Valter
16 °C
31 °C

Morus Tamás lett a politikusok védőszentje

2000.10.31. 17:55
A Vatikán keddi közleménye szerint Morus Tamás középkori angol államférfit és humanistát nyilvánították a politikusok védőszentjévé. A hazai politikusoknak sok hozzáfűzni valója nincs a pápai döntéshez, Pokol Béla Isépy Tamáshoz irányított, Bauer Tamás pedig viccnek tartja a dolgot.
A politikusok és államférfiak égi patrónusának Morus Tamást, angol államférfit és humanistát nevezte ki keddi közleményében a pápa. A Vatikán közleménye szerint ,,a szent Morus Tamás életének és mártírságának olyan üzenete van, amely évszázadokon keresztül hat, és amely a lelkiismeret elidegeníthetetlen méltóságáról szól minden idők emberének". II. János Pál pápa szerint Morust a következetes erkölcsi magatartás elévülhetetlen példájaként tisztelik azért a tanúságtételért, amely az igazág elsőbbségét bizonyítja a hatalom előtt. Ezzel olyan politikához mutat példát, amelyben az első számú parancsolat az emberek szolgálata - fűzte hozzá a pápa.

A pápa számos világi politikus és egyházi méltóság kérésére döntött Morus védőszentté nyilvánításáról. Morus Tamás 1935-ben, mártírhalálának háromszázadik évfordulóján XI. Pius pápa avatta szentté

Fényes politikai pályafutás

Morus Tamás
Morus 1478. február 7-én született Londonban Sir John More bíró fiaként. Fiatal korában Morton püspök udvarában szolgált, ahol az egyházi méltóság fényes jövőt jósolt a fiatalembernek. Tanulmányait az Oxford egyetemen végezte, ügyvédi szakmáját Londonban tanulta. 1501-ben már ügyvéd, de nem követte apja példáját, hiszen a kolostori élet is vonzotta. A parlamentbe 1504-ben választották meg, és 1504 vagy 1505-ben meg is házasodott. VII. Henrik királlyal nem egyeztek túl jól, a király haláláig Morus visszavonult a politikai élettől.

A következő király, VIII. Henrik szolgálata alatt teljesedett ki politikai pályafutása: a titkos tanács tagja, kincstárnok és a lancasteri hercegség kancellárja; a parlament elnöke lett. Egyházi kérdésekben a katolikus vallást védte a beszivárgó reformáció ellen, sőt a királyt Luther támadása ellenében külön röpiratban megvédelmezte. 1529 VIII. Henrik Morust lord-kancellárrá tette meg és reá bízta az állampecsétet.

,,A király jó szolgája, de előbb Istené"

Morus új méltóságában is megőrizte azt a rendkívüli önzetlenséget és részre hajhatatlanságot melynek első sorban gyors emelkedését köszönhette, de buzgó katolikus létére a protestáns hit követőit erélyesen üldözte. Bukását az okozta, hogy ellenezte a király válását, és egyház alapítási szándékait. 1532-ben lemondott minden tisztségéről és visszavonult a politikai élettől.

Morus nem vett részt Anne Boleyn, az új királynő koronázásán. Ugyanakkor az 1534-ben kihirdetett új örökösödési rendre sem volt hajlandó felesküdni, így a király a Tower-ba záratta. 1535. május 6-án kivégezték. Utolsó szavai: ,,A király jó szolgája, de előbb Istené."

Morus számos jogi, jogbölcseleti és teológiai munkát ir, melyek 1559. jelentek meg először két kötetben. Leghíresebb latin műve az Utópia (De optimo reipublicae stau deque nova insula Utopia, I. kiadás. 1518). Ebben a műben egy olyan társadalomról és köztársaságról álmodozik, melyben szabadság, igazságosság és tökéletesség uralkodik.

Pokol a pápa döntéséről

Pokol Béla, a parlament alkotmányügyi bizottságának kisgazda elnöke az Index megkeresésére azt tanácsolta: forduljunk Isépy Tamás, ex-kereszténydemokrata, jelenleg fideszes képviselőhöz, mert valláselméleti kérdésekben ő az autentikus forrás.

Lányinak mindegy

Balsai István
Helyesli a pápa döntését
Lányi Zsolt, a honvédelmi bizottság ugyancsak kisgazda elnökének teljesen mindegy, hogy a pápa kit nevez ki védőszentnek. Szerinte ugyanis II. János Pál az öregebb, az okosabb, tudja mit csinál.

Balsai István, az MDF frakcióvezetője nagyon helyes döntésnek tartja II. János Pál keddi döntését.

Mátrai Márta, a Fidesz frakcióigazgatója azt javasolta: kérdezzünk mást, miután fogalma sincs arról, mit mondhatna a pápai döntésre.

Bauer Tamásnak nincs mondanivalója

Bauer Tamás szabaddemokrata honatya szerint ez vicc. Az Index munkatársának magyarázkodására, hogy mégsem az, és, hogy többen is válaszoltak már azt mondta: ők okos politikusok lehetnek, neki azonban nincs mit mondani.

Jánosi György szocialista párti politikus nagyon örül annak, hogy a pápa szívén viseli a politikusok sorsát, szerinte azonban a magyar politikusokat még a védőszentek sem menthetik meg.