Zsidózás, trágárság, rágalmazás

2000.06.29. 16:06
Elképesztő hangulatú vita után a Fővárosi Közgyűlés határozatban szólította fel a MIÉP képviselőcsoportját, hogy Schuster Lóránt képviselőt, mint oda nem illőt, hívja vissza a kulturális bizottságából. Schuster nem kívánta kommentálni az Indexnek a vitát, előzőleg viszont a kormányzó MSZP-nek és SZDSZ-nek címezve a közgyűlésben szó szerint azt mondta: "az Önök hősei az én népem gyilkosai és hazaárulói." Előzőleg egy MIÉP-es képviselő Lovas Istvánt, a Magyar Demokrata újságíróját idézte: "nehogy az SZDSZ a Dunába lője magát" - mondta. Erre válaszul egy szabad demokrata városatya azt kérte a MIÉP-től, hogy ha ők hatalomra jutnak, ők se tegyék ezt.

A Fővárosi Közgyűlés csütörtöki ülésén Bőhm András, az SZDSZ frakcióvezetője két határozati javaslatot terjesztett a testület elé: az egyikben ,,a rasszizmust, az irredentizmust, az alpári politizálást, a személyes sértegetés és az útszéli hang mindeféle közgyűlési megnyilvánulását" kívánta elítéltetni, a másikban felszólította a MIÉP képviselőcsoportját, hogy hívja vissza Schuster Lórántot a Fővárosi Közgyűlés klulturális bizottságából.

Gyuriczáné Németh Erzsébet
A javaslatot az MSZP frakcióvezetője, Gyuriczáné Németh Erzsébet is támogatásáról biztosította képviselőcsoportja nevében, s ennek megfelelően 42 igen szavazattal elfogadták az első előterjesztést (egy tartózkodás mellett), majd a másodikkat 34 igen és egy ellenszavazattal, egy tartózkodás mellett hagyták jóvá.

Feltűnő volt, hogy a fideszes képviselők jelentős része - így például a frakcióvezető - nem volt jelen a vita és a szavazás során az ülésteremben.

Előzőleg azonban példátlan vita játszódott le a közgyűlésben: Bőhm András ugyanis határozati javaslatához mellékelte Schuster Lóránt korábbi felszólaláásainak szemelvénygyűjteményét, amelyre a MIÉP hasonló dokumentummal állt elő.

Új jelenség a gyűlöletkeltés

Bőhm hangsúlyozta: Schuster Lóránt és a MIÉP által használt hangnemből elege van a közvélemény jelentős részének, és így ítéli meg ezt a SZDSZ frakciója is.

Schuster Lóránt
Gyűlöletkeltő hangnem
Bőhm előterjesztése szerint ,,a Fővárosi Közgyűlés történetének első nyolc évében a pártok azon igyekeztek, hogy a rendszerváltás közösen vállalt alapelveit a gyakorlatban érvényesítsék: megreformálják az önkormányzat működését, és olyan programokat indítsanak el, amelyek a főváros egészének érdekeit szolgálják.

1998 őszén Bőhm szerint egy régi-új, vészjóslóan ismerős retorika jelent meg a Fővárosi Közgyűlésben. Ez az új jelenség nem más, mint az agresszivitás, a tudatosan vállalt tárgyszerűtlenség és a gyűlöletkeltés hangja, amely a politikai ellenfél meggyalázására, emberi méltóságának megsértésére és általánosan elfogadott társadalmi normák aláásására törekszik.

,,Árad belőle az antiszemitizmus, a trágárság"

,,A Fővárosi Közgyűlés tagjaiként az elmúlt két évben gyakran kényszerültünk arra, hogy olyan hozzászólásokat hallgassunk végig, amelyek méltatlanok a mindannyiunk által vállalt feladathoz, képviselői eskünkhöz" - állapította meg az SZDSZ frakcióvezetője.

