Ítélet a közigazgatási hivatal ellen

Magyar Nemzet
2001.01.25. 11:51
Több külföldi állampolgár megtámadta a Grespik László vezette Fővárosi Közigazgatási Hivatal lakásszerzést elutasító határozatát a Fővárosi Bíróságon. A már tavaly elkezdődött perek sorozata szerdán is a külföldieknek kedvezett. A bíróság helyt adott keresetüknek, és új eljárásra kötelezte a Fővárosi Közigazgatási Hivatalt. A hivatalt nem képviselte senki, levélben mondtak le a részvétel jogáról. A hivatal határozatában egy 1996-os kormányrendeletre hivatkozva utasította el a külföldiek lakásszerzését, ám arra is hivatkoztak, hogy a külföldiek ingatlanszerzése - vizsgálatuk szerint - sérti a közérdeket. A bíróság a hivatal mérlegelését és határozatát jogszerűtlennek ítélte meg, s hatályon kívül helyezte. A megismételt eljárásban a hivatalnak azt kell megvizsgálnia, hogy a külföldi állampolgár ingatlanszerzése a maga egyediségében sért-e az önkormányzati érdeken túl egyéb közérdeket.


  • Tippek
  • Bankszámla