Emma
9 °C
26 °C

Lenkovics lezárta a Millenniumi Országjáró ügyét

2001.09.10. 17:41
A Millenniumi Országjáró postázásával összefüggő adatkezelések több vonatkozásban nem feleltek meg a személyes adatok kezelésével kapcsolatos és az adatvédelmi biztos korábbi joggyakorlatát megalapozó törvényi előírásoknak - tartalmazza az állampolgári jogok országgyűlési biztosának közleménye. Lenkovics Barnabás megállapította, hogy amikor egy állami szervezet feladatai nincsenek a törvényben konkrétan meghatározva, akkor az általános normákat az egyes állami szervek a maguk érvrendszerében és érdekei szerint, egymástól teljesen eltérően értelmezhetik. Kifejti: a közérdekű és közérdeklődésre számot tartó adatokat tartalmazó lap állampolgárokhoz való eljuttatásához joga van a Miniszterelnöki Hivatalnak, miután az adatvédelmi törvény is előírja, hogy az állami feladatot ellátó szerv "a feladatkörébe tartozó ügyekben köteles elősegíteni a közvélemény gyors és pontos tájékoztatását". Hozzáteszi: mindezek alapján, és figyelemmel a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter tájékoztatására, miszerint "a jövőben más formában kívánjuk megoldani az Országjáró Magazin állampolgárokhoz történő eljuttatását. Nevezetesen: nem fogunk személyes adatokat igényelni", az ügyet a nyilvánosság részletes tájékoztatásával lezárta.