Jusztin
14 °C
31 °C

Egy meggyilkolt fotójának bevágása miatt elsötétül a TV2

2003.12.03. 21:30
December 10-én két percre elsötétül a TV2. Az ORTT határozata szerint a csatorna "Forrónyomon" című műsorszámában egy gyilkosság egykori áldozatának fényképével élt vissza emberi jogot sértő módon.
Az Országos Rádió és Televízió Testület határozata szerint a TV2 1999. február 11-i "Forrónyomon" című műsorszámának egyik riportjával megsértette a rádiózásról és televíziózásról szóló törvényt, amely - egyebek mellett - az emberi jogok tiszteletben tartásáról rendelkezik. Emiatt a testület 2 perces időtartamra felfüggesztette a TV2 műsorszolgáltatási jogosultságát. Az elsőfokú bíróság osztotta az ORTT álláspontját, a műsorszolgáltató keresetét elutasította. A Legfelsőbb Bíróság ítéletében az elsőfokú ítéletet helybenhagyta. Álláspontja szerint már önmagában az alkotmány foglalt, a gyermekeknek a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges jogának, mint emberi jognak a sérelme megvalósítja az Rttv. 3. paragrafus (2) bekezdésében írt követelmény megsértését.

Brutálisan ábrázolták

A perbeli esetben az elhalt személyről még életében készült fényképfelvételnek a bemutatása a brutális eseményt ábrázoló helyszínen, a gyilkosságot megelevenítő eseménysorozat közepette került sor, ezért azon túl, hogy megvalósította a képmással való visszaélést, az áldozat emlékét, és ezen keresztül a hozzátartozók emberi jogát is sérti. A Legfelsőbb Bíróság ítéletében ezenkívül kiemeli, hogy a közvélemény részéről jelentkező, a bűncselekményekről történő tájékoztatás iránti igény nem járhat az emberi jogok sérelmével. Mindezeket egybevetve a Legfelsőbb Bíróság az elkövetett törvénysértés súlyával arányban állónak találta az ORTT által alkalmazott szankciót. E körben utalt arra is, hogy a műsorszolgáltatási jogosultság gyakorlásának 2 percre történő felfüggesztése nem az Rttv. 112. paragrafus (1) bekezdésében meghatározott legsúlyosabb szankció volt, és az adott szankciófajtán belül sem tekinthető eltúlzottnak.

A döntés alapján a határozat végrehajthatóvá vált, melyet - a testület döntése alapján - a műsorszolgáltatónak 2003. december 10-én a "Nyom nélkül" című műsor előtt kell végrehajtania.