Vilhelmina
10 °C
21 °C

A zöldombudsman leállítaná a víziközműcégek átszervezését

2009.05.29. 13:36 Módosítva: 2009.05.29. 13:45
4 hozzászólás

Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa a regionális víziközmű cégek átszervezésének felfüggesztését kéri a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-től.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. 2009. április 3-án, közleményben jelentette be, hogy az öt hazai regionális víziközművet május 31-i határidővel, vagyonkezelési szempontból három központúvá teszi. Az összevonás célja - a közlemény szerint - elsősorban a vízi közművek működésének hatékonyabbá tétele, piaci értékének és versenypozíciójának javítása.

Az ombudsman számos panaszt és bejelentést kapott az üggyel összefüggésben. A többi között panasz érkezett a Duna Menti Regionális Vízmű feldarabolásával, az egységes vízbázis külön cégekhez csatolásával kapcsolatban is. A panaszok egy része szóvá teszi, hogy az átszervezés eredményeként a vízközművek hosszabb távon kikerülhetnek a közösségi tulajdonból.

Ismeretes, hogy a közelmúltban a vagyontörvény a regionális víziközműveket kivette az állami törzsvagyon köréből és forgalomképessé tette azokat.

Az országgyűlési biztos a panaszokat egyesítette azzal a vizsgálattal, amelyet - a hazai ivóvízkészletek és vízbázisok stratégiai jelentőségére tekintettel - már korábban megindított a víziközművek működéséről.

Az ombudsman vizsgálatának elsődleges célja annak kiderítése, hogy az MNV Zrt. által áprilisban bejelentett átalakulási tervek hogyan befolyásolnák a jelen és jövő nemzedékek egészséges ivóvízzel történő ellátásának hosszú távú biztonságát, valamint a környezet- és természetvédelem államilag biztosított színvonalát.

Fülöp Sándor átfogó vizsgálata során az összes érintettet meghallgatja, beleértve a vagyonkezelésbe adásról döntést hozó Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t, az érintett regionális vízművek vezetőit, az önkormányzatok képviselőit, az illetékes minisztériumot, a hatóságokat, a szakmai szervezeteket, és az ügyre vonatkozó összes dokumentumot áttanulmányozza.

Mivel az MNV Zrt.-től kapott tájékoztatás szerint nincsen olyan kényszerítő körülmény, amely az átszervezést sürgőssé tenné, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa felszólítja a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanácsot, hogy az ombudsmani vizsgálat befejezéséig függessze fel a regionális víziközmű cégek átszervezését.