A kisebbség helyett a nemzetiség szót használná az ombudsman

2010.09.23. 17:36

A nemzeti és etnikai kisebbség helyett a nemzetiség kifejezés használatát javasolja az új alkotmányban a kisebbségi ombudsman, aki ennek megfelelően tisztsége nevét is a faji egyenlőség és a nemzetiségi jogok országgyűlési biztosára változtatná. Kállai Ernő szerint a mostani terminológia nem felel meg a magyar jogtörténeti hagyományoknak, illetve annak, hogy a kisebbségi közösségek jogállása azonos. A kisebbségi közösségek is gyakran fogalmaznak meg aggályokat e szóhasználat miatt, írja.

Kállai Ernő mellett eddig egy felkért állami szerv, a Gazdasági Versenyhivatal juttatta el az új alaptörvénnyel kapcsolatos javaslatát a parlament alkotmány-előkészítő eseti bizottságához.

Nagy Zoltán, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke javaslatában azt írta: indokoltnak tartja, hogy a versenyre és a tisztességes verseny feltételeinek megtartása felett őrködő versenyhatóságra irányadó hatályos törvényhozói megközelítés az új alaptörvény előkészítése során is érvényesüljön.  • Hírek
  • Hírek