Gertrúd, Patrik
4 °C
4 °C

Indul az érettségi szezon

2008.05.04. 23:34
Hétfőn a magyar nyelv és irodalom írásbeli vizsgákkal megkezdődnek a tavaszi érettségik. Idén összesen 125 ezren tesznek vizsgát. A “szolgálati titok” felirattal kiszállított tételeket útját szigorúan őrzik.

Hétfőn középszinten 83 ezer diák, emelt szinten 2300 vizsgázó tesz érettségit. A vizsga 4 órás. A középszinten vizsgázók két feladatlapot kapnak. A szövegértési feladatra egy órát kapnak, a hagyományos esszé megírására 3 órát. A diákok az utóbbi esetben három eltérő típusú, műfajú és témájú szövegalkotási feladatból választhatnak.

Emelt szinten az írásbeli vizsga nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsorból és három különböző szövegalkotási feladatból áll. A vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják meg és a feladatok megoldásának sorrendjét is meghatározhatják.

A visszaélések megelőzésére idén is szigorúan őrzik a tételeket. Minden szinten, minden tárgyból több, egymással egyenértékű feladatsor készült, amelyek közül sorsolással választanak. Az érettségi feladatlapok csomagolását az Oktatási Hivatal logisztikai osztálya végzi. A csomagolás és tárolás idején 24 órás őrség garantálja a biztonságot.

A tételeket plombált csomagterű járművek szállítják a gépkocsivezető mellett legalább még egy kísérővel. A vizsgatételek a lehető legkésőbbi időpontban, a vizsganap reggelén kerülnek ki az iskolákba, addig őrzésük az illetékes körzetközponti jegyzők feladata.

A tételeket tartalmazó biztonsági tasakok a vizsgák előtt harminc perccel bonthatók fel, s erről jegyzőkönyv készül. A tételeket a tantestület három tagjából álló bizottság előtt kell felbontani. Jegyzőkönyv készült, illetve készül a nyomtatási folyamatokról és a selejtekről is.

A tételek idő előtti felbontása, továbbítása, terjesztése bűncselekmény, amely minimális esetben is egyéves szabadságvesztéssel büntethető. Azért, hogy a korábbi érettségi idején történtekhez hasonlóak ne fordulhassanak elő, a tételeken a szolgálati titok felirat nagy betűkkel szerepel, s a feladatlapok formailag teljesítik a titokvédelmi követelményeket.

Az írásbeli érettségi vizsgák május 5-től 27-ig tartanak. Ezeket az emelt szintű szóbelik követik június 5-11. között, míg a középszintű szóbeli érettségi vizsgákat június 16-27. között tartják.

A tavaszi érettségi írásbeliken és szóbeliken 125 ezer diák összesen 455 ezer vizsgát tesz le. A vizsgák közül közel 28 ezer emelt szintű, 427 ezer pedig középszintű. Ebben az évben - az idegen nyelven tett vizsgák tárgyait külön számolva - 182 tárgyból jelentkeztek középszintű és 96 tárgyból emelt szintű vizsgára a diákok. A tanulók vizsgázhatnak például arab, újgörög vagy beás nyelvből, de katonai alapismeretekből, hangkultúrából, vagy környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretekből is.

Az idei érettségi vizsgák összesen 1,1 milliárd forintba kerülnek.