ügyintézési határidejébe.

Igazgatási szünet

Ebben az időszakban tehát a legtöbb hivatali ügyfélszolgálat zárva lesz, de a halaszthatatlan közfeladatokat és hatósági teendőket ellátják a kormányhivatalok.

Aki viszont teheti, az előre tervezhető ügyeit még december 21-ig intézze el, a szünet alatt csak a legsürgősebb esetekben keressék fel az ügyfelek a nyitva tartó kormányablakokat!

Országszerte hatvan kijelölt kormányablak, valamint a Központi Okmányiroda december 22. és január 6. között is nyitva lesz. A szünetben nyitva tartó kormányablakokat itt találják.

A felkereshető kormányablakok nyitvatartása országosan egységes lesz:

  • december 22-én csütörtöki ügyfélfogadási rend szerint működnek, majd
  • hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra között lesz lehetőség az ügyintézésre,
  • pénteki napokon (december 23-án, 30-án és január 6-án) viszont minden kormányablak és okmányiroda zárva tart.

Nem árt azt sem tudni, hogy az elkészült okmányok kézbesítését december 12-étől már csak olyan kormányablakokba lehet kérni, amelyek az igazgatási szünetben is nyitva lesznek.

Az egyéb kormányhivatali ügyfélszolgálatok közül a legtöbb zárva lesz az igazgatási szünet teljes ideje alatt. A földhivatalokban még január 9-én is szünetel majd a félfogadás, ugyanis ekkor dolgozzák fel az addig postán vagy elektronikusan beérkezett kérelmeket.

Ítélkezési szünet

A bíróságok téli ítélkezési szünetéről a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezik. A szünet december 24-től január 1-ig tart, és erre az időszakra nem lehet tárgyalást kitűzni.

A törvénykezési szünetnek a polgári ügyekben a határidő számításánál van jelentősége.

A polgári peres ügyekben ugyanis – bizonyos kivételekkel – a határidőkbe nem számít bele az ítélkezési szünet időtartama.

Ez a határidő-számítás azonban a büntetőügyekre nem vonatkozik, és a polgári ügyek között is vannak kivételek. Például ha a felek közösen kérték, vagy a törvény kizárja az alkalmazását. Bizonyos esetekben a jogszabály soron kívüli eljárási kötelezettséget ró a jogalkalmazókra, így ezek az ügytípusok kivételt képeznek, vagyis a határidők számításának általános szabályai irányadók az ítélkezési szünet alatt is az alábbi esetekben:

  • soron kívüli ügyek (például az ideiglenes intézkedés, a szülői felügyeleti jog megszüntetése iránti per, a sajtó-helyreigazítási per, a megszüntetett munkaviszony helyreállítására irányuló per, a bíróság elleni sérelemdíj iránti, illetve kártérítési per, a váltóper, a kiskorú felperes által indított közigazgatási per),
  • a végrehajtási perek,
  • az előzetes bizonyítás,
  • egyes nem peres eljárások (például a cégeljárás, a csőd- és a felszámolási eljárás, a végelszámolási eljárás).

A polgári pereken kívül a közjegyzők előtti fizetési meghagyásos eljárásokban sem ketyegnek a határidők. A Magyar Országos Közjegyzői Kamara Választmányának döntése alapján a fizetési meghagyásos eljárást támogató informatikai rendszer szolgáltatása is szünetel majd december 24-étől január 2-áig.

Büntetőügyekben viszont a határidők számítását az ítélkezési szünet nem érinti. Ítélkezési szünetben is eljárnak a büntetőbírák:

  • az előállításos ügyekben és a gyorsított eljárásokban,
  • a büntetés-végrehajtási intézetben tartózkodók ügyeiben.

Indítvány alapján a bíróság dönt a kényszerintézkedések alkalmazásáról, például a letartóztatás elrendeléséről vagy a gyanúsított szabadlábra helyezéséről.

A Kúrián is szünetel a személyes ügyfélfogadás december 24-étől január 1-ig. A beadványok azonban az ítélkezési szünet ideje alatt is benyújthatók postai úton, valamint az elektronikus kapcsolattartás szabályai szerint, illetve elhelyezhetik a főbejáratnál (1055 Budapest, Markó utca 16.) található gyűjtőládában.

Takarékossági intézkedések miatt meghosszabbított szünetet tart a Szolnoki Törvényszék és a Szolnoki Járásbíróság. Náluk december 19-én lesz az utolsó ügyfélfogadás, a jövő évi első pedig január 9-én. A szolnoki bírósági kezelőirodák december 27-e és január 6-a között csak rövidített ideig, 10 és 11 óra között tartanak nyitva.

A hazai bíróságok a téli ítélkezési szünet tartama alatt is fogadják az elektronikus ügyfélkapun keresztül, illetőleg postai úton megküldött beadványokat, és a bíróságok portáján elhelyezett gyűjtőládákban személyesen is mód van a beadványok benyújtására.

(Borítókép:  Balaton József  / MTI)