,,Aki rászánja magát arra, hogy áttanulmányozza az elmúlt másfél-két év szó szerinti közgyűlési jegyzőkönyveit, az meglepő képviselői hozzászólásokra bukkan például Schuster Lóránt (MIÉP) neve alatt. E hozzászólásokból hétköznapi természetességgel árad az antiszemitizmus, az alaptalan rágalom, az útszéli trágárság és a személyes sértegetés" - tette hozzá Bőhm.

"Meglepő képviselői hozzászólások"

A szabad demokrata politikus idézetei szerint Schuster 1999. február 25-én ,,Vlagyimir Iljics Wallenbergnek" titulálta a zsidómentő svéd diplomatát, majd közölte: a szociálistákkal, akik ,,megrohasztották" a magyar társadalmat, ,,tele a hócipőm, hogy stílszerű legyek, és ezzel van tele a magyar népnek is a hócipője".

A magyar holocaust emlékét megörökítő Wallenberg-szobor kapcsán Schuster ezt mondta 1999. április 29-én: ,,nem a lekvár kavarja a nagymamát. Egyébként Salom!"

,,Visszalapátolni a szart a lóba"

A Budapesti Fesztiválzenekar jövőjét rendezni kívánó előterjesztés kapcsán így nyilvánult meg a rockzenész MIÉP-városatya: ,,Sajnálom őket azért, mert az a trió, ami fölállt ellenük, igen erős trió, egy idült kommunista, egy vöröskokárdás polgári jogi aktivista és egy néhai KISZ-titkár triója játszik ellenük. A feladat nem kicsi. A főváros vezetése megpróbálja visszalapátolni a szart a lóba. ... ez a koalíció rohad és büdős ..." (2000. április 6.)

Bőhm szerint ,,Schuster Lóránt képviselői munkássságának eddigi fénypontja alighanem a 2000. június 15-i ülésnap. A német nyelvben komoly jártasságot mutató hozzászólás néhány részlete a sajtót is megjárta, ezért a pontosság kedvéért a telejes szöveget érdemes felidézni" - folytatódik a hivatalos Városházi előterjesztés.

Idézzük fel tehát Schuster Lóránt szavait: ,,Mi (a MIÉP - a szerk.) úgy képzeljük el a rendet, hogy a régi elvtársak újra visszakerülnek a földalatti mozgalomba, koruk előrehaladtával pedig elfoglalják helyüket a Munkásmozgalmi Panteon néhány üres rekeszében, az égen meg akkor lesz rend, amikor az SZDSZ három madara, a rot, a weiss és a grün végleg elszáll - akkor lesz majd rend itt a földön."

Bőhm: Schuster nincs egyedül a MIÉP-frakcióban

,,Bőhm szerint Schuster Lóránt gondolkodásmódjával sajnálatosan nem áll egyedül a MIÉP-frakcióban. Dancsecs György például 1999. október 18-án azt állította, hogy ,,Demszky Gábor MIÉP-ellenes, sőt magyarságellenes. Demszky Gábor az SZDSZ egyik kiadványában kijelenti, hogy Magyarországon a liberalizmus győzni fog. Mi reméljük, és minden erőnkkel azon leszünk, hogy ez ne következzen be. Bárdossy László vértanú miniszterelnökre emlékezve kijelentem: Isten óvja meg Önöktől Magyarországot!"

A fenti idézetekekből Bőhm szerint olyan szemlélet bontakozik ki, amelyből meggyőződése szerint Budapest polgárai nem kérnek. Az antiszemitizmus és irredentizmus, az alpári politizálás, a személyes sértegetés és az útszéli hang olyan jelenségek, amelyeket még a futballpályák lelátóin sem lehet tolerálni, nemhogy a Fővárosi Közgyűlés ülésein.

Éppen ezért az SZDSZ szerint kívánatos lenne, ha a Fővárosi Közgyűlés elhatárolódna a MIÉP egyes fővárosi képviselői által gyakorolt stílustól és kinyilvánítaná, hogy nem ért egyet az előterjesztésben bemutatott megnyilvánulásokkal.

