Emőke
-4 °C
9 °C

Dávid Ibolya nem példálózna a homoszexuálisokkal

2001.08.03. 20:02
A homoszexuálisok éljenek úgy, ahogy nekik tetszik, ám ezt nem tekintem a fiatalság elé állítandó példának - áll Dávid Ibolya válaszlevelében, melyet Juhász Gézának, a Habeas Corpus Munkacsoport igazgatójának írt. Az igazságügy-miniszter leszögezi, lényegi kérdés az, hogy mi a helyes viszony a kiskorúak érdekeinek védelme és a homoszexuálisok által felvetett felvilágosító igény között.
A Habeas Corpus Munkacsoport az igazságügy-miniszterhez írt korábbi nyílt levelében sajnálatát fejezte ki, hogy Dávid Ibolya a Pepsi Szigeten a szexuális kisebbségek és a nők egyenjogúságával kapcsolatos beszélgetéseket szervező egyesületek megkérdezése nélkül, a valódi szándékok ismerete nélkül úgy nyilatkozott ezekről a programokról, mintha azok a homoszexuális párkapcsolatokat népszerűsíteni, vonzóvá tenni, szentesíteni igyekeznének.

Nem szabad magára hagyni a kiskorút

Dávid Ibolya
A munkacsoport érthetetlennek nevezte, hogy az igazságügy-miniszter "nem a Magyar Köztársaság Alkotmányára és törvényeire, az emberei jogokat rögzítő nemzetközi egyezményekre, hanem, a katolikus egyház katekizmusára kívánja véleményét alapítani".

Válaszlevelében Dávid Ibolya leszögezte: a lényegi kérdés az, hogy mi a helyes viszony a kiskorúak érdekeinek védelme és a homoszexuálisok által felvetett felvilágosító igény között. Az igazságügy-miniszter szerint ebben az államnak felelőssége van: nem szabad a kiskorút úgy választási lehetőségek elé állítani, hogy közben magára marad.

Az igazságügy-miniszter levelében idézi az Alkotmánybíróság azon döntésének néhány elgondolkodtató sorát, amely döntés kimondta, hogy "a gyermek tagságát homoszexualitással kapcsolatos egyesületben törvény vagy bírósági határozat kizárhatja, vagy korlátozhatja". Dávid Ibolya emlékeztet, alkotmány szerint az "államnak a gyermeket a fejlődésére káros hatásokon kívül az olyan kockázatvállalásoktól is meg kell óvnia, amelyekkel kapcsolatban életkoránál (az ettől függően feltételezett testi, szellemi erkölcsi és társadalmi érettségénél) fogva nem képes megismerni és értékelni sem a választható lehetőségeket, sem pedig választása következményeit saját személyiségére, illetve későbbi életére és társadalmi beilleszkedésére nézve".

Éljenek úgy, ahogy nekik tetszik

A miniszter asszony leszögezi, hogy a keresztyén értékrend befogadó módon része a világképének, tehát nem dogmáról van szó, hanem arról a viszonyról, ahogy egy katolikus ember a homoszexuálisok ügyét megközelíti. Úgy gondolja, kerülni kell az igazságtalan megkülönböztetést. Ám nem hiszi, hogy a homoszexuális párkapcsolatokat szentesíteni, vagy akár velük példálózni kellene. Dávid Ibolya levele szerint számára fontos a tolerancia, ami "homoszexuális embertársaim tekintetében ez azt jelenti, miszerint elfogadom, hogy úgy éljenek, ahogy nekik tetszik, ám ezt nem tekintem a fiatalság elé állítandó példának".

Az ártatlanság vélelme megilleti Tarlóst is

Tarlós István a szigeten
A Tarlós Istvánnal kapcsolatos, folyamatban lévő bírósági üggyel kapcsolatban tett kijelentése miatt hangoztatott kifogásokra Dávid Ibolya emlékezetett az ártatlanság vélelmének alkotmányban rögzített jogára. Hangsúlyozta: nem másról beszélt, mint egy jogszabály-értelmezésről, egy adott büntetőjogi tényállásra nézve, hozzátette: az természetesen mindig az adott jogalkalmazó dolga és felelőssége, hogy egy konkrét ügy, konkrét tényállása alapján miként él a törvény adta lehetőségeivel.