Kinga, Kincső
15 °C
31 °C

Ivóvíz 'mérgezésével' vádolják a szigetvári képviselőket

2001.06.27. 11:56
Az egészségre súlyosan káros anyagokkal telítődött a szigetvári ivóvíz, mert a helyi képviselő-testület nem hozta meg idejében azt a döntést, amely engedélyezte volna az új szűrők beszerelését - állítják a szigetvári politikai és civil élet egyes szereplői. A szervezetek laboratóriumi vizsgálatokra hivatkoznak, amelyek májusban valóban kimutatták a trihalometán vegyületeinek engedélyezettnél magasabb szintjét. A szakemberek az Indexnek azt állítják: a trihalometán csak hosszú távon és nagy koncentrációban fogyasztva okozhat károsodást a májban és a vesében. De okozhat rákot is - jelezte a megyei ÁNTSZ munkatársa, aki elmondta, mára már helyreállt a rend.

Annak ellenére nem rendelte el a szigetvári önkormányzat az ivóvízhálózat aktív szén szűrőtölteteinek cseréjét, hogy az Országos Környezetegészségügyi Intézet (OKI) állásfoglalásában az állt: "az aktív szén adszorber klórmegkötő képessége még megfelelő, (...) a szerves anyagok eltávolítása szempontjából kritikus adszorbciós kapacitása az aktív töltetnek azonban már teljesen kimerült". A vizsgálatból az is kiderült, hogy a trihalometán vegyületek (kloroform, bróm-diklór-metán, dibróm-klór-metán, brómoform) tartalma meghaladta az egészségügyi határértéket, így a szigetváriak ivóvize "mérgező anyagokat tartalmazott". Az ÁNTSZ Baranya megyei intézete májusban végzett vizsgálata megegyezett az OKI eredményeivel: a trihalometán szintje - ha kis mértékben is - magasabb volt az engedélyezettnél.

Máj- és vesekárosodást okozhat

- Ma már jóval a határérték alatt van a trihalometán szintje - mondta az Indexnek, Vermes Éva, a megyei ÁNTSZ közegészségügyi osztályvezetője. Vermes elmondása szerint a trihalometán vegyületek csak hosszú távon és nagy koncentrátumban fogyasztva okozhatnak máj- és vesekárosodást. "De okozhat rákot is" - mondta lezárásként az osztályvezető. Szavait megerősítette Kárpáti Zoltán, az OKI osztályvezetője is, aki az intézet részéről a szigetvári vizsgálatot jegyezte.
- Ez egyfajta jelzés, hogy keletkezhetnek káros melléktermékek is - magyarázta Kárpáti, aki kiemelte, hogy az egészségügyi határértékben beépítettek egy biztonsági szintet, így nincs ok az aggodalomra.

Bíróságon harcolnak tovább

Ennek ellenére több, helyi civil és politikai szervezet közleményben tudatta: "Megítélésünk szerint a szigetvári családok ivóvizébe nem kerülhetett volna a megengedett érték feletti mérgező "trihalometán", ha a képviselő-testület a Sziget-Víz Kft. előterjesztésének helyt adva, időben döntést hoz az aktív szén szűrőtöltetek cseréjéről".

A szervezetek szerint a "polgármester és a képviselő-testület ezzel már sokadszor bizonyította, hogy alkalmatlan a város vezetésére", ezért a pártok arra törekszenek, hogy a felelősök közül senki ne kerülhessen a következő testületbe.

Mozsgai Péter független polgármester az Indexnek nem kívánt reagálni a közleményre: "a képviselő-testület állásfoglalását eljutattuk az MTI-hez, ahhoz nem kívánok többet hozzátenni" - mondta Mozsgai. Az állásfoglaláshoz eddig nem jutottunk hozzá, viszont Mozsgai megerősítette, hogy a képviselő-testület bíróság elé viszi az ügyet hitelrontás miatt.

A történet

Az interneten olvasni lehet az ügy történetét, és mivel a szereplők elzárkóztak a nyilatkozattól: erre hagyatkozunk kiegészítve az általunk megszerzett információkkal. Az önkormányzat már tavaly márciusában értesült a problémáról, amikor Novák Károly, a Sziget-Víz Kft. vezetőjének a képviselő-testület elé terjesztett rekonstrukciós javaslatainak első helyen szerepelt a szénszűrőbetétek cseréje. A helyi grémium nem engedélyezte az eszközhasználati díjból a szűrők cseréjét.

Enélkül azonban a Sziget-Víz Kft. nem léphetett. Az Index Szigetváron azt a tájékoztatást kapta, hogy a 1997-ben kötetett üzemeltetési szerződésben az szerepel, hogy az önkormányzat "képviselő-testülete külön határozatban dönt arról, hogy a közművagyon bérlete kapcsán hozzá befolyt árbevételnek milyen hányadát kezeli alapként, és fordítja a víziközművagyon állagmegóvására" és annak felújítására. 1998-ban született egy újabb határozat, amely azt rendezi, hogy a szolgáltató az eszközhasználati díjból a felújításokat csak a tulajdonos önkormányzat képviselő-testületének jóváhagyásával végezheti el. A dolog tehát úgy egyszerűsödött, hogy a kft., csupán a képviselő-testület határozata után végezhet felújítást, amit a város büdzséjéből számláznak.

Számláztak volna. Mivel a képviselő-testület tavaly márciusban elutasította a kft. igazgatójának kérését, idén januárban újra egy beadvány landolt a polgármester asztalán, amelyben Novák Károly ismételten kéri, hogy a "szénszűrő és vastalanító tartályok szűrőtölteteit cseréljék ki". A képviselő-testület újra elutasította a kérést. A polgármester szaklaboratóriumi eredményeket kért, valamint azt javasolta, hogy az új aktív széntöltet helyett a használt szén olcsóbb regenerációs eljárását alkalmazzák.

Saját hatáskörben

Az Országos Környezetegészségügyi Intézet megállapításai szerint - mint ahogy a cikk elején írtuk - a trihalometán vegyületek meghaladták az egészségügyi határértéket. Novák erre leállított néhány kutat, és beállított több szűrőtöltetet. A polgármesternek ennyi sem volt elég: újabb költségvetést és árajánlatokat kért, miközben a városi tiszti főorvos asszony azonnali hatállyal utasította a Sziget-Víz Kft.-t, hogy a vízműből származó ivóvíz minőségét biztosítsa, a megyei ÁNTSZ pedig június 6-án kelt állásfoglalásában úgy fogalmaz: " A trihalometán eliminálása a hálózati ivóvízből nem tűr halasztást, mivel súlyosan károsítja a lakosság egészségét". Vermes Éva tájékoztatása szerint ekkor a szolgáltató átmenetileg módosító üzemmódban biztosította a vízellátást. A beruházási parancs végül június 14-én született meg. Novák azonban a testület döntése előtt - az ÁNTSZ állásfoglalására alapozva - saját hatáskörben megrendelte és kicseréltette a szűrőtölteteket.

Ki mért?

Vermes Éva lapunknak úgy nyilatkozott, hogy a júniusi ellenőrző vizsgálatok kimutatták: az ivóvíz trihalometán mértéke jóval az engedélyezett szint alatt van . Vermes azt állította, hogy az ellenőrzést az OKI végezte - Kárpáti viszont március óta nem tudott új vizsgálatról beszámolni.