Rogán: 'A mi dolgunk nem az, hogy erkölcsi ítéletet mondjunk'

2003.03.10. 12:15
Bár Orbán Viktor felkérte a párt átszervezésében való közreműködésre, Rogán Antal a következő két évben nem vállal párttisztséget a Fideszben, mivel el kíván gondolkodni azon, mennyiben járult hozzá a párt választási vereségéhez. A Fidelitas nem lesz a Fidesz ifjúsági tagozata, hanem a jövőben pártszerű politizálására törekszik. Az önállóság deklarálása ellenére Rogán egyetért a Fideszben zajló változtatásokkal. Az Index interjúja a stílusváltáson gondolkodó politikussal az "igazságról", a kommunikációról, a Fidesz néppárttá alakításáról, a párton belüli véleményszabadságról és más effélékről.
Hogyhogy nem Ön, hanem egy, az előző ciklusban kevés szerepet vállaló fiatal képviselő, Révész Máriusz lett Orbán Viktor segítője?

Révész Máriusz Orbán Viktor szóvivője. A szóvivőség mint feladat sohasem vonzott.

Orbán Viktor mellett dolgozni a Fidesz átalakításán azért mégsem nevezhető szimpla szóvivői posztnak!

Kaptam Orbán Viktortól felkérést a párt átszervezésében való közreműködésre. Megfontoltam, és arra az elhatározásra jutottam, hogy nem vállalom. A döntésemnek sok oka van, közöttük személyesek is. Végig szeretném gondolni nyugodtan az elmúlt két esztendőt, többek között azt is, hogy személyemben hozzájárultam-e - és ha igen, milyen mértékben - a Fidesz választási vereségéhez. Egy biztos: kellően fiatal vagyok ahhoz, hogy szükség esetén más területen is kipróbáljam magam. Ezért eldöntöttem, nemcsak alelnökként, hanem a tervezett kibővített elnökség majdani tagjaként sem kívánok a következő két esztendőben a Fideszben szerepet vállalni. A frakcióbeli tisztségeimet, ha a többi frakciótag is úgy akarja, akkor megőrzöm. Emellett természetesen maradok Fidelitas-vezető, ahol szintén van munka bőséggel.

Másokat is megkísértett az önkritika, vagy ez egyedi eset maradt a pártvezetésben?

Volt olyan elnökségi ülés, ahol nem is egy elnökségi tag részéről felmerült a személyes vagy kollektív lemondás gondolata. Ezt azonban közösen elvetettük. Tavaly júniusban Pokorni Zoltán benyújtott egy bizalmatlansági indítványt önmaga és a pártvezetés ellen, de a Fidesz kongresszusa ezt elvetette. Ezért úgy éreztük, bármilyen döntést hozunk is, a végén a kongresszus mégis ugyanazokat választja vissza. Ha egy párt tényleg változást akar, időt kell hagyni a tagságnak is és a folyamatok beérésének is.

De még valamit látni kell: az országgyűlési választások után fél évvel következő önkormányzati választások amúgy sem kedveznek a radikális helycseréknek. Véleményem szerint az első adandó alkalommal, a következő tisztújító közgyűlésen a Fidesz komoly változásokra szánja el magát, és abban bízom, hogy - főleg a tagozatokon keresztül - sok új, a közvélemény számára kevésbé ismert arc fog feltűnni.

Ha jól értjük, a Fidelitas-beli szerepléstől nem tántorította el a választási eredmény?

A Fidelitas mindig őrizte az önállóságát. Partnerszervezete a Fidesznek, de nem kíván a tagozata lenni. A Fidesznek minden bizonnyal lesz diáktagozata, az sem kizárt, hogy lesz ifjúsági tagozata is, a Fidelitas azonban megmarad nemzedéki jelleggel létrejött szervezetnek, amely büszke az önállóságára. Az sem lehetetlen, hogy a két szervezet bizonyos kérdésekben más utat járjon. Volt erre már példa. Megalakulásunkkor rögtön az Európai Néppártba léptünk be, nem a Liberális Internacionálét választottuk, mint a Fidesz. Ezzel öt esztendővel előztük meg a pártot.

Belpolitikai kérdésekben azért nem szoktak markánsan más irányt követni.

Voltak olyan belpolitikai kérdések, amelyekben a Fidelitas, ha akart volna, felléphetett volna a Fidesz szócsöveként, de nem akart, és nem is lépett fel.

Talán elképzelhető az is, hogy egyszer még vetélytársai lesznek egymásnak?

