Sándor, Ede
-5 °C
-2 °C

Egyházi tanácsok a helyes szexuális élethez

2001.03.13. 11:28
Az udinei Segno kiadónál jelent meg az a Szent szex (Sesso santo) címet viselő kézikönyv, melyben pszichológusok, szexológusok és teológusok fejtik ki - hasznosnak tartott gyakorlati tanácsokat sem mellőzve - milyen az egyházzal összhangban álló szexuális élet. A HVG hetilap által ismertetettek szerint a könyv csakis házaspároknak szól, hiszen a házasságon kívüli vagy előtti nemi élet az egyház szemében súlyos vétek. A könyv szerzői szerint a házasság szentségében is helye van az örömszerzésnek, és bejelentésük szerint éppen ennek módszertanához kívántak segítséget nyújtani a kézikönyvvel. A katolikus egyház 1992-ben reformált, és 1997-ben megjelentetett új katekizmusa tartalmazza azokat a bűnöket, mely a tisztaság ellen hatnak.
Az udinei Segno kiadónál jelent meg az a Szent szex (Sesso santo) címet viselő kézikönyv, melyben pszichológusok, szexológusok és teológusok fejtik ki - hasznosnak tartott gyakorlati tanácsokat sem mellőzve - milyen az egyházzal összhangban álló szexuális élet. A könyv szerzői szerint a házasság szentségében is helye van az örömszerzésnek, és bejelentésük szerint éppen ennek módszertanához kívánnak segítséget nyújtani a kézikönyvvel. A HVG szerint a könyv például olyan tanácsokat tartalmaz, mely szerint a hideg víz - a közhiedelmekkel ellentétben - kedvező hatással lehet a férfipotenciára, éspedig úgy, hogy késlelteti a korai magömlést.

A könyv - igaz, nem hivatalos vatikáni álláspontként - az alhasi záróizmok tréningjének üdvözítő hatásáról is ad tanácsokat. A szerzők azonban a ,,nem etikus és nem is higiénikus" szexről való lemondást a következő paragrafussal támasztják alá: ,,Az orális közösülésnél nem egyesül sem a szív, sem a test, sem a lélek, csak az egyik partner élvez, már-már úgy, mintha önkielégítést végezne, nincs közös mennybemenetel a testnedvek felemelő egyesülése útján". A szakértők még a szájban tenyésző bizonyos baktériumok ismertetésével is segítik a helyes döntést.

Édeni testhelyzet ajánlott

A könyvecske írói nemcsak tiltólistát készítettek, hanem számos dolgot kifejezetten ajánlanak. Ilyen például a HVG-ben említett ,,édeni testhelyzet", amelyet a két egymást szerető ember közötti legmeghittebb összefonódásként említenek. A könyv szerint itt nincs behatolás: mind a férfi, mind a nő szorosan összezárja combját, a férfi nemi szerve a zárt combok közé rejtőzik, a két test összetapad, s ,,közben szárnyalhatnak az érzelmek, gondolatok, akár a közös imádság is".

A HVG korszakos váltásnak nevezi, hogy a szerzők szerint a nők is lehetnek kezdeményezők. ,,Nem elítélendő, ha egy feleség rövid szoknyában vagy bugyiban, kombinéban járkál otthon, természetesen csak a férje szeme láttára, hogy a vágyait felkeltse." Mindennek célja egyetlen dolog: ,,A hívők kötelessége a felelős apaság és anyaság vállalása, a szerelemben történő egyesülés tere és célja csakis a család."

Ne törj házasságot!

Visszautasították a könyvet
1999 októberében jelent meg Amerikában egy reformszellemű pap tollából a Holy sex (Szent szex) című könyv, a lelkipásztor célja a ,,szex szentségének felismerése" volt. A könyv árusítását a sixtusi kápolna egyes mezítelen jeleneteit ábrázoló borítója miatt több keresztény könyvesbolt visszautasította, mondván, sérti a vásárlókat. A könyv mintegy 10 dollárért megvásárolható a neten.

A kézikönyv nem tér el túl sok mindenben a Vatikánban, II. János Pál pápa által 1992-ben kiadott egyetemes katekizmustól. A hittankönyv a hatodik cikkelynél a ,,Ne törj házasságot" címszó alatt próbál gyakorlati útmutatót adni a szolgáló lelkészeknek.

A katolikus egyház szerint a szexualitás az emberi személyt minden szempontból érinti testének és lelkének egységében. Az egyház hagyománya a hatodik parancsolatot úgy tekintette, mint ami magában foglalja az emberi szexualitás egészét. Az emberi szexualitás, természete szerint, a házastársak javára, valamint gyermekek nemzésére és nevelésére rendeltetett.

