A Fővárosi Ítélőtábla szerint jogszerű adathalásznak nevezni Bajnai Gordon cégét

2024.02.21. 18:51
A Fővárosi Ítélőtábla jogerős ítélete szerint a Bajnai Gordon volt miniszterelnök kisebbségi tulajdonában lévő Datadat Csoport adathalász tevékenységet végez. Az Index.hu Zrt. az ítélet elmarasztaló részével szemben felülvizsgálati kérelmet nyújt be a Kúriához.

A Fővárosi Ítélőtábla 2024 januárjában meghozott, és február 20-án kézbesített ítélete szerint az Index.hu Zrt. megsértette a Datadat, valamint Bajnai Gordon volt miniszterelnök és Ficsor Ádám egykori kabinetfőnök, miniszter jó hírnévhez fűződő személyiségi jogát, és az öt vitatott közlésből három esetben az Index.hu Zrt.-nek, kettőben pedig a felperesnek adott igazat.

Bajnai Gordon, Ficsor Ádám és a Datadat másfél éve személyiségi jog megsértése iránti pert indított az Index.hu Zrt. ellen, mert lapunk 2022 tavaszán az ellenzéki sms-kampányról szóló cikkeiben a kampányban küldött kéretlen sms-ek és a cégcsoport közötti összefüggésekről írt. Az ügyben 2023 májusában, a Fővárosi Törvényszék által hozott elsőfokú ítéletet az index.hu megfellebbezte.

A Fővárosi Ítélőtábla jogerős ítéletében az elsőfokú bíróság ítéletének az alperes index.hu által megfellebbezett rendelkezéseit részben megváltoztatta.

Ez azt jelenti, hogy a felperesek által sérelmezett, és az elsőfokú bíróság által jogsértőnek talált öt közlés kapcsán három esetében elutasította a Fővárosi Ítélőtábla a jogsértés megállapítását. Ez a három közlés összefoglalóan:

  • adathalász tevékenységet végeznek,
  • álprofilokkal dolgoznak,
  • bérkommentelőkkel segíthetik az ellenzék kampányát.

Két közlés esetében állapítottak meg jogsértést:

  • az egymillió választópolgárnak kiküldött sms-ügyében,
  • illegális adatbázist épített.

A jogerős ítélet szerint az Index.hu Zrt.-nek három cikkéből kell a jogsértőként megállapított közléseket törölni, míg az elsőfokú ítéletben említett további írások esetében viszont a felperesek keresetét elutasította. Emellett a bíróság a jogsértő közléseket tartalmazó írások eltávolítására vonatkozó rendelkezést is mellőzte, és nem kötelezte az alperest elégtételt adó közlemény közzétételére sem.

Az ítélet indoklásából kiderül, hogy Bajnai Gordon elsőrendű felperes kisebbségi tulajdonosa, míg Ficsor Ádám másodrendű felperes létrehozója és vezetője a Datadat Csoportnak, amelynek tagjaiként a harmadrendű és negyedrendű felperesek (a Datadat cégei) „különféle informatikai adatgyűjtési, elemzési szolgáltatást nyújtanak részben Magyarországon, esetenként politikusok megrendelésére is”.

Az ítélőtábla többek között azt is vizsgálta, hogy az átlagolvasó milyen jelentéstartalommal ruházza fel az adathalász kifejezést. Az értékelés elvégzéséhez sem magán-, sem kirendelt szakértő alkalmazása nem volt szükséges. A köznapi értelmezés vizsgálata alapján nem annak van jelentősége, hogy az informatika világában mi ennek a tevékenységnek a szabatos, precíz meghatározása, s azt szakemberek, hogyan különböztetik meg az úgynevezett adatbányászattól.

A bíróság szerint az adathalászat a jelenkor internethasználatával összefüggő tevékenység, amelyet az informatikai ismeretekkel átlagos szinten rendelkezők úgy értelmeznek, hogy az azt végző személy nagy számú adathoz jut hozzá, függetlenül attól, hogy az információk megismeréséhez az érintett hozzájárult, vagy sem.

Az átlagolvasó számára az adathalászat nem egyértelműen olyan cselekmény, amely bűncselekményt valósít meg, pusztán egy olyan jellegű tevékenység, amely az internethasználat olyan velejárója, amit akarva-akaratlanul kénytelen elviselni mind a közösségi oldalak, mind az úgynevezett keresőmotorok használata esetén is. Az alperes valójában következtetésként jutott arra, hogy a felperesi cégcsoport adathalász tevékenységet végez, amelyet a fentiek szerinti átlagolvasói értelmezés figyelembevételével, az alperes által az írásaiban megjelölt, az adatok beszerzésének módja körében előadottak alapján a logikai szabályaival nem ellentétes – állapította meg a Fővárosi Ítélőtábla, amely azt is megjegyezte, hogy a felperesek saját előadásuk szerint az adatbányászat szó használatát nem kifogásolják, azonban az adathalászatot igen. Azonban a köznapi értelmezés szerint e két fogalom nem különül el élesen egymástól, azok között tartalmi átfedés tapasztalható.

A másodfokú bíróság azt is megjegyzi, hogy ezen adathalász tevékenység vonatkozásában a sérelmezett írások a III. és IV. rendű felperesi cégek tevékenységét jellemezték, amely tevékenység különböző választásokkal összefüggésben adatok feldolgozására, beszerzésére, azok elemzésére, feldolgozására és azok alapján ajánlások kiadására vonatkozik. Mindezek alapján a III. és IV. rendű felperes tevékenységének adathalászként való minősítése nem jogsértő.

A történethez tartozik, hogy a médiának ma körbeküldött közleményében Szigetvári Viktor, a Datadat ügyvezető igazgatója jelentős tények elhallgatásával, jogsértő módon, hamis színben tüntette fel a jogerős ítéletet. 

A közlemény tudatosan elhallgatja az ítélet azon megállapításait, miszerint a felpereseknek tűrni kell azt a következtetést, hogy cégcsoportjuk adathalász tevékenységet végez, és álprofilokkal és bérkommentelőkkel segíthették az ellenzék kampányát.

Az Index.hu Zrt. a jogerős ítélet őt elmarasztaló része ellen felülvizsgálati kérelmet nyújt be a Kúriához, és megfontolja jogi lépések megtételét a hamis tartalmú, a közvéleményt félrevezető közlemény kiadása miatt.