A Fideszen belül nem hiszem, hogy lesz konkurenciánk. A két szervezet bír közös tagsággal, bár kevesen tudják, hogy a Fidelitas tagságának 90 százaléka nem tagja a Fidesznek. A Fidesz nyitása viszont azzal járhat, hogy a közös tagság aránya a Fidelitasban akár 60-70 százalékra is felmehet. De biztos lesz egy jelentős hányad, amely soha nem lép majd be a Fideszbe.

Az önállósági deklaráció ellenére egyetért a Fideszben zajló néppárti törekvésekkel?

Az hiszem, az alapvető irány jó. A Fidesz egyik legnagyobb hibája éppen az volt, hogy miközben a legnagyobb nyugati néppártokat tekintette mintának, mindvégig megmaradt zárkózott, kicsi választási pártnak. Még az elismerten jó döntéseket is magányos harcosként vitte végig. Sem segítséget, sem tanácsot nem fogadott el. Ez még egyszer nem járható út.

Többeket zavart, hogy a Fidesz sok esetben szinte egyedül üdvözítő megoldásként kommunikálta álláspontját, nem pedig a különféle társadalmi és gazdasági kérdések egyik lehetséges megoldásaként. Nem férne rá a Fideszre a stílusváltás?

A stílusjegyek változása valóban ráfér a Fideszre és egyes vezető politikusaira is. Önkritikus leszek: ez alól én sem lehetek kivétel. Be kellett látnom, némely bírálómnak igaza volt: fiatalságomból eredően nem mindig kell olyan sarkosan, keményen, dacosan és harcosan fogalmazni. Még akkor sem, ha úgy érzem, igazam van. Az igazság önmagában nem minden. A mi dolgunk nem az, hogy erkölcsi ítéletet mondjuk, sem más pártok, sem társadalmi jelenségek felett. Az embereknek kell felkínálni, hogy eldöntsék, igazunk van-e, és nem kell feltétlenül rájuk erőltetni ezt az igazságot. Ezt én már egyre inkább belátom.

Egyébként a stílusváltás, amit rajtunk nagyon sokan számon kérnek, valójában nem retorikai értelemben vett változtatást igényel, hanem a dolgok érdemi megváltoztatását. Ehhez azonban az kell, hogy a megoldásokról és a párt véleményéről sokan, sokféle vitát le tudjunk folytatni. Sokat segíthet, ha a Fidesz olyan emberekkel gyarapszik, akik az elmúlt esztendőkben józan bírálóként, de azért szimpatizánsként kívülről próbálták tanácsokkal ellátni a Fideszt, és a párt ezeknek az embereknek beleszólást is enged a döntésekbe. Persze ez a folyamat rengeteg konfliktussal jár majd.

Milyen ellenérvek fogalmazódtak meg a Fideszben az átalakítással szemben?

Az ellenérvek három csoportba sorolhatók. Az egyéni választókerületek jelentőségének megerősítése a megyei szintek bizonyos mértékű eljelentéktelenedésével jár. Az átalakítás szükségességét a megyei vezetők egy része kezdetben nem látta indokoltnak, de miután tagságuk és a megyei választmányok nagy többsége támogatta a tervezetet, elfogadták a változásokat. Másodszor, az a célkitűzés, hogy lehetőleg fél éven belül a jelenlegi 15 ezer helyett 50 ezer tagja legyen a Fidesznek, szintén rengeteg érdeket sért. Az országgyűlési és az önkormányzati képviselők is nehezebben tudják majd megtartani pozíciójukat. Alapvetően elmondható, hogy a kicsi, zárkózott szervezetekben jelentett nagy problémát az átalakítás elfogadtatása. Harmadrészt, jelentős konkurenciaharc várható az elnökség és a középszintű vezetők körében azért is, mert a párt eddig sok, a Fidesz számára fontos véleménycsoportot nem tudott lefedni. Nem volt például az elnökségen belül női politikus; a fideszes elnökségi tagok életkorából adódóan az időseket nem tudtuk megszólítani; a gazdatársadalomhoz pedig egész egyszerűen most keressük az utat. Mindezek ellenére a koncepciót a kétnapos elnökségi ülésen mindenki elfogadta. Amiben a tárgyalás után nem volt egyetértés, az a részletek kimunkálása. A tagozatok száma, pontos tagozódása, a tagfelvétel mechanizmusa még most is vitás kérdés.

Támogatja, hogy a tagozatokon keresztül is lehessen csatlakozni a Fideszhez?

Igen, az igazán zárt helyi szervezeteket így lehet feltörni. Ha valaki ugyanis már a Fidesz tagja, átjelentkezhet bármelyik helyi csoportba. Én a teljes platformszabadságot támogatnám, bár a dolgok jelenlegi állása szerint ez nem így lesz. A párt vezetése és tagsága inkább azt a változatot támogatta, hogy a tagozatok számát és magukat a tagozatokat határozzuk meg az alapszabályban.

