Igazoltatás erdőn, mezőn és vízparton, avagy amikor Bandita biztosít

BJASZ20210516002
2023.01.12. 08:00
Tényleg igaz az, hogy a rendőrön, pénzügyőrön és közterület-felügyelőn kívül mások is jogszerűen igazoltathatnak, lőfegyvert birtokolhatnak, sőt ellenszegülés esetén vegyi eszközt és bilincset is alkalmazhatnak? Kik és mivel foglalkoznak a rendészeti feladatokat ellátó személyek?

Múlt heti cikkünkben körbejártuk, hogy ki és mikor igazoltathat. Megnéztük azt is, milyen jogai vannak az igazoltatott személynek. Kiderült, hogy a rendőr mellett – meghatározott esetekben – a pénzügyőrnek, a közterület-felügyelőnek és a biztonsági őrnek is van intézkedési jogköre. És a sornak közel sincs vége. Rajtuk kívül tudniillik számos hivatás gyakorlója láthat el az illetékességi területén rendészeti feladatokat.

Hegyőr, halőr, mezőőr

Ők a rendészeti törvény alapján a következők:

 • a természetvédelmi őr,
 • az erdészeti hatóság rendészeti feladatokat ellátó tagja,
 • a hegyőr,
 • a hivatásos vadász,
 • a rendészeti feladatokat ellátó erdészeti szakszemélyzet,
 • az állami halőr és a hivatásos halőr,
 • az önkormányzati természetvédelmi őr, valamint
 • a mezőőr.

A jogszabály úgy fogalmaz, hogy a rendészeti feladatokat ellátó személy köteles intézkedni vagy intézkedést kezdeményezni, ha illetékességi területén, a törvényben meghatározott feladatai ellátása során jogszabálysértő tényt, tevékenységet, mulasztást észlel, vagy olyan tényt, tevékenységet, mulasztást hoznak tudomására, amely beavatkozást tesz szükségessé. Ez az intézkedés azonban nem okozhat olyan hátrányt, amely nyilvánvalóan nem áll arányban az intézkedés törvényes céljával. A több lehetséges intézkedés, kényszerítő eszköz közül azt kell választania, amely a legkisebb korlátozással, sérüléssel vagy károkozással jár.

Így egyebek között

 • megakadályozza a jogellenes cselekmény folytatását,
 • visszatartja a tetten ért személyt, illetve
 • igazoltat személyazonosság megállapítása érdekében.

Bilincs, vegyi eszköz, testi kényszer

Ami az igazoltatást illeti, ezt a rendészeti feladatokat ellátó személy csak akkor teheti meg, ha a törvényben meghatározott feladataival összefüggő jogellenes cselekmény vagy szabálysértés elkövetésével gyanúsítható egyén személyazonosságát akarja megállapítani. Az intézkedés megkezdése előtt pedig – ha annak eredményességét veszélyezteti, akkor azt követően – köteles nevét, rendészeti feladatokat ellátó szervhez tartozását, valamint az intézkedés tényét és célját szóban közölni. Az igazoltatás csak a személyazonosság megállapításához szükséges ideig tarthat. Amennyiben az igazoltatott nem hajlandó igazolni a személyazonosságát és megpróbál a helyszínről eltávozni, akkor a rendőrség megérkezéséig az adott személyt visszatarthatja.

Bármennyire is meglepő, de a rendészeti feladatokat ellátó személy testi kényszert és vegyi eszközt is alkalmazhat az intézkedés kikényszerítése és az ellenszegülés megtörése érdekében.

A törvény indoklása szerint akkor lehet bilincset alkalmazni, ha a rendőrség megérkezéséig az előállítandó személy szökését kell megakadályoznia, azonban ehhez a testi erő és a vegyi eszköz alkalmazása kevés. Abban az esetben ugyanis, ha az előállítandó személy ellenszegül az előállításnak, a rendészeti feladatokat ellátó személytől nem várható el, hogy a rendőrség megérkezéséig folyamatos testi erő alkalmazásával őt visszatartsa. Vegyi eszközt pedig csak abban az esetben lehet alkalmazni, ha az intézkedés alá vont személy ellenállása nem törhető meg testi kényszerrel.

Fontos garanciális szabály, hogy a rendészeti feladatokat ellátó személy köteles az intézkedés alá vont személyt tájékoztatni a törvény szerinti panasz lehetőségéről és az előterjesztésre nyitva álló határidőről.