Az egyház a tisztaság fogalmát vezeti be, mely a szexualitás személybe integráltságát jelenti, azaz az ember belső egységét a maga testi és lelki valóságában. A tisztaság megköveteli az önuralmat: az ember vagy parancsol a szenvedélyeinek, és békére jut, vagy hagyja, hogy azok leigázzák őt, és boldogtalanná válik. A tisztaság megszerzésére minden megkeresztelt ember keresztelésekor meghívást kapott.

A mesterséges gyermeknemzés bűn

A nemiség a házastársi szeretet kiegészítője, a ,,szexualitás öröm és gyönyörűség forrása". A házastársak egyesülésével a házasság kettős célja valósul meg: a házastársak java és az élet továbbadása. A gyermekszületés egyfajta szabályozásának a katekizmus az ,,önmegtartóztatást", ,,az önmegfigyelést és a terméketlen periódusok kihasználásán alapuló módszert" erkölcsösnek tartja. Minden egyéb cselekedet - ,,a házassági aktust megelőzően, akár annak végrehajtása közben, akár természetes következményeinek kibontakozása közben" - rossz. A kézikönyv a mestersége megtermékenyítést, illetve egy harmadik személy bevonását a gyermeknemzésbe - sperma vagy petesejt adományozásával, méh bérbeadásával - bűnnek tartja.

A luxuria bűnei

VI. Ne paráználkodj !
Az új élet nemzése éppúgy tiszteletet és védelmet kíván, mint az ember teste, s a szerelemben a másik felé megnyíló legbensőbb rejtett valósága. Forrás: a Katolikus Egyház Katekizmusa
A katekizmus tételesen sorolja fel azokat a kategóriákat, amely tisztátalanságnak (lat. Luxuria), bűnnek számítanak. Az első tisztaság elleni bűnnek számít a nemi gyönyör rendetlen vágya vagy féktelen élvezete. A szexuális gyönyör erkölcsileg akkor rendetlen a katolikus egyház szerint, amikor önmagáért, az élet továbbadására és a szeretetre rendeltségén kívül keresik.

Ugyancsak bűnnek számít az önfertőzés (lat. masturbatio): a nemi szervek szándékos izgatása nemi öröm szerzése céljából. Ezt az egyház önmagában és súlyosan rendetlen cselekedetnek tartja, ,,hisz a szexuális képesség házasságon kívüli használata ellent mond rendeltetésének".

Fornicatio

A paráználkodás (lat. fornicatio), mely ,,egy szabad állapotú férfi és nő házasságon kívüli testi egyesülése", ,,ellenkezik a személyek méltóságával, de súlyos botrány, mikor fiatalokat ront meg". Az egyház a pornográfiát egyszerűen ,,súlyos bűnnek" nyilvánítja, mely ,,sérti a tisztaságot". A pornográfia megalkotóit, terjesztőit és fogyasztóit méltóságában sérti, ,,mert egymás számára primitív élvezeti cikké és a meg nem engedett profit forrásává válnak". A katekizmus megjegyzi, hogy a polgári hatóságoknak harcolni kell a pornográf anyagok előállítása és terjesztése ellen.

A prostitúció a prostituált, de az őt megfizető egyén számára is bűn. Az örömlányt a prostitúció, a társadalom fekélye, a tőle nyert nemi gyönyörre" redukálja, a bűnt némiképp enyhíti a nyomor, zsarolás és a társadalmi kényszer. A szolgáltatásokat igénybe vevő pedig ,,beszennyezi testét, a Szentlélek templomát".

A nemi erőszak ,,mindig önmagában rossz cselekedet", mely súlyos kárt okoz és életre szóló nyomot hagy áldozatában. A katekizmus még súlyosabbnak tartja, ha ,,rokonok vagy nevelők követik el a rájuk bízott gyermekeken".

A homoszexualitás ,,ellentétes a természetes törvénnyel"

A homoszexualitás ,,ellentétes a természetes törvénnyel", mert a nemi aktusból kizárják az élet továbbadását. ,,Nincs olyan eset, amikor jóváhagyhatók lennének" - fogalmaz a katekizmus. Az útmutató azonban megjegyzi, hogy kerülni kell a diszkriminatív megkülönböztetést, mivel sokak számára a mélyen gyökerező, ,,objektíve rendetlen" hajlam próbatétet jelent.