Alkotmányellenes a rémhírterjesztést tiltó törvény

2000.06.05. 20:30
Alkotmányellenes a Büntető törvénykönyvnek a rémhírterjesztésre vonatkozó szabályozása - tartalmazza az Alkotmánybíróság hétfői határozata, ezért annak közzététele napjával megsemmisíti a rémhírterjesztéssel kapcsolatos rendelkezéseket, és elrendeli az ezek alapján lefolytatott és jogerős határozattal lezárt büntetőeljárások felülvizsgálatát, amennyiben az elítélt még nem mentesült a hátrányos jogkövetkezmények alól. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a törvényalkotó a rémhírterjesztés büntetendővé nyilvánításával szükségtelenül és aránytalanul korlátozta a véleménynyilvánítási és sajtószabadságnak az alkotmányban biztosított jogát. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint ugyanakkor az alaptörvény nem zárja ki, hogy a törvényalkotó bizonyos esetekre igénybe vegye a büntetőjogot a köznyugalom védelmére a rémhírterjesztéssel szemben is.


  • Hírek
  • Hitelkártya