Schuster: az Önök hősei gyilkosok és hazaárulók

Az előterjesztés nyomán a Fővárosi Közgyűlés történetében példátlan vita zajlott le. Schuster Lóránt elmondta, hogy őt és családját milyen megpróbáltatások érték a kommunizmus idején. Édesanyját kitelepítették, és fénykép tanúsítja, amint gyapotot szed az Alföldön.

Schustert magát is érték sérelmek: az elmúlt évtizedekben őt is, és rockzenekarát is megfigyelték, többek között az egyik megfigyelő az MSZP hívő tagozatának vezetője volt - állította.

Schuster elmondta, hogy zenekarának a közönségét a rendőrök megverték (például Pusztavacson), a lemezgyárban pedig Landler Jenő unokája nem adta ki a felvételeiket.

Schuster végül hozzátette: az Önök hősei az én népem gyilkosai és hazaárulói".

Dancsecs: ha ez így megy tovább, a sakter ítéli el a bírót

Dancsecs György
Dancsecs György visszautasította az őt ért vádakat, és azt állította - Bánovics Tamás szintén MIÉP-es képviselővel együtt, hogy az SZDSZ szövegkörnyezetéből kiragadott mondatokat rakott egymás mellé. Dancsecs a tiszaeszlári per kapcsán megemlítette - Mikszáth Kálmánra hivatkozva, hogy ,,ha ez így megy tovább, a sakter ítéli el a bírót".

Zsinka László, szintén a MIÉP városatyája egy német írót idézve viszont azt mondta, ,,elég volt Auschwitz eszközzé tételéből".

Az MSZP bírósághoz fordul?

Danielisz Béla, a Fővárosi Közgyűlés MSZP-s tagja az elhangzottakat a közgyűlés újabb megsértéseként értelmezte, követelte, hogy Schuster kérjen bocsánatot. Ezt Schuster nem tette meg, ezért az MSZP kilátásba helyezte, hogy bírósághoz fordul az őket ért vádak és rágalmazások miatt. Danielisz és frakciótársai hangsúlyozták, hogy nem érzik felelősnek magukat az elmúlt évtizedek bűneiért, márcsak azért sem mert jóval később születtek, mint amikor azokat a tetteket elkövették.

Bihary Gábor (MSZP) szerint a kommunizmus neki is kommunizmus, a sztálinizmus neki is sztálinizmus, a fasizmus pedig fasizmus, ,,a zsidózás zsidózás".

,,Lője-e Dunába magát az SZDSZ?"

Az egyik MIÉP-es hozzászóló Lovas Istvánt, a Magyar Demokrata újságíróját idézte, miszerint ,,az SZDSZ nehogy belelője magát a Dunába". Erre Matlák Gábor szabad demokrata képviselő azt kérte a MIÉP-től, hogy ha hatalomra jutnak, ők se tegyék ezt.

A vita közben szólalt fel Endrédy István, a Fidesz-MDF-MKDSZ frakció nevében (a képviselőcsoport más vezetői ekkor nem tartózkodtak a teremben). Endrédy szomorúan és felháborodottan állt a történtek előtt - mondta -, amelyek szerinte méltatlanok voltak a fővárosi önkormányzat tevékenységéhez, és csapdahelyzetet eredményeztek. Ezért a Fidesz-MDF-MKDSZ frakció nem vesz részt a vitában - hangsúlyozta. Ugyanakkor tiltakozott az ellen, hogy bárkit származása, munkája, felfogása miatt sértegessenek.

A Fidesz szerint ez csapdahelyzet

Endrédy szerint Magyarország befogadó ország volt, és megismételte: csapdahelyzetet teremt az ilyen vita. A Fidesz-MDF-MKDSZ képviselője ezután javaslatot tett a vita lezárására, amit a közgyűlés el is fogadott.

Dancsecs György (MIÉP) szerint viszont ,,a Fidesz-kormány bukásához" vezet, ha - mint most is - nem hagyja kibeszélni a dolgokat. Egy szocialista hozzászóló szerint a vita jól példázta: érdemes volt-e a Fidesznek a nagypolitikában a MIÉP-pel szövetkeznie, és két televíziós, valamint három rádiós kuratóriumi tagért cserébe ilyen párttal tárgyalnia.