Kijelentette a tulaj a bérelt ingatlanból? Vásároljon lakcímet, ha már lakást nem tud!

BP-5940
2024.05.24. 15:43
A székhelyszolgáltató vállalkozások után olyan cégek is megjelentek a piacon, amelyek magánszemélyeknek kínálnak havi díjért állandó lakcímet és postafiókot. Mennyire legális egy olyan bérleti szerződés, amely magát a lakhatást nem biztosítja? Előfordulhat-e, hogy ezzel a módszerrel egy politikus a választásokig jelentős számú választópolgárt telepít át a körzetébe? Kérdéseinkre az Újváry Zsolt Ügyvédi Iroda válaszolt.

Egy ismerős személyit akart cserélni az okmányirodában, amikor is közölték vele, hogy a lakcímkártyája nem érvényes, és így jelenleg nincs állandó lakcíme, gyakorlatilag hajléktalanná vált. Mint kiderült, az ingatlan tulajdonosa, akitől huzamosabb ideje lakást bérel, kijelentette a címről. A helyzetet szerette volna mielőbb rendezni, hogy ne legyen gondja belőle sem a NAV-nál, sem a munkahelyén, ezért keresésbe kezdett az interneten, s ráakadt egy lakcímszolgáltatási oldalra, ahol havi 2650 forintért állandó lakcímet és postafiókot is kínálnak. Ő ezt gyanúsnak találta, és kérdezte, mitévő legyen.

Legális állandó lakcímet árulni?

Az Index jó tíz évvel ezelőtt szenzációként tálalta, hogy egy Podmaniczky utcai budapesti címet több mint 1800 cég választotta székhelyéül, és a tíz legfrekventáltabb címen csaknem 11 ezer székhelybejegyzés található. Hogy is van ez?

Székhelyet vegyenek!

Nos a hatályos jogszabályok engedélyezik a székhelyszolgáltatási tevékenységet, és vannak gazdasági helyzetek, amikor a szolgáltatás igénybevétele indokolt lehet. Tipikusan ilyen az, amikor egy település kedvező iparűzési és más adófeltételeket kínál. Ilyenkor azoknak a cégeknek is érdemes áthelyezniük a székhelyüket, amelyek tevékenységüket valójában máshol végzik. Csakhogy mivel a szolgáltatók jellemzően maguk végzik a gyors cégalapítást, illetve könyvelést, adótanácsadást is vállalnak, tevékenységük a szürkegazdaság melegágyává válhat. A szolgáltató tudniillik nem ismerheti a hozzá bejegyzett összes cég tevékenységét.

Miért működhetnek a székhelyszolgáltatók?

– tettük fel a kérdést az Újváry Zsolt Ügyvédi Irodának. A cégtörvény alapján a cég székhelye a cég bejegyzett irodája. Itt a cégnek – a jogszabályból eredően – biztosítani kell a levelek fogadását, átvételét, hivatalos iratok érkeztetését, őrzését, valamint rendelkezésre tartását – kaptuk meg a választ. Mivel ilyen hely nem minden cég számára adott, ezért megjelentek azon szolgáltatók, akik – gyakorlatilag minimális – havi díjért cserébe ezen feladatokat „átveszik” a székhelyszolgáltatást igénybe vevő cégtől.

Miért és kiknek lehet ez jó?

Az ügyvédi iroda szerint azoknak jó, akiknek nincs saját ingatlanuk, a cég méretéből eredően nem akarnak pluszterhet magukra venni, továbbá nem akarnak foglalkozni az adminisztrációval, illetve esetlegesen postára járni. Ezen túlmenően azért is fontos a székhely biztosítása, mert annak hiányában a cég adószámának törlésére vezető eljárás indulhat még a jól működő vállalkozásokkal szemben is.

Mi áll a negatív megítélés hátterében?

Azt, hogy a tevékenység mennyire legális, jól mutatja, hogy a székhelyszolgáltatás fogalma 2017-től már az adózás rendjéről szóló törvényben is szerepel. A jogszabály alapján:

székhelyszolgáltató az a személy, aki vagy amely üzletszerű gazdasági tevékenységként az adózó megbízásából gondoskodik az adózó üzleti és hivatalos iratainak munkaidőben történő átvételéről, érkeztetéséről, megőrzéséről, rendelkezésre tartásáról, valamint a külön jogszabályban meghatározott, a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítéséről, így különösen a cég székhelyéhez és a cégiratokhoz kapcsolódó hatósági kényszerintézkedések tűréséről.

A székhelyszolgáltatás negatív megítélésének hátterében az állhat – állítja az ügyvédi iroda –, hogy a hírekben ezeket a szolgáltatókat gyakran a cégek „temetőjeként” írták le, hozzátéve, hogy a székhelyszolgáltatót igénybe vevő cégektől valós gazdasági tevékenység nem várható.

A szolgáltatás negatív megítélése egyébként kihatott az ügyvédségre is, hiszen 2012. március 1-jétől az ügyvéd olyan ingatlan vonatkozásában, ami nem a saját tulajdona, már nem jelölheti meg az általa képviselt cég székhelyeként a saját székhelyét. Aztán ezen ügyvédi szolgáltatás megszűnése után jelentek meg tömegével azok a vállalkozások, amelyek üzletszerűen kezdtek el foglalkozni székhelyszolgáltatással.

Lakcím lakhatás nélkül

Újváryéknak is újdonságot jelent azoknak a „cégeknek” a megjelenése a piacon, amelyek magánszemélyeknek biztosítanak lakcímszolgáltatást, reagálva ezzel a jogszabályok által előírt feltételekre. Ennek keretében például biztosítják, hogy

  • a cég ingatlanába bejelentkezhessünk,
  • a leveleinket – postai meghatalmazás útján – átveszik helyettünk, valamint
  • továbbítják is részünkre.

A következők miatt is fontos az állandó lakcím:

  • a lakcímtörvény alapján a költözést követő három munkanapon belül be kell jelenteni az új lakcímünket,
  • a banki számlanyitás feltétele,
  • a telefonszolgáltatási szerződéskötés feltétele, továbbá
  • a munkáltató általi bejelentésnek is feltétele.

Ugyanakkor – hangsúlyozza interjúalanyunk – ez egy speciális bérleti szerződés, hiszen a lakcímnyilvántartással foglalkozó magát a lakhatást nem biztosítja. Ettől függetlenül előnyös lehet a szolgáltatás azoknak a külföldön dolgozóknak, akik a szolgáltatás igénybevételével kizárhatják annak lehetőségét, hogy tudtuk nélkül fizetési meghagyásos eljárás, és esetleg később végrehajtási eljárás indulhasson ellenük.

Bár az ügyvédi iroda is elismeri, hogy a lakcímnyilvántartó szolgáltatás egy jogszerű és a piaci igényekre jól reagáló üzleti vállalkozás, azért a közelgő választások kapcsán felmerülnek kételyek. Előfordulhat, hogy – pártállástól függetlenül – egy politikus nagyobb tőkével jelentős számú választópolgárt telepít át a körzetébe.

(Borítókép: Bodnár Patrícia / Index)