Keller László első fokon nem gyilkos

2006.05.29. 08:27
Vigyázni kell a szójátékokkal, állapította meg a bíróság az Indexet elmarasztaló, elsőfokú ítéletében. Cikkünk Keller László feljelentése alapján került a bíróság elé.

Pénteken lapunk személyiségi jogi pert vesztett Keller László ellen. A volt közpénzügyi államtitkár az Indexet egy 2005. decemberében született cikk miatt perelte be. Keller elsősorban azt sérelmezte, hogy az írás róla szóló bekezdése címének lapunk a „Killer” szót adta.

Nehezményezte a cikk ügyészséggel foglakozó kitételét, továbbá szerinte az sem volt igaz, hogy a Fidesz-kormány gyanúsnak látszó ügyletei feltárása során egy nagyobb trófeát sem sikerült begyűjtenie. A szocialista politikus azt az állítást is sérelmezte, amely szerint a hivatalát Medgyessy szüntette meg, miközben a pozíció megszűnését egy jogszabály írta elő.

Nem gyilkos, nem gyilkos

Keller László szerint az Index valótlanul állította, hogy ő gyilkos lenne. Erre az Index semmiféle bizonyítékkal nem rendelkezett. Ráadásul az ügyészségről ő soha nem tett olyan kijelentést, hogy bűnpártoló vagy fideszes, továbbá közpénzügyi államtitkárként nem volt kötelessége, hogy eljárást indítson a Fidesz-kormány kínosnak tartott ügyeivel kapcsolatban, azokat ő magánemberként tette.

Az eljárásban többször hangsúlyozta, hogy ő nem gyilkos, és a cikk megjelenése óta az is megtörtént, hogy az utcán lefékezett mellette egy autó, amelyből rákiabáltak, hogy „mi van, killer?”, ráadásul egy etyeki rendezvényen a közelmúltban az egyik fideszes képviselő hangosan killer néven illette.

Szójátéknak szántuk

Az Index azzal védekezett, hogy az alkotmány biztosítja a szólásszabadságot, illetve a közszereplőknek a vonatkozó alkotmánybírósági határozatok szerint több bírálatot kell tűrniük. A cikk kifogásolt része Keller munkájáról alkotott vélemény, értékelés volt, és nem valótlan tényállítás, és Keller László személyének eddigi megítélését nem befolyásolta negatívan. Az írás sehol sem nevezte a politikust gyilkosnak, a cikkben köztes címként használt „killer” szónak több jelentése is van, jelenthet például rámenős, sikeres szakembert, akit valamilyen speciális feladattal bíznak meg. Ráadásul ilyen esetben a cikk egészét kell alapul venni, a cím csak a felperes nevéből alkotott szójáték.

A Fővárosi Bíróság nem osztotta az Index érvelését. Az elsőfokú ítéletében megállapította az Index jogsértését. Az eljáró bíró az ítélet szóbeli indoklásában elmondta, hogy az Indexnek valóban nem sikerült bizonyítania, hogy Keller László gyilkos lenne. Az a mondatrész, hogy a „közpénzügyi államtitkárra, aki az előző ciklus kínosnak tartott ügyeit ágyúval sorozta” valóban vélemény, de a mondat azon szakasza, hogy „ám mégsem sikerült egyetlen komolyabb trófeát begyűjtenie” valótlan tényállítás. Az ítélet indoklása szerint Keller László nyilatkozatai nem az ügyészség, hanem a legfőbb ügyész ellen irányultak, tehát a cikk ezen része is valótlanságokat tartalmaz. A bíróság az Indexet írásbeli elégtétel adására és hétszázezer forint nem vagyoni kártérítés megfizetésére ítélte.

A bíró még megjegyezte, hogy a szójátékokkal legközelebb vigyázni kell. Az ítélet nem jogerős.

A véleménynyilvánítás szabadsága

A bírósági gyakorlat tényleg azt mutatja, hogy a szavakkal és a szójátékokkal vigyázni kell. Az Indexet ősszel első fokon nyolcszázezer forint kártérítésre kötelezték egy szatíra miatt, amelyben Mitnyan György fideszes politikust – elhíresült öltözködési javaslatának gondolatmenetét alapul véve – többek között varangyosbékának neveztük. A bíróság szerint öncélú sértegetés történt.

Patrubány Miklós első fokon négyszázezer forint kártérítést nyert az Indextől, mert azt írtuk róla, hogy „sérteget és fenyeget”, miközben a sértegető kijelentéseket nem ő tette, hanem a nyílt levelét közzé tévő honlap szerkesztője. Az a védekezés nem volt elégséges, hogy a kérdéses honlap a Magyarok Világszövetsége hivatalos honlapjának látszatát keltette, és a sértő kijelentések megjelenéskor nem különültek el Patrubány nyílt levelétől.  • Tippek
  • Babaváró hitel