Sikeresen levizsgázott Bandita, a négylábú halőr

Tavaly ősszel ismét sikeresen teljesítette a vizsgakövetelményeket Bandita, az Állami Halőri Szolgálat kutyája – számolt be honlapján a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. Az ügyességi, őrző-védő szituációs feladatokból álló, kétévente esedékes vizsgán a négylábú halőr és kutyavezetője egyaránt kiválóan teljesítettek, így folytathatják a közös munkát. Banditának többek között szájkosárral felszerelve kellett biztosítania egy intézkedést, majd szájkosár nélkül elhárítania egy intézkedés közbeni agresszív támadást.

A lőfegyver birtoklásának szabályai

A mezőőr, a hegyőr, az állami halőr és a hivatásos halőr szolgálati feladatának ellátása során – jogszabályban meghatározott közegészségügyi okból, a légi közlekedés biztonsága, valamint az okszerű mezőgazdasági termelés biztosítása érdekében meghatározott állatok riasztása, elejtése, gyérítése és állományának szabályozása érdekében – sörétes lőfegyvert tarthat magánál. A törvény azt is megengedi, hogy a természetvédelmi őr és az erdészeti hatóság rendészeti feladatokat ellátó tagja önvédelmi célból maroklőfegyvert tartson magánál. 

A hivatásos vadász viszont csak nagyvad kereséséhez, úgynevezett kegyelemlövéshez használhat maroklőfegyvert.

Beregnyei József nyugalmazott határőr dandártábornok egyik tanulmányában mélységesen egyetértett a rendészeti feladatok ellátását végzők jogosítványainak szélesítésével:

Hiába riasztja az erdőőr a rendőrséget a fatolvajokhoz, mire megérkeznek, már csak a friss facsonkokat mutogathatják nekik. Ugyanez igaz a halőrökre, a mezőőrökre. A rapsicok, az orvhalászok pedig már öltek is, szóval velük szemben fegyvertelenül fellépni nem éppen kockázatmentes vállalkozás. Éppen itt volt az ideje, hogy történjen valami.

Horgász a pácban

A halgazdálkodási törvény értelmében van halászati őr és társadalmi halőr. A halászati őrnek, aki amúgy rendészeti feladatokat ellátó személynek minősül és a horgászegyesület alkalmazza, a jogszabályban meghatározott szolgálati igazolványa, szolgálati jelvénye és egyen- vagy formaruhája van. A társadalmi halőrnek ennél jóval szűkebb az intézkedési jogköre: jogosult a halfogásra jogosító okmányok ellenőrzésére és halászati, horgászati jogsértés gyanúja esetén az okmányok visszatartására a halászati őr vagy a rendőrség megérkezéséig.

A halászati őr (társadalmi halőr) ellenőrzi azokat a személyeket, akik a halgazdálkodási vízterületen, annak partján halásznak, horgásznak, hal kifogására irányuló tevékenységet végeznek vagy ahhoz előkészülnek.

 1. A területi horgászjegyet a horgászati vagy halászati jogsértő cselekményt elkövető, helyi horgászrendet megsértő személytől vehetik el, míg
 2. az állami horgászjegyet attól, aki tiltott eszközzel vagy tiltott módon, engedély nélkül, kíméleti területen horgászik, halászik, vagy attól, aki tilalmi időszakban a tilalom alá eső halat, védett halat kifog, vagy általános tilalmi időben horgászik vagy halászik, illetve attól, aki a méret- és mennyiségi korlátozást megszegi.

Az illegális horgászat, halászat és a halforgalmazással összefüggő feketegazdaság felszámolása érdekében 2015. május 1-jén alakult meg az állami halőri szolgálat. Jogosulatlan halászattal, horgászattal, illetve állami halőri szolgálat feladatvégzését érintő bejelentését az alábbi e-mail-címen teheti meg: allamihalor@nebih.gov.hu.

(Borítókép: Az állami halőri szolgálat munkatársa, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) alkalmazottja és a Fővárosi Horgászegyesületek Szövetségének (FŐHESZ) dolgozója ellenőrzik az Erzsébet híd budai pilonjának talapzatáról horgászó sporthorgászok engedélyeit, egy hétvégi délután. Fotó: Jászai Csaba / MTI)