Még egy dolgot tartottam fontosnak, ami viszont akár át is mehet az új alapszabályba: ha már néppárt leszünk, akkor más európai szervezetekhez hasonlóan vegyük komolyan és kérdezzük meg a tagság véleményét. Legyen párton belüli népszavazás fontos országos, nemzetközi jelentőségű és helyi kérdésekben. Azt sem tartanám kizártnak, bár ez már nagyon eretnek gondolat, hogy a belső népszavazás a párt vezetőinek kiválasztásában is szerepet kapjon. Ez biztos megpezsdítené a pártéletet, és nemcsak a Fidesznek, hanem a magyar demokráciának is jót tenne.

Hogyan tudja majd kezelni a Fidesz a belső vitákat? Milyen mechanizmus biztosítja majd, hogy a különböző tagozatok úgy érezzék, bele tudnak szólni a döntésekbe?

Ez a tagozatokon is nagymértékben múlik. Ha csendes asszisztálók lesznek, akkor nem lesz érdemi beleszólásuk a történésekbe. De ennek az ellenkezője is elképzelhető. Én a belső konfliktusoktól egyébként nem félek, ez csak jót tesz a Fidesznek. Eleinte talán szokatlan lesz, hogy egyes kérdésekben a Fideszen belül vita bontakozik ki. De idővel az emberek, a támogatóink és az újságírók is megszokják majd. A helyén kell kezelni, hogy egy-egy megszólaló bizonyos vitás kérdésekben mennyire képvisel fajsúlyos véleményt. Azt is el kell tudni viselni - minden médiabeli következményével együtt -, hogy lesznek olyan kérdések, például az abortusz vagy az eutanázia, amelyekben soha nem lesz egységes a párt. Az a néppárt, amelyben mi gondolkodunk, meglehetősen széles választói bázist és értékeiben és életvitelében is nagyon sokféle embert foglal magában. Nyugodtan megengedhető, hogy legyenek alternatív álláspontok a Fideszben, és ezek akár a parlamentben a szavazások során is megjelenjenek.

Az Ön által is megváltoztatandónak tartott vezetési felfogás részben a volt miniszterelnök stílusához alkalmazkodott.

Orbán Viktor nagyon jól tudja, hogy egy néppártot másként kell vezetni, mint az 1998 és 2002 közötti Fideszt. Az átalakítási koncepció gerincét ő találta ki. Más kérdés, hogy a tervet jó néhányan gazdagítottuk ötletekkel.

A fiatalok körében elért népszerűségre nem panaszkodhat a Fidesz. Egy konzervatív beállítottságú pártnak hogyan sikerült ekkora támogatottságot szereznie a fiatalabb szavazók körében?

1990 óta felnőtt egy teljesen új nemzedék, amelynek már én is csak a széléhez tartozom. Ennek a korosztálynak semmi tapasztalata nincs a rendszerváltás előtti időkből. Megszokott számára a piacgazdaság, nincsen benne múltból örökölt görcs, ezért nagy jelentőséget tulajdonít egy fogalomnak: a szabadságnak. Nemcsak abban az értelemben, hogy azt csinálunk, amit akarunk, hanem abban is, hogy többre vagyunk képesek, mint ami most körülvesz bennünket. A Fidesz sikere abban gyökerezett, hogy éreztetni tudta, hogy itt van a lehetőség a mobilitásra, az előrelépésre és a változásra. Másik oldalról viszont talán éppen ez ütött vissza az idősek körében.

A Fidelitasnak ennek a nemzedéknek a hangulatát kellene kifejeznie akár egy politikai program részeként. Én ezt komolyan gondolom, és azt hiszem, ezen dolgozni kellene. Ha feloldódunk a Fideszben, mint ahogy az MSZP fiataljai teszik az MSZP-n belül, akkor ennek az újfajta gondolatvilágnak és érzésnek nem lesz esélye arra, hogy politikai megnyilvánulási formát találjon, ugyanakkor meg is őrizze önállóságát. Nekünk ez a feladatunk a következő években. Ezért a Fidelitas egy kicsit pártszerűen fog politizálni. De biztosan meg fogunk állapodni a Fidesszel, mindig választási együttműködésben.

A konzervatív értékrend, az antiliberális büntetőpolitika például nem feltétlenül vonzó program a fiatalok körében.

Ami a szigorú büntetőpolitikát illeti, én magam is belátom, hogy eredménytelen volt. Volt ugyan üzenete, de eredménytelen volt. A drogkérdésben látom ugyan a hátulütőjét a Fidesz által képviselt álláspontnak, de a párton belül nagy súlya van annak a generációnak, amely szülőként éli meg az életet, ezért egészen más szemszögből nézi a kérdést.  • Tippek
  